Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang for behandlingsforsikring i Tryg Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Er du mellom 55 og 75 år, kan du velge Tryg 55+. Dette er en rimeligere forsikring, med lavere dekning.

Tryg tilbyr også en billigere variant som ikke krever helseerklæring, som heter Behandling Enkel. Den inneholder blant annet 36 fysikalske behandlinger (200 kroner i egenandel per time).

Tryg Forsikring
Produktnavn Behandlingsforsikring
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2023
Tegningsperiode 18-70 år
Kan gjelde maksimalt til 75 år
Behandlings-garanti Garantitiden utgjør 14 virkedager og løper fra dagen etter selskapet har mottatt fullstendig og nødvendig dokumentasjon for den anbefalte behandling, tidligst fra dagen etter Behandlingsservice har mottatt henvisningen.
Maksimalt dekningsbeløp Utredning /behandling/utgifter dekkes med til sammen inntil 1.200.000 kroner per forsikrede per rullerende år, i maksimalt to år sammenhengende fra forsikringstilfellet inntraff.
Legespesialist Ved innleggelse og poliklinisk behandling, eller behandling hos legespesialist når sykehusinnleggelse ikke kreves, erstattes utgifter til:
undersøkelser, herunder CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd,
diagnostisering,
Behandling og operasjon.
Billeddiagnostikk CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd.
Sykehus-behandling Ved innleggelse og poliklinisk behandling, eller behandling hos legespesialist når sykehusinnleggelse ikke kreves, erstattes utgifter til: l undersøkelser, herunder CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd ,diagnostisering, behandling og operasjon.
Dagkirurgi Ved innleggelse og poliklinisk behandling, eller behandling hos legespesialist når sykehusinnleggelse ikke kreves, erstattes utgifter til: l undersøkelser, herunder CT, MR, mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd ,diagnostisering, behandling og operasjon.
Second Opinion Ved livstruende sykdom og skade, eller særskilt risikofylt behandling, erstatter selskapet utgifter til én ny vurdering hos legespesialist per forsikringstilfelle (second opinion).
Medisiner Tryg erstatter utgifter til medisiner ved innleggelse og operasjon foretatt under forsikringen, når de benyttes i behandlingen på behandlingsstedet. Medisiner som ledd i kreftbehandling er ikke dekket.
Etterkontroll En kontroll etter avsluttet primærbehandling.
Rehabilitering Selskapet erstatter utgifter til nødvendig gjenopptrening etter operasjon. Dette gjelder når operasjonen er betalt av selskapet.
Henvisning til gjenopptrening skal gis av behandlende spesialist som dokumenterer behovet. Gjenopptrening må starte senest èn måned etter utskriving. Utgifter til gjenopptrening erstattes i inntil tre måneder per skadetilfelle, regnet fra gjenopptreningens første behandlingsdag.
Tekniske hjelpemidler Etter operasjon som er dekket av selskapet erstattes utgifter til tekniske hjelpemidler med inntil 10.000 kroner per skadetilfelle. Hjelpemiddelet må være nødvendig for behandlingen som er gitt og anbefalt av behandlende lege.
Kreftbehandling Dekningen omfatter helbredende kreftbehandling og dekker utgifter til diagnostisering og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert operasjon, cellegift og strålebehandling, henvist av lege og som er forhåndsgodkjent av selskapet. I tillegg omfatter dekningen kreftbehandling i form av immunterapi når:
- immunterapi ikke dekkes av det offentlige, og
- European Medicines Agency har godkjent immunterapi som behandling av den aktuelle kreftsykdommen.
Immunterapi som ledd i eksperimentell behandling er ikke omfattet av forsikringen.
Fysikalsk behandling Dekningen omfatter utgifter til offentlig godkjente behandlingsformer hos autorisert fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor, naprapat, klassisk akupunktør.
Uavhengig av antall forsikringstilfeller og av hvilken behandlingsform som velges, erstattes maksimalt 8 behandlingstimer per rullerende år. Hver behandlingstime erstattes med inntil 600 kroner.
Det må gå 12 måneder fra siste behandling dekket av forsikringen, før nye behandlinger for samme skade eller sykdom kan kreves dekket under forsikringen.
Legetjeneste Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.
Psykologtjeneste Behandling hos psykolog erstattes når forsikrede har henvisning fra behandler med henvisningsfullmakt. Selskapet erstatter maksimalt 10 behandlingstimer per kalenderår.
Mestringstelefonen Snakk med erfarne sykepleiere som har spisskompetanse på rådgivning innenfor problemstillinger knyttet til psykisk helse. Tjenesten er anonym, kostnadsfri og har ingen krav til henvisning fra lege.
Psykologisk førstehjelp Selskapet erstatter utgifter til psykologisk krisehjelp hvis forsikrede blir rammet av følgende hendelser:
- ran, overfall, voldtekt og grove trusler, som er politianmeldt
- brann, eksplosjon og innbrudd
- alvorlig ulykkesskade
- livstruende sykdom
- dødsfall i nær tilknytning til familien
- selvmord og selvmordsforsøk i nærmeste familie
- spontanabort
- samlivsbrudd mellom ektefeller og samboere med samme adresse i folkeregisteret
Selskapet erstatter maksimalt 10 behandlingstimer per hendelse.
Rusavhengighet Nei
Reiseutgifter Selskapet erstatter forsikredes reiseutgifter fra fast bostedsadresse til behandlingsstedet ved dekningsmessig sykdom eller skade. Dette gjelder ved operasjon, eller når reiseavstanden mellom fast bostedsadresse og behandlingssted er mer enn 100 kilometer hver vei.
Foreligger flere likeverdige behandlingstilbud, erstattes reiseutgiftene til nærmeste behandlingssted. Reiseutgiftene må være rimelig og nødvendige. Selskapet erstatter billigste reisemåte. Ved bruk av egen bil erstattes 2,50 kroner per kilometer.
Losji Selskapet erstatter forsikredes rimelige og nødvendige oppholdsutgifter ved operasjon eller sykehusbehandling som erstattes av forsikringen. Kost erstattes med 300 kroner per døgn per person, overnatting erstattes av Selskapet.
Reiseledsager Selskapet erstatter reiseledsagers rimelige og nødvendige reise- og oppholdsutgifter når det er medisinsk nødvendig for behandlingen eller det foreligger andre særlige hensyn som tilsier at ledsager er med, og selskapet godkjenner det. Dette gjelder ved behandling som er dekket av forsikringen.
Kompensasjon Hvis selskapet ikke innfrir garantitiden, vil forsikrede få en kompensasjon på 500 kroner per dag inntil den dag undersøkelse eller behandling kan tilbys. Maksimal samlet kompensasjon er 10.000 kroner.
Priser
Alder Pris
25 år 2 880
30 år 4 008
35 år 4 572
40 år 5 472
45 år 6 252
50 år 7 152
55 år 8 976
60 år 11 208
65 år 12 888

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring