Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen kan gi utbetaling ved død, medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom, og behandlingsutgifter ved sykdom.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Utbetalingene ved ulykke foretas i de fleste tilfellene etter uføregraden. Er invaliditetsgraden 50 prosent får du 50 prosent av den maksimale summen. Noen få dobler utbetalingen ved en uførhetsgrad på over 50 prosent. Hvis summen er 2 millioner, blir utbetalingen 4 millioner ved 100 prosent invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditet etter ulykke: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet etter en ulykke. Forsikringsdekningene ligger i området 1 til 5 millioner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Medisinsk invaliditet etter sykdom: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet årsaket av sykdom. Det er som oftest unntak for invaliditet pga psykiske sykdommer. Forsikringsdekningene ligger i området null til 5 millioner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Behandlingsutgifter etter ulykke: Forsikringsselskapene kan dekke eventuelle behandlingsutgifter (for eksempel rehabilitering og opptrening) etter en ulykke. Denne støtten ligger vanligvis i området 100.000 til ubegrenset beløp.

Død: Utbetalingen ved død ligger i området 75.000 kroner til 120.000 kroner.

Les mer om ulykkesforsikringer.

Ulykkesdekningene

Dette er de forskjellige kolonnene:

Ulykke: Utbetaling ved invaliditet fra ulykke.

Sykdom: Utbetaling som følge av medisinsk invaliditet.

Beh.utg: Maksimalt beløp for behandlingsutgifter i forbindelse med ulykke.

Egenandel: Egenandelen i forbindelse med behandlingsutgifter.

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Ulykke Sykdom Beh.utg Egenandel
DNB – Med 1 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
DNB – Ingen uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 965 500 2 965 500 118 620 2 000
Frende Best 2 372 400 2 372 400 237 240 1 000
Frende Bra 1 186 200 1 186 200 237 240 1 000
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 500
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 500
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 2 965 500 0 118 620 500
If Super 2 000 000 2 000 000 Ubegrenset 0
If Standard 2 000 000 2 000 000 Ubegrenset 1 000
KLP Barn Maks 2 500 000 0 100 000 1 000
KLP Barn 2 500 000 0 100 000 1 000
Landkreditt Barne og Undomsfors. 2 965 500 0 118 620 600
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 2 965 500 0 118 620 1 000
Storebrand Ekstra 3 558 600 3 558 600 118 620 1 000
Storebrand Topp 3 558 600 3 558 600 118 620 1 000
Storebrand Basis 3 558 600 3 558 600 118 620 1 000
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 3 000 000 3 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 3 000 000 3 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 3 000 000 3 000 000 100 000 0
Youplus Super 3 558 600 3 558 600 237 240 1 000
Youplus Ekstra 3 558 600 3 558 600 237 240 1 000
Youplus Basis 3 558 600 3 558 600 237 240 1 000

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikringer

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.