Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på nødvendig ombygging og tekniske hjelpemidler.

Dette er en engangsstøtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, slik at barnet fortsatt skal kunne bo hjemme. Dette innebefatter også tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Det gis ikke erstatning for det som gis fra annet hold, for eksempel fra kommunen.

Her trekkes det ofte fra en egenandel opp til 10.000 kroner.

De maksimale støttebeløpene varierer fra 100.000 kroner til 370.000 kroner.

Dekningene

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Maks beløp Egenandel
Codan Barn Total 202 702 10 000
Danica Barn Total 202 702 10 000
DNB Topp 304 053 1 000
DNB Pluss 304 053 1 000
DNB Basis 304 053 100
Eika Barne og ungdomsforsikring 202 702 5 068
Frende Best 405 404 10 000
Frede Bra 405 404 10 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 199 716 10 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 199 716 10 000
Gjensidige Barneforsikring 199 716 10 000
If Super 400 000 0
If Standard 400 000 0
If Basis 100 000 1 000
KLP Barn Maks 200 000 10 000
KLP Barn 200 000 10 000
Landkreditt Barne og Uf. 202 702 0
SpareBank 1 Topp 304 053 1 000
SpareBank 1 Pluss 304 053 1 000
SpareBank 1 Basis 304 053 1 000
Storebrand Ekstra 250 000 0
Storebrand Topp 250 000 0
Storebrand Basis 250 000 0
Tryg Barn Ekstra 100.000 i uførepensjon + uførekapital 200 000 0
Tryg Barn Ekstra 50.000 i uførepensjon 200 000 0
Tryg Barn Ekstra 200 000 0

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til uykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.