Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på nødvendig ombygging og tekniske hjelpemidler.

Dette er en engangsstøtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, slik at barnet fortsatt skal kunne bo hjemme. Dette innebefatter også tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Det gis ikke erstatning for det som gis fra annet hold, for eksempel fra kommunen.

Mange selskaper har ikke egenandel. De høyeste egenandelene er på 10.000 kroner.

De maksimale støttebeløpene varierer fra 200.000 kroner til 475.000 kroner.

Dekningene

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Maks beløp Egenandel
DNB – Med 1 G i uførepensjon 355 860 1 000
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 355 860 1 000
DNB – Ingen uførepensjon 355 860 1 000
Eika Barne og ungdomsforsikring 237 240 5 931
Frende Best 474 480 10 000
Frede Bra 474 480 10 000
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 474 480 10 000
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 474 480 10 000
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 474 480 10 000
If Super 400 000 0
If Standard 400 000 0
KLP Barn Maks 200 000 10 000
KLP Barn 200 000 10 000
Landkreditt Barne og Undomsfors. 237 240 0
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 355 860 1 000
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 355 860 1 000
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 355 860 1 000
Storebrand Ekstra 250 000 0
Storebrand Topp 250 000 0
Storebrand Basis 250 000 0
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 300 000 0
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 300 000 0
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 300 000 0
Youplus Super 237 240 10 000
Youplus Ekstra 237 240 10 000
Youplus Basis 237 240 10 000

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester

Se også:

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til uykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.