Priser og vilkår for Barneforsikring i Gjensidige Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre barneforsikringenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til barneforsikring.

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Barneforsikring kan også kjøpes med 0,4 G i uførepensjon (koster 2.928 kroner), og uten uførepensjon (koster 1.956 kroner).

I Gjensidige er det ingen uførekaptal (engangsutbetaling). I stedet er det en årlig utbetaling på 10 G, som utbetales i 10 år.

Det er tilgang på en døgnåpen barne- og ungdomstelefon. Det er også tilgang på videosamtaler med Eyr Online lege (150 kr i egenandel).

Gjensidige
Produktnavn Barneforsikring
Produktnavn Inkludert 0,8 G i uførepensjon
Vilkår *
Vilkår datert
Pris 3 900
- Prisøkning på et visst aldertrinn? Fra 16 år
Tegningstid 3 mnd-16 år
Opphør ved fylte 26 år
Forsettelsesforsikring etter 26 år Ja, død, og uførerente
Dekningsomfang:
Engangsutbetaling uførhet 0
Tidsbegrenset uførepensjon 10 år 96 883
Årlig uførepensjon 77 506
- Gradert utbetaling eller full Gradert
Medisinsk invaliditet ved ulykke 2 422 075
Medisinsk invaliditet ved sykdom 0
Behandlingsutgifter ved ulykke 96 883
- Egenandel 500
Ombygging 193 766
- Egenandel 10 000
Utbetaling ved død 96 883
Dagpenger ved sykehusopphold 10. dag
-Sats per dag 1000
- Gjelder fra første dag? Ja
- Opphørsalder 26 år
Utvidet hjelpestønad Inntil 12 G som et engangsbeløp. Innvilget hjelpestønad etter sats 2 gir 10 % av forsikringssum, sats 3 gir 50 %, sats 4 gir 100%.
- Opphørsalder 18 år
Sykdom 290 649
Antall sykdommer 11
Sykdommer Kreft, Hjernesvulst, Multippel sklerose, Diabetes insulinavhengig, Hjerneskade alvorlig, Leddgikt, Brannskade alvorlig, Ulcerøs kolitt, Morbus crohn, Organtransplantasjon, Tverrsnittlammelser
Utbetalingsregler:
Ved tidsbegrenset uførepensjon Uførepensjonen blir utbetalt i månedlige beløp. Utbetaling i inntil 10 år. Tidligst ved fylte 18 år når forsikrede har vært minst 50 % sykmeldt i 12 måneder sammenhengende. Hvis barnet ditt blir friskmeldt før det er gått 10 år, stopper utbetalingen. Uførepensjonen opprettes da på nytt, med gjenværende antall år. Det betyr at dersom barnet blir friskmeldt etter 2 år med utbetaling, er det fortsatt 8 år igjen på forsikringen.
Ved uførepensjon Uførepensjon gir månedlige utbetalinger fram til 67 år når forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende.
Ved medisinsk invaliditet ved ulykke Utbetaling på inntil 25 G ved medisinsk invaliditet som følge av ulykke. Utbetalingen er basert på den invaliditetsgraden barnet får. Invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av en invaliditets­tabell fra Sosial­departementet, uavhengig av ferdigheter, fritidsinteresser, yrke eller arbeidsevne.
Ved medisinsk invaliditet ved sykdom *
Ved behandlingsutgifter ved ulykke Refusjon inntil 1 G av rimelige og nødvendige behandlingsutgifter de to første årene etter en ulykke som ikke dekkes av det offentlige. Dette dekkes: Lege med offentlig driftstilskudd, tannlege, behandling på offentlig sykehus, alternativ behandling foreskrevet av lege. kiropraktor- eller fysioterapib­ehandling foreskrevet av lege, forbindingsskader, medisiner og proteser foreskrevet av lege eller tannlege, behandling på rehabiliterings- eller opptreningssenter med offentlig driftsavtale foreskrevet av lege, nødvendige reiseutgifter mellom hjemstedet og behandlingsstedet.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Codan: Forsikringsdekning Barneforsikring

Danica: Forsikringsdekning Barneforsikring

DNB: Forsikringsdekning Barneforsikring

Eika: Forsikringsdekning Barneforsikring

Frende: Forsikringsdekning Barneforsikring

If: Forsikringsdekning Barneforsikring

KLP: Forsikringsdekning Barneforsikring

Landbruksforsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning Barneforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning Barneforsikring