Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er priser på alle barneforsikringene som forsikringsselskapenes tilbyr.

Prisene avhenger av flere faktorer:

  • Først er det selve prisen på barneforsikringen
  • Om prisene øker ved en viss alder.
  • Nettrabatt (gjelder bare første år
  • Om du får samlerabatt på barneforsikringen (hvis du har flere forsikringer i selskapet)
  • Rabatt via en yrkesorganisasjon

Guide til barneforsikring.

Prisene på barneforsikring er i mange selskaper den samme helt til fylte 26 år. Andre selskaper øker prisen fra 16-19 år.

Test av barneforsikringer

I Smarte Pengers test av barneforsikringer har vi satt karakterer på over 20 enkeltdekninger på barneforsikringene som er i markedet.

Hver enkelt dekning på alle barneforsikringene blir tildelt en karakter av Smarte Penger. Alle har en forhåndsinnlagt vekt, men du kan selv velge hvilken vekt du vil legge på hver enkelt dekning. Det er ikke nødvendig at vekten på dekningene til sammen blir hundre slik de forhåndsinnlagte tallene er. Er for eksempel en dekning uinteressant for deg, kan du sette den til null.

Test av barneforsikringer.

I tillegg til testen av barneforsikringer gjør Smarte Penger en vurdering av barneforsikringene når også prisen tas i betraktning.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Priser på barneforsikring

Prisene er delt inn etter dekning av uførepensjon og uførekapital:

  • Både uførepensjon og uførekapital
  • Uførepensjon, ikke uførekapital
  • Ikke uførepensjon, uførekapital
  • Verken uførepensjon eller uførekapital

Det er også en rekke rabatter du kan få gjennom forskjellige yrkesorganisasjoner. Disse avtalene har i de fleste tilfellene en lavere pris enn om du kjøper den direkte. I denne oversikten ser du hva barneforsikringene inneholder av uførepensjon og uførekapital, sammen med pris.

Barneforsikring Pris Uføre-pensjon Uføre-kapital
Både uførepensjon og uførekapital
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 3 510 59 310 948 960
DNB – Med 1 G i uførepensjon 4 805 118 620 948 960
Gjensidige B.forsikring ink 0,4 G varig uførepensjon 3 696 47 448 1 186 200
Gjensidige B.forsikring ink 0,8 G varig uførepensjon 4 896 94 896 1 186 200
If Super 5 760 72 000 1 000 000
KLP Barn Maks 3 739 118 620 750 000
SpareBank 1 - Med 0,5 G i uførepensjon 3 510 59 310 948 960
SpareBank 1 - Med 1 G i uførepensjon 4 805 118 620 948 960
Storebrand Ekstra 4 596 118 620 948 960
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon 4 788 50 000 900 000
Tryg Barn Ekstra m/uførepensjon og uførekapital 5 904 100 000 900 000
Youplus Ekstra 2 964 10 år 1 G 1 186 200
Youplus Super 4 596 118 620 1 186 200
Bare uførepensjon
Frende Best 4 152 111 477 0
Frende Bra 2 376 55 739 0
Bare uførekapital
DNB – Ingen uførepensjon 2 214 0 948 960
Eika Barne og ungdomsforsikring 2 832 0 830 340
Gjensidige Barneforsikring 2 508 0 1 186 200
If Standard 2 919 0 1 000 000
KLP Barn 1 856 0 750 000
Landkreditt Barne og ungdomsf. 0 1 067 580
SpareBank 1 - Ingen uførepensjon 2 214 0 948 960
Storebrand Basis 2 364 0 948 960
Youplus Basis 1 740 0 593 100
Hverken uførepensjon eller uførekapital
Tryg Barn Ekstra 3 288 0 0

 

Mer om barneforsikring

Barneforsikring - selskapenes uføredekning

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Her kan du se vilkårene på de enkelte barneforsikringene.

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.