Vilkårene for behandlingsforsikring i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Les mer om behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Storebrand har 3 produktvarianter: Basis, Pluss, og Topp.

Pluss har har ikke inkludert 10 timer psykologhjelp per år.

Basis har 5 inkludert fysikalske behandlinger (24 på de to andre dekningene).

Storebrand

Produktnavn Helseforsikring
Underprodukt Pluss
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.06.2016
Tegningsperiode 18-65 år
Kan gjelde maksimalt til Livsvarig
Behandlings-garanti 14 virkedager
Legespesialist Utgifter til behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendige undersøkelser, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med den behandling det er henvist for. Nødvendige medisiner og utstyr brukt under behandlingen hos legespesialisten.
Sykehus-behandling Utgifter til medisinsk behandling, diagnostisering og/eller operasjon av fysisk sykdom ved privat sykehus og krever overnatting på sykehus, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendige undersøkelser, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjon på sykehuset. Nødvendige medisiner og utstyr forbrukt under operasjonen på sykehuset. Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen, som for eksempel proteser og implantater. Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av, og en nødvendig del av operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet.
Dagkirurgi Utgifter til operasjon i privat sykehus eller hos godkjent legespesialist som ikke krever overnatting, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen. Nødvendige medisiner og utstyr forbrukt under operasjonen. Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen, som for eksempel proteser og implantater.
Billeddiagnostikk Nødvendige undersøkelser, tester og prøver på sykehuset/klinikken i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen/behandlingen.
Etterkontroll Nei
Rehabilitering Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av, operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet.
Reiseutgifter Reise- og overnattingsutgifter i forbindelse med erstatningsmessige behandlinger. If Helsevakt vil være behjelpelig med transport- og hotellbestilling. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 400 per døgn. Ved dagsreiser utover 8 timer dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 200.
Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser.
Overnattingsutgifter må godkjennes i forkant og skje på rimeligste måte.
Losji Reise- og overnattingsutgifter i forbindelse med erstatningsmessige behandlinger. If Helsevakt vil være behjelpelig med transport- og hotellbestilling. Ved reiser med overnatting dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 400 per døgn. Ved dagsreiser utover 8 timer dekkes kostutgifter etter regning, med inntil kr 200.
Reiseutgifter erstattes etter rimeligste alternativ med mindre annet er avtalt. Ved bruk av egen bil dekkes kilometergodtgjørelse etter gjeldende satser.
Overnattingsutgifter må godkjennes i forkant og skje på rimeligste måte.
Reiseledsager Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter for en voksen ledsager i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon når den forsikrede ikke er fylt 18 år og/eller det er medisinsk nødvendig.
Fysikalsk behandling Inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuellterapeut. Begrensningen i antall behandlinger gjelder ikke hvis forutsetningene for erstatning ifølge punktet om etterbehandling og rehabilitering foreligger. Det refunderes
dokumenterte utgifter til medisinsk nødvendig fysioterapi-,
kiropraktor-, manuellterapeut- og naprapatbehandling av
Forsikrede hos offentlig godkjente behandlere.
Psykolog Gjelder bare for Topp: Inntil 10 behandlinger ved samme sykdom eller skade. Flere sykdommer/skader med medisinsk sammenheng regnes som ett og samme sykdoms-/skadetilfelle. Dersom den forsikrede har vært symptomfri og ikke vært behandlet, kontrollert eller medisinert de siste 12 måneder, vurderes ikke dette å tilhøre samme sykdoms/skadetilfelle.
Psykologisk førstehjelp Ja, inntil 10 behandlinger per år.
Second Opinion Konsultasjon hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk
vurdering per forsikringstilfelle. Dette gjelder kun ved:
• Livstruende sykdom og skade
• Særskilt risikofylt behandling
Konsultasjonen må være forhåndsgodkjent av Selskapet
Kreftbehandling Kreftbehandling, herunder operasjoner, strålebehandling og cellegift, henvist av lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet.
Rusavhengighet Nei
Medisiner Reseptbelagte medisiner, som er foreskrevet av lege- spesialist i forbindelse med en erstatningsmessig behandling, er dekket i inntil 6 måneder.
Tannbehandling Nei
Tekniske hjelpemidler Nei
Kompensasjon Dersom garantitiden ikke overholdes utbetales en kompensasjon på kr 1 200 per dag fra utløpet av garantitiden frem til behandling igangsettes, dog ikke lengre enn i 30 dager.

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Gjensidige: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Troll Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helseassistanse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Dødsfallsforsikring

Uføreforsikringer

Barneforsikring

Kritisk sykdom

Ulykkesforsikring