Priser og vilkår for Barneforsikring Pluss i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Storebrand har to produktvarianter til. "Total" har de samme dekningene som "Pluss". I tillegg er det inkludert en behandlingsforsikring. Denne varianten koster 5.040 kroner.

"Standard" har de samme dekningene som "Pluss", men har ikke med uførepensjon. Denne koster 1.824 kroner.

Forsikringen inkluderer medisinsk videkonsultasjon.

Storebrand
Produktnavn Barneforsikring
Produktvariant Ekstra
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2020
Pris 3 516
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 18 år
Tegningstid 3 mnd til 18 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, uførekapital, uførepensjon
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 812 490
Årlig uførepensjon 99 858
- Gradert utbetaling eller full Gradert
- Regulering under utbetaling Økes med 2 prosent hvert år
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 529 450
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 99 858
- Egenandel 1 000
Ombygging av bolig 250 000
- Egenandel 0
Utbetaling ved død 99 858
Dagpenger ved sykehusopphold 8. dag
-Sats per dag 613
- Gjelder fra første dag? Nei
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Nei
- Opphørsalder *
Utbetaling ved alvorlig sykdom 383 250
Antall sykdommer 14
Sykdommer Kreft, leddgikt, diabetes type 1, multippel sklerose (MS), hjernesvulst, ulcerøs kolitt, Morbus Crohn, cystisk fibrose, trenger organtransplantasjon, alvorlig hjerneskade, nyresvikt, lammelser, schizofreni, svulst i ryggmargen
Utbetalingsregler:
Ved uførekapital Utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke.
Ved uførepensjon Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en månedlig uførepensjon frem til barnet blir 67 år.
Ved 100 prosent arbeidsuførhet: 1 G per år. Beløpet reguleres årlig frem til første utbetaling. Deretter reguleres ikke beløpet.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Hele summen utbetales ved 100 prosent varig invaliditet. Ved delvis invaliditet, minsker erstatningens størrelse tilsvarende.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Forsikringen dekker inntil 1 G for tannlegebehandling, fysioterapi- og kiropraktorbehandling, proteser, medisiner og forbindingssaker, reiseutgifter til og fra hjemstedet.
Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner per ulykke. For barneforsikring «Total» er det ingen egenandel.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

If Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landkreditt Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring