Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen kan gi utbetaling ved død, medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom, og behandlingsutgifter ved sykdom.

Les mer om barneforsikring.

Utbetalingene ved ulykke foretas i de fleste tilfellene etter uføregraden. Er invaliditetsgraden 50 prosent får du 50 prosent av den maksimale summen. Noen få dobler utbetalingen ved en uførhetsgrad på over 50 prosent. Hvis summen er 2 millioner, blir utbetalingen 4 millioner ved 100 prosent invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditet etter ulykke: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet etter en ulykke. Forsikringsdekningene ligger i området 1 til 5 millioner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Medisinsk invaliditet etter sykdom: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet årsaket av sykdom. Det er som oftest unntak for invaliditet pga psykiske sykdommer. Forsikringsdekningene ligger i området null til 5 millioner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Behandlingsutgifter etter ulykke: Forsikringsselskapene kan dekke eventuelle behandlingsutgifter (for eksempel rehabilitering og opptrening) etter en ulykke. Denne støtten ligger vanligvis i området 75.000 til 185.000 kroner.

Død: Utbetalingen ved død ligger i området 75.000 kroner til 100.000 kroner.

Les mer om ulykkesforsikringer.

Ulykkesdekningene

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Ulykke Sykdom Beh.utg Egenandel
Codan Barn Pluss 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Codan Barn Standard 1 500 000 1 500 000 100 000 0
Danica Barn Total 2 314 400 2 314 400 92 576 1 000
DNB Super 2 200 000 2 200 000 100 000 0
DNB Pluss 2 200 000 2 200 000 100 000 0
DNB Basis 2 200 000 2 200 000 100 000 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 314 400 2 314 400 92 576 2 000
Frende Barne og ungdomsforsikring 2 314 400 2 314 400 185 152 1 000
Gjensidige Barneforsikring ink 1 G varig uførepensjon 2 314 400 0 92 576 1 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,5 G varig uførepensjon 2 314 400 0 92 576 1 000
Gjensidige Barneforsikring 2 314 400 0 92 576 1 000
If Super 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Standard 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Basis 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
KLP Barn Maks 2 500 000 0 100 000 0
KLP Barn 2 500 000 0 100 000 0
Landbruksforsikring Barne og Uf. 2 314 400 0 92 576 600
SpareBank 1 Svært God 2 777 280 2 777 280 92 576 1 000
SpareBank 1 Meget God 2 777 280 2 777 280 92 576 1 000
SpareBank 1 God 2 777 280 2 777 280 92 576 1 000
Storebrand Pluss 2 501 400 0 92 576 1 000
Storebrand Standard 2 501 400 0 92 576 1 000
Troll Super 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
Troll Ekstra 1 250 000 1 250 000 75 000 1 000
Troll Standard 500 000 500 000 75 000 1 000
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon /uførekapital 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra 2 000 000 2 000 000 100 000 0

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Barneforsikring

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Uførepensjon

Uførekapital

Ulykkesforsikring

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.