Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på alvorlig sykdom.

Denne dekningen gir en engangsutbetalinger, dersom barnet blir rammet av en alvorlig sykdom. Denne utbetalingen kan for eksempel brukes til å redusere arbeidstiden en periode.

Guide til barneforsikring.

Alle selskaper har kreft på sin liste over utvalgte sykdommer, men utover dette er det sterkt varierende.

Utbetalingene ligger i området 150.000 kroner null til 450.000 kroner.

Dette er de aktuelle alvorlige sykdommene som kan gis erstatning. De enkelte selskapene dekker fra 1 til 14 av disse 20 sykdommene

 • Alvorlige brannskader
 • Alvorlige hjerneskader
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Cystisk fibrose
 • Diabetes 1
 • Epilepsi
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Hjernehinnebetennelse
 • Hjernesvulst
 • Kreft
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Scoliose,
 • Tap av ben og armer.
 • Tversnittlammelser
 • Ulcerøs kolitt
 • Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Les mer om forsikringen Kritisk sykdom / alvorlig sykdom.

Dekningene på alvorlig sykdom

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Beløp Antall Sykdommer
Codan Barn Total 290 649 12 Kreft, Alvorlige brannskade, Leddgikt, Hjernesvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
Danica Barn Total 290 649 12 Kreft, Alvorlige hjerne- eller brannskader, Leddgikt, Hjernesvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
DNB Super 250 000 11 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes 1, Leddgikt, Cystisk fibrose, Alvorlig brannskade, Tverrsnittslammelse varig, Ulcerøs colitt, Morbus chron, Nyresvikt, Organtransplantasjon.
DNB Pluss 250 000 11 Som over
DNB Basis 250 000 11 Som over
Eika Barne og ungdomsforsikring 290 649 10 Kreft, Multippel sklerose , Leddgikt, Tverrsnittlammelser varige, Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt), Brannskader alvorlige, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Tap av ben eller arm.
Frende Barne og ungdomsforsikring 290 649 11 Kreft, multippel sklerose, hjernesvulst, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus crohn, organtransplantasjon og tap av ben og armer
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 290 649 11 Kreft, Hjernesvulst, Multippel sklerose, Diabetes insulinavhengig, Hjerneskade alvorlig, Leddgikt, Brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Organtransplantasjon, Tverrsnittlammelser
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 290 649 11 Som over
Gjensidige Barneforsikring 290 649 11 Som over
If Super 300 000 15 Kreft, Andre svulster i hjerne eller ryggmarg, Multippel sklerose , Epilepsi, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Leddgikt, Diabetes type 1, Nyresvikt, Transplantasjon, Amputasjon, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.
If Standard 300 000 14 Som over
If Basis 0 * *
KLP Barn Maks 400 000 12 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes, Cystisk fibrose, Leddgikt, Ulcerøs colitt, Chrons sykdom, Hjernesvulst, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Tverrsnittlammelser, Organtransplantasjon
KLP Barn 400 000 12 Som over
Landbruksforsikring Barne og Uf. 435 974 9 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes – insulinavhengig, Cystisk fibrose, Leddgikt, brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tverrsnittslammelser
SpareBank 1 Svært God 370 304 12 Kreft, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon
SpareBank 1 Meget God 370 304 12 Som over
SpareBank 1 God 370 304 12 Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser
Storebrand Pluss 383 250 12 Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser
Storebrand Topp 383 250 12 Som over
Storebrand Standard 383 250 12 Som over
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 300 000 11 Kreft, MS, Cystisk fibrose, Leddgikt, Nyrelidelsert, Ulcerøs kolitt, Morbus Chron med alvorlig forløp, Brannskader, Skåldingsskader, Scoliose, Calvé-Legg-Perthes
Tryg Barn Ekstra 300 000 11 Som over

 

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Guide til barneforsikring

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Uførepensjon

Uførekapital

Ulykkesforsikring

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.