Priser og vilkår for behandlingsforsikring i Vertikal Helseassistanse.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Vertikal Helse har to varianter. Den eneste forskjellen er at garantert behandlingstid er 10 eller 20 dager. Dermed er også prisen forskjellig.

Prisene er ikke avhengig av alder. For 10 dagers garanti koster det 7.404 kroner i året. 20 dagers garanti koster 5.112 kroner i året.

Vertikal Helseassistanse
Produktnavn Vertikal Helseforsikring
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 22.09.2017
Tegningsperiode Forsikringsavtalen kan inngås uten helseerklæring frem til den dagen man fyller 67 år. Etter fylte 67 år må man sende inn helseerklæring.
Kan gjelde maksimalt til Ingen begrensning på alder.
Behandlings-garanti Forsikringen kommer til anvendelse hvis ventetiden på en operasjon/behandling i det offentlige helsevesenet overstiger 10, 20 eller 28 Virkedager, etter at Lege har henvist Forsikrede til spesialistkonsultasjon eller Legespesialist har henvist til behandling eller operasjon og VHA er blitt informert om dette.
Maksimalt dekningsbeløp 5 millioner kroner per skadetilfelle.
Legespesialist Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset.
Sykehus-behandling Selskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til operasjon, behandling og spesialistkonsultasjon for Forsikrede i sykehus eller privat spesialisthelsetjeneste, når Forsikrede ikke kan behandles av det offentlige helsevesen innen avtalte Garantitider spesifisert i forsikringsbeviset.
Dagkirurgi Ja
Billeddiagnostikk Ja
Kreftbehandling Ja, også imunterapi.
Medisiner Ja
Etterkontroll Ja
Rehabilitering Der rehabilitering foreskrives av behandlende Legespesialist, vil Vertikal Helse i godkjente forsikringstilfeller tilrettelegge denne så nær pasientens hjemsted som mulig. Rehabiliteringen og reiseutgifter skal være skriftlig forhåndsgodkjent av Vertikal Helse. Dersom reisen krever spesialtransport vil Vertikal Helse bestille dette
Tekniske hjelpemidler Nei
Reiseutgifter Forsikringen vil dekke nødvendige og påregnelige kostnader i forbindelse med reise og billettbestillinger hvis pasienten må reise ut av eget fylke for å komme til egnet Sykehus. Reisekostnader over kr 500,- per behandling for reiser innenfor eget fylke dekkes også.
Losji Dekkes
Reiseledsager Ja
Fysikalsk behandling Fysioterapi og andre behandlingstiltak må rekvireres av Legespesialist og dekkes i henhold til det foreskrevne antall behandlinger.
Psykolog Forsikringen omfatter behandling ved psykiske plager med inntil 10 behandlingstimer hos psykolog, innenfor en 12 måneders behandlingsperiode fra første behandlingsdato. Dekning av utgifter til behandling hos psykolog/ psykiater etter henvisning fra lege. Forsikringen dekker ikke manisk depressive lidelser.
Psykologisk førstehjelp Forsikringen omfatter 12 timer psykologisk førstehjelp uten henvisning som følge av psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall når forsikrede selv blir rammet av eller er til stede ved slike hendelser uten selv å være fysisk skadet. Dekningen gjelder også for alle medlemmer av den forsikredes faste husstand
Second Opinion Hvis den Forsikrede ber om det, vil VHA tilby å fremskaffe en Legespesialist som kan foreta en ny vurdering av den Forsikredes diagnose og behandling. Kostnadene for denne undersøkelsen dekkes under forsikringen.
Rusavhengighet Nei
Kompensasjon Nei
Online-Lege Er ventetiden hos fastlegen lang kan du få konsultasjon med en allmenlege gjennom appen KRY. Denne legetimen gjennomføres som en videosamtale.
Telefon-lege / Helsetelefon Tilgang til en døgnåpen helsetelefon for hele familien hvor du kan få enkle tips og råd og snakke med en sykepleier.
Helseerklæring Nei
Priser
Alder Pris
25 år 7 404
30 år 7 404
35 år 7 404
40 år 7 404
45 år 7 404
50 år 7 404
55 år 7 404
60 år 7 404
65 år 7 404

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Gjensidige: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring