Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på nødvendig ombygging og tekniske hjelpemidler.

Dette er en engangsstøtte til nødvendig ombygging og tilpasning av bolig, slik at barnet fortsatt skal kunne bo hjemme. Dette innebefatter også tekniske hjelpemidler som kan lette hverdagen.

Guide til barneforsikring.

Det gis ikke erstatning for det som gis fra annet hold, for eksempel fra kommunen.

Her trekkes det ofte fra en egenandel opp til 10.000 kroner.

De maksimale støttebeløpene varierer fra 100.000 kroner til 370.000 kroner.

Dekningene

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Maks beløp Egenandel
Codan Barn Total 193 766 10 000
Danica Barn Total 193 766 10 000
DNB Super 160 000 0
DNB Pluss 160 000 0
DNB Basis 160 000 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 193 766 4 844
Frende Barne og ungdomsforsikring 387 532 10 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 193 766 10 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 193 766 10 000
Gjensidige Barneforsikring 193 766 10 000
If Super 200 000 0
If Standard 200 000 0
If Basis 100 000 1 000
KLP Barn Maks 200 000 10 000
KLP Barn 200 000 10 000
Landbruksforsikring Barne og Uf. 193 766 0
SpareBank 1 Svært God 290 649 1 000
SpareBank 1 Meget God 290 649 1 000
SpareBank 1 God 290 649 1 000
Storebrand Pluss 250 000 0
Storebrand Topp 250 000 0
Storebrand Standard 250 000 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 200 000 0
Tryg Barn Ekstra 200 000 0

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Guide til barneforsikring

Priser og rabatter på barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

UGuide til uykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.