Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på alvorlig sykdom.

Denne dekningen gir en engangsutbetalinger, dersom barnet blir rammet av en alvorlig sykdom. Denne utbetalingen kan for eksempel brukes til å redusere arbeidstiden en periode.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Alle selskaper har kreft på sin liste over utvalgte sykdommer, men utover dette er det sterkt varierende.

Utbetalingene ligger i området 150.000 kroner null til 450.000 kroner.

Dette er de aktuelle alvorlige sykdommene som kan gis erstatning. De enkelte selskapene dekker fra 1 til 14 av disse 20 sykdommene

 • Alvorlige brannskader
 • Alvorlige hjerneskader
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Cystisk fibrose
 • Diabetes 1
 • Epilepsi
 • Godartede svulster i hjerne og ryggmarg
 • Hjernehinnebetennelse
 • Hjernesvulst
 • Kreft
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Scoliose,
 • Tap av ben og armer.
 • Tversnittlammelser
 • Ulcerøs kolitt
 • Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Guide til Kritisk sykdom / alvorlig sykdom.

Dekningene på alvorlig sykdom

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Beløp Antall Sykdommer
Codan Barn Total 304 053 13 Kreft, Alvorlige brannskade, Leddgikt, Hjernesvulst, Ryggmargsvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
Danica Barn Total 304 053 13 Kreft, Alvorlige brannskade, Leddgikt, Hjernesvulst, Ryggmargsvulst, Multippel sklerose, Diabetes mellitus I, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tversnittlammelser av ryggmarg, Organtransplantasjon, Nyresvikt
DNB Topp 405 404 12 Kreft, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon
DNB Pluss 405 404 12 Som over
DNB Basis 250 000 11 Som over
Eika Barne og ungdomsforsikring 304 053 10 Kreft, Multippel sklerose , Leddgikt, Tverrsnittlammelser varige, Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt), Brannskader alvorlige, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Tap av ben eller arm.
Frende Best 304 053 11 Kreft, multippel sklerose, hjernesvulst, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tap av ben og armer, diabetes mellitus type 1, og tverrsnittlammelser.
Frende Bra 304 053 11 Som over
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 304 053 11 Kreft, Hjernesvulst, Multippel sklerose, Diabetes insulinavhengig, Hjerneskade alvorlig, Leddgikt, Brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Organtransplantasjon, Tverrsnittlammelser
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 304 053 11 Som over
Gjensidige Barneforsikring 304 053 11 Som over
If Super 300 000 15 Kreft, Andre svulster i hjerne eller ryggmarg, Multippel sklerose , Epilepsi, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Leddgikt, Diabetes type 1, Nyresvikt, Transplantasjon, Amputasjon, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.
If Standard 300 000 14 Som over
If Basis * * *
KLP Barn Maks 400 000 12 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes, Cystisk fibrose, Leddgikt, Ulcerøs colitt, Chrons sykdom, Hjernesvulst, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Tverrsnittlammelser, Organtransplantasjon
KLP Barn 400 000 12 Som over
Landkreditt Barne og Uf. 456 080 9 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes – insulinavhengig, Cystisk fibrose, Leddgikt, brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tverrsnittslammelser
SpareBank 1 Topp 405 404 12 Kreft, Svulster i hjerne og ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon
SpareBank 1 Pluss 405 404 12 Som over
SpareBank 1 Basis 370 304 12 Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser, schizofreni, svulst i ryggmargen
Storebrand Ekstra 383 250 14 Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser, schizofreni, svulst i ryggmargen
Storebrand Topp 383 250 12 Som over
Storebrand Basis 383 250 12 Som over
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 300 000 12 Kreft, Hjernesvult, MS, Cystisk fibrose, Leddgikt, Nyrelidelsert, Ulcerøs kolitt, Morbus Chron med alvorlig forløp, Brannskader, Skåldingsskader, Scoliose, Calvé-Legg-Perthes
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 300 000 11 Som over
Tryg Barn Ekstra 300 000 11 Som over

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.