Priser og vilkår for Barneforsikring Pluss i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Storebrand har to produktvarianter til. "Topp" har de samme dekningene som "Pluss". I tillegg er det inkludert en behandlingsforsikring. Denne varianten koster 4.034 kroner.

"Standard" har de samme dekningene som "Pluss", men har ikke med uførepensjon. Denne koster 1.462 kroner.

Forsikringen inkluderer medisinsk videkonsultasjon.

Storebrand
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Pluss
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.05.2017
Pris 2 561
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 17 år
Tegningstid 3 mnd til 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 812 490
Årlig uførepensjon 96 883
- Gradert utbetaling eller full Gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 529 450
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 96 883
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 250 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 96 883
Dagpenger ved sykehusopphold 8. dag
-Sats per dag 613
- Gjelder fra første dag? Nei
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 383 250
Antall sykdommer 12
Sykdommer Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Engangsutbetaling på 803 480 kroner. Utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke.
Ved uførepensjon Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en månedlig uførepensjon frem til barnet blir 67 år.
Ved 100 prosent arbeidsuførhet: 92 576 kroner per år. Beløpet reguleres årlig frem til første utbetaling. Deretter reguleres ikke beløpet.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Erstatningssum inntil 2 501 400 kroner. Hele summen utbetales ved 100 prosent varig invaliditet. Ved delvis invaliditet, minsker erstatningens størrelse tilsvarende.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen dekker inntil 92 576 kroner for tannlegebehandling, fysioterapi- og kiropraktorbehandling, proteser, medisiner og forbindingssaker, reiseutgifter til og fra hjemstedet.
Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner per ulykke. For barneforsikring «Topp» er det ingen egenandel.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring