Dette er forsikringsselskapenes priser på alle barneforsikringene. I tillegg har vi tatt med priser på kollektive avtaler på barneforsikring.

Prisene avhenger av flere faktorer:

  • Først er det selve prisen på barneforsikringen
  • Om prisene øker ved en viss alder.
  • Nettrabatt (gjelder bare første år
  • Om du får samlerabatt på barneforsikringen (hvis du har flere forsikringer i selskapet)
  • Rabatt via en yrkesorganisasjon

Guide til barneforsikring.

Prisene på barneforsikring er i mange selskaper den samme helt til fylte 26 år. Andre selskaper øker prisen fra 16-19 år.

Test av barneforsikringer

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 15 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Test av barneforsikringer.

Priser på barneforsikring

Prisene er delt inn etter dekning av uførepensjon og uførekapital:

  • Både uførepensjon og uførekapital
  • Uførepensjon, ikke uførekapital
  • Ikke uførepensjon, uførekapital
  • Verken uførepensjon eller uførekapital
Barneforsikring Pris Uføre-pensjon Uføre-kapital
Codan Barn Total 2 808 50 676 810 808
Danica Barn Total 2 808 50 676 810 808
DNB Basis 1 848 0 709 457
DNB Pluss 2 928 50 676 709 457
DNB Topp 4 056 101 351 709 457
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 364 0 709 457
Frende Best 3 444 101 351 0
Frende Bra 1 953 50 676 0
Gjensidige Barneforsikring 2 136 0 1 013 510
Gjensidige B.forsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 3 156 40 540 1 013 510
Gjensidige B.forsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 4 176 81 081 1 013 510
If Standard 2 511 0 1 000 000
If Super 4 017 72 000 1 000 000
KLP Barn 1 856 0 750 000
KLP Barn Maks 3 465 101 351 750 000
Landkreditt Barne og ungdomsf. 1 720 0 912 159
SpareBank 1 Basis 1 848 0 709 457
SpareBank 1 Pluss 2 952 50 676 709 457
SpareBank 1 Topp 4 056 101 351 709 457
Storebrand Basis 2 024 0 812 490
Storebrand Ekstra 3 926 101 351 810 808
Tryg Barn Ekstra 2 100 0 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 3 636 50 000 0
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 5 532 100 000 750 000

Rabatter på barneforsikring

Barneforsikringene gjennom yrkesorganisasjoner har i de fleste tilfellene en lavere pris enn om du kjøper den direkte.

I denne oversikten ser du hva barneforsikringene inneholder av uførepensjon og uførekapital, sammen med pris.

Vilkårene vil tilsvare de individuell barneforsikringene.

Listen er alfabetisk satt opp.

Organisasjon Selskap Uførepensjon Uførekapital Pris
Akademikerforbundet Tryg 0 750 000 2 122
Akademikerne Storebrand 63 440 840 580 2 277
Forskerforbundet Tryg 0 750 000 2 708
Lederne Storebrand 63 440 840 580 2 136
LO – Basis SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 0 709 457 1 848
LO – Pluss SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 50 676 709 457 2 952
LO – Topp SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) 101 351 709 457 4 056
Norsk Fysioterapeutforbund Tryg 0 750 000 2 106
Norsk Journalistlag Tryg 0 500 000 2 015
Norsk Radiografforbund Tryg 0 750 000 2 159
Norsk Sykepleierforbund Fremtind Forsikring 0 0 1 536
Norsk Sykepleierforbund + uførekapital Fremtind Forsikring 0 500 000 1 860
Norsk Sykepleierforbund + uførepensjon Fremtind Forsikring 98 000 0 3 120
Norsk Sykepleierforbund +uførekapital og uførepensjon Fremtind Forsikring 98 000 500 000 3 444
Politiets Fellesforbund Storebrand 65 400 866 550 2 120
Utdanningsforbundet Tryg 0 1 000 000 1 308

 

Mer om barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Her kan du se vilkårene på de enkelte barneforsikringene.

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.