Dette er forsikringsselskapenes priser på alle barneforsikringene. I tillegg har vi tatt med priser på kollektive avtaler på barneforsikring.

Prisene avhenger av flere faktorer:

  • Først er det selve prisen på barneforsikringen
  • Om prisene øker ved en viss alder.
  • Nettrabatt (gjelder bare første år
  • Om du får samlerabatt på barneforsikringen (hvis du har flere forsikringer i selskapet)
  • Rabatt via en yrkesorganisasjon

Guide til barneforsikring.

Prisene på barneforsikring er i mange selskaper den samme helt til fylte 26 år. Andre selskaper øker prisen fra 16-19 år.

Test av barneforsikringer

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Test av barneforsikringer.

Priser på barneforsikring

Prisene er er delt inn etter dekning av uførepensjon og uførekapital:

  • Både uførepensjon og uførekapital
  • Uførepensjon, ikke uførekapital
  • Ikke uførepensjon, uførekapital
  • Verken uførepensjon eller uførekapital
Barneforsikring Pris Uføre-pensjon Uføre-kapital
Både uførepensjon og uførekapital
Codan Barn Total 2 760 49 929 798 864
Danica Barn Total 2 760 49 929 798 864
DNB Meget 2 904 49 929 699 006
DNB Meget God 3 996 99 858 699 006
Gjensidige B.forsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 4 068 79 886 998 580
Gjensidige B.fosikring ink 0,4 G varig uførepensjon 3 072 39 943 998 580
If Super 3 875 72 000 1 000 000
KLP Barn Maks 3 415 99 858 750 000
SpareBank 1 Meget God 2 904 49 929 699 006
SpareBank 1 Svært God 3 996 99 858 699 006
Storebrand Ekstra 3 516 99 858 812 490
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 5 268 100 000 750 000
Bare uførepensjon
Frende Best 3 360 99 858 0
Frende Bra 1 896 49 929 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 3 456 50 000 0
Bare uførekapital
DNB God 1 812 0 699 006
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 328 0 699 006
Gjensidige Barneforsikring 2 076 0 998 580
If Standard 2 369 0 1 000 000
KLP Barn 1 830 0 750 000
Landkreditt Barne og ungdomsf. 1 694 0 898 722
SpareBank 1 God 1 812 0 699 006
Storebrand Standard 1 824 0 812 490
Hverken uførepensjon eller uførekapital
Tryg Barn Ekstra 1 992 0 0

Rabatter på barneforsikring

Barneforsikringene gjennom yrkesorganisasjoner har i de fleste tilfellene en lavere pris enn om du kjøper den direkte.

I denne oversikten ser du hva barneforsikringene inneholder av uførepensjon og uførekapital, sammen med pris.

Vilkårene vil tilsvare de individuell barneforsikringene.

Listen er alfabetisk satt opp.

Organisasjon Selskap Uførepensjon Uførekapital Pris
Akademikerforbundet Tryg 0 750 000 1 896
Akademikerne Storebrand 63 440 840 580 1 951
Coop ACE 0 0 648
Forskerforbundet Tryg 0 750 000 1 863
Lederne Storebrand 63 440 840 580 1 885
LO – God SpareBank 1 Forsikring 0 699 006 1 812
LO – Meget god SpareBank 1 Forsikring 49 929 699 006 2 904
LO – Svært god SpareBank 1 Forsikring 99 858 699 006 3 996
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 0 750 000 1 883
Norsk Journalistlag Tryg 0 500 000 1 773
Norsk Radiografforbund Tryg 0 750 000 1 929
Norsk Sykepleierforbund DNB Skadeforsikring 0 0 1 428
Norsk Sykepleierforbund + uførekapital DNB Skadeforsikring 0 500 000 1 728
Norsk Sykepleierforbund + uførepensjon DNB Skadeforsikring 98 000 0 2 904
Norsk Sykepleierforbund +uførekapital og uførepensjon DNB Skadeforsikring 98 000 500 000 3 204
Poitiets Fellesforbund Storebrand 65 400 866 550 1 856
Utdanningsforbundet Tryg 0 1 000 000 1 308

 

Mer om barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Her kan du se vilkårene på de enkelte barneforsikringene.

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.