Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på alvorlig sykdom.

Denne dekningen gir en engangsutbetalinger, dersom barnet blir rammet av en alvorlig sykdom. Denne utbetalingen kan for eksempel brukes til å redusere arbeidstiden en periode.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Alle selskaper har kreft på sin liste over utvalgte sykdommer, men utover dette er det sterkt varierende.

Utbetalingene ligger i området 150.000 kroner til 450.000 kroner.

Dette er de aktuelle alvorlige sykdommene som kan gis erstatning. De enkelte selskapene dekker fra 1 til 18 av disse 23 sykdommene

 • Alvorlige brannskader
 • Alvorlige hjerneskader
 • Calvé-Legg-Perthes
 • Cystisk fibrose
 • Diabetes 1
 • Epilepsi
 • Godartede svulster i hjerne
 • Godartede svulster ryggmarg
 • Hjernehinnebetennelse
 • Hjernesvulst
 • Kreft
 • Leddgikt
 • Morbus Crohn
 • Multippel sklerose
 • Nyresvikt
 • Organtransplantasjon
 • Scoliose,
 • Skåldingsskader
 • Tap av ben og armer - amputasjon
 • Tversnittlammelser
 • Ulcerøs kolitt
 • Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne
 • Annen alvorlig sykdom eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.

Guide til Kritisk sykdom / alvorlig sykdom.

Dekningene på alvorlig sykdom

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Beløp Antall Sykdommer
DNB – Med 1 G i uførepensjon 474 480 14 Kreft, svulster i hjerne, svulster i ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon, Alvorlige brannskader
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 474 480 14 Som over
DNB – Ingen uførepensjon 250 000 14 Som over
Eika Barne og ungdomsforsikring 355 860 16 Kreft, Multippel sklerose , Leddgikt, Tverrsnittlammelser varige, Hjernehinnebetennelse (bakteriell meningitt), Brannskader alvorlige, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Svulster i hjerne, svulster i ryggmarg godartede, Tap av ben eller arm, Morbus Chrohn, Ulcerøs colitt, Diabetes type 1, Alvorlig hjeneskade
Frende Best 355 860 13 Kreft, multippel sklerose, hjernesvulst, cystisk fibrose, leddgikt, alvorlig brannskade, nyresvikt, ulcerøs colitt, morbus crohn, organtransplantasjon, tap av ben og armer, diabetes mellitus type 1, og tverrsnittlammelser.
Frende Bra 355 860 13 Som over
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 355 860 18 Kreft, Svulst i hjerne, svulst i ryggmarg, Multippel sklerose (MS), Morbus Crohn, Ulcerøs kolitt, Leddgikt, Diabetes – insulinavhengig, Nyresvikt, Alvorlig hjerneskade, Alvorlig brannskade og skåldeskade, Tverrsnittlammelse (ryggmargsskade), Bakteriell hjernehinnebetennelse, hjernebetennelse og hjerneabscess, Schizofreni, Transplantasjon, Amputasjon, Alvorlig hørselstap, Alvorlig synstap
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 355 860 11 Som over
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 355 860 11 Som over
If Super 300 000 16 Kreft, svulster i hjerne, svulster i ryggmarg, Multippel sklerose, Epilepsi, Cystisk fibrose, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Leddgikt, Diabetes type 1, Nyresvikt, Transplantasjon, Amputasjon, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Annen alvorlig sykdom, eller skade som vil føre til over 50 % medisinsk invaliditet.
If Standard 300 000 14 Som over
KLP Barn Maks 400 000 12 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes, Cystisk fibrose, Leddgikt, Ulcerøs colitt, Chrons sykdom, Hjernesvulst, Hjerneskade alvorlig, Brannskader alvorlige, Tverrsnittlammelser, Organtransplantasjon
KLP Barn 400 000 12 Som over
Landkreditt Barne og Undomsfors. 533 790 9 Kreft, Multippel sklerose, Diabetes – insulinavhengig, Cystisk fibrose, Leddgikt, brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Tverrsnittslammelser
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 474 480 14 Kreft, svulster i hjerne, svulster i ryggmarg godartede, Diabetes mellitus insulinkrevende, Multippel sklerose, Leddgikt, Morbus crohn, Ulcerøs kolitt, Cystisk fibrose, Nyresvikt, Organtransplantasjon, Hjerneskade alvorlig, Amputasjon, alvorlige brannskader
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 474 480 14 Som over
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 370 304 14 Cystisk fibrose, diabete type 1, Alvorlig hjerneskade, Hjernesvulst, Kreft, Lammelser, Leddgikt, Multippel sklerose (MS), Nyresvikt, Organtransplantasjon, Schizofreni, Svulst i ryggmargen, Ulcerøs kolitt, Morbus Crohn.
Storebrand Ekstra 383 250 14 Cystisk fibrose, diabete type 1, Alvorlig hjerneskade, Hjernesvulst, Kreft, Lammelser, Leddgikt, Multippel sklerose (MS), Nyresvikt, Organtransplantasjon, Schizofreni, Svulst i ryggmargen, Ulcerøs kolitt, Morbus Crohn.
Storebrand Topp 383 250 12 Som over
Storebrand Basis 383 250 12 Som over
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 400 000 18 Kreft, Hjernesvulst, MS, Cystisk fibrose, Leddgikt, Nyrelidelser, Ulcerøs kolitt, Morbus Chron med alvorlig forløp, Brannskader, Skåldingsskader, Scoliose, Calvé-Legg-Perthes, Diabetes Mellitus type 1, Tverrsnittlammelser av ryggmarg, Godartede svulster i ryggmarg, organtransplantasjon, amputasjon, alvorlig hjerneskade
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 5 18 Som over
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 400 000 18 Som over
Youplus Super 474 480 17 Kreft, Svulst i hjerne, svulst i ryggmarg, Multippel sklerose (MS), Diabetes mellitus 1 – insulinavhengig, Leddgikt, Ulcerøs colitt, Morbus Crohn, Nyresvikt, Transplantasjon. Amputasjon, Alvorlig hjerneskade, Alvorlig brannskade, Alvorlig epilepsi, Tversnittlammelser, Alvorlig infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne, Schizofreni
Youplus Ekstra 474 480 16 Som over
Youplus Basis 474 480 16 Som over

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester

Se også:

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.