Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på ulykkesforsikring.

Ulykkesforsikringen kan gi utbetaling ved død, medisinsk invaliditet etter ulykke og sykdom, og behandlingsutgifter ved sykdom.

Guide til barneforsikring.

Utbetalingene ved ulykke foretas i de fleste tilfellene etter uføregraden. Er invaliditetsgraden 50 prosent får du 50 prosent av den maksimale summen. Noen få dobler utbetalingen ved en uførhetsgrad på over 50 prosent. Hvis summen er 2 millioner, blir utbetalingen 4 millioner ved 100 prosent invaliditetsgrad.

Medisinsk invaliditet etter ulykke: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet etter en ulykke. Forsikringsdekningene ligger i området 1 til 5 millioner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Medisinsk invaliditet etter sykdom: Denne forsikringen utbetales etter graden av invaliditet årsaket av sykdom. Det er som oftest unntak for invaliditet pga psykiske sykdommer. Forsikringsdekningene ligger i området null til 5 millioner. I noen selskaper kan du velge mellom flere forsikringssummer.

Behandlingsutgifter etter ulykke: Forsikringsselskapene kan dekke eventuelle behandlingsutgifter (for eksempel rehabilitering og opptrening) etter en ulykke. Denne støtten ligger vanligvis i området 75.000 til 185.000 kroner.

Død: Utbetalingen ved død ligger i området 75.000 kroner til 100.000 kroner.

Les mer om ulykkesforsikringer.

Ulykkesdekningene

Dette er de forskjellige kolonnene:

Ulykke: Utbetaling ved invaliditet fra ulykke.

Sykdom: Utbetaling som følge av medisinsk invaliditet.

Beh.utg: Maksimalt beløp for behandlingsutgifter i forbindelse med ulykke.

Egenandel: Egenandelen i forbindelse med behandlingsutgifter.

Listen er alfabetisk sortert.

Barneforsikring Ulykke Sykdom Beh.utg Egenandel
Codan Barn Total 2 422 075 2 422 075 96 883 1 000
Danica Barn Total 2 422 075 2 422 075 96 883 1 000
DNB Super 2 200 000 2 200 000 100 000 0
DNB Pluss 2 200 000 2 200 000 100 000 0
DNB Basis 2 200 000 2 200 000 100 000 0
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 422 075 2 422 075 96 883 2 000
Frende Barne og ungdomsforsikring 2 422 075 2 422 075 193 766 1 000
Gjensidige Barneforsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 2 422 075 0 96 883 500
Gjensidige Barneforsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 2 422 075 0 96 883 500
Gjensidige Barneforsikring 2 422 075 0 96 883 500
If Super 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Standard 2 000 000 2 000 000 100 000 1 000
If Basis 0 * 2 000 000 2 000 000
KLP Barn Maks 2 500 000 0 100 000 1 000
KLP Barn 2 500 000 0 100 000 1 000
Landbruksforsikring Barne og Uf. 0 0 96 883 600
SpareBank 1 Svært God 2 422 075 2 422 075 96 883 1 000
SpareBank 1 Meget God 2 422 075 2 422 075 96 883 1 000
SpareBank 1 God 2 422 075 2 422 075 96 883 1 000
Storebrand Pluss 2 529 450 0 96 883 1 000
Storebrand Topp 2 529 450 0 96 883 1 000
Storebrand Standard 2 529 450 0 96 883 1 000
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 2 000 000 2 000 000 100 000 0
Tryg Barn Ekstra 2 000 000 2 000 000 100 000 0

 

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Se også:

Guide til barneforsikring

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring / helseforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.