Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Priser og dekningsomfang Helseforsikringene (behandlingsforsikring) Topp, Pluss, og Basis  i Storebrand.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av helseforsikring / behandlingsforsikring

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Storebrand har 4 produktvarianter: Topp, Pluss, Basis, og Behandlingsavtale.

Topp har den samme dekningen som Pluss. I tillegg er det inkludert 10 timer psykologhjelp per år, og en 24-timers rådgivningstjeneste.

Forskjellen mellom Basis og Pluss er at det er 5 inkluderte fysikalske behandlinger på Basis, og 24 på Pluss.

På Behandlingsavtale er det ikke inkludert fysikalsk behandling.

Vilkårene under gjelder for produktvarianten Topp.

Storebrand
Produktnavn Helseforsikring Topp
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2023
Tegningsperiode 0-66 år
Kan gjelde maksimalt til Livsvarig
Behandlings-garanti 10 virkedager
Maksimalt dekningsbeløp
Legespesialist Utgifter til behandling hos legespesialist etter henvisning fra lege og som er forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendige undersøkelser, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med den behandling det er henvist for. Nødvendige medisiner og utstyr brukt under behandlingen hos legespesialisten.
Billeddiagnostikk Nødvendige undersøkelser, tester og prøver på sykehuset/klinikken i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen/behandlingen.
Sykehus-behandling Forsikringen omfatter utredning, behandling eller operasjon i spesialisthelsetjenesten. Tiltakene må være medisinsk nødvendig for å bedre funksjonsevnen eller ha rehabiliterende mål, og utføres av autorisert helsepersonell. Forsikringen omfatter utredning og behandlingstiltak som er tilgjengelige i norsk offentlig helsevesen, som er basert på vitenskapelig dokumentasjon eller på etablert, anerkjent klinisk praksis i norsk medisin. Behandlingen skal være kunnskapsbasert og medisinsk nødvendig for den aktuelle skade eller sykdom.
Dagkirurgi Utgifter til operasjon i privat sykehus eller hos godkjent legespesialist som ikke krever overnatting, som er henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet. Nødvendig undersøkelse, tester og prøver i direkte og umiddelbar sammenheng med operasjonen.
Second Opinion Konsultasjon hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk
vurdering per forsikringstilfelle. Dette gjelder kun ved:
• Livstruende sykdom og skade
• Særskilt risikofylt behandling
Konsultasjonen må være forhåndsgodkjent av Selskapet
Medisiner Reseptbelagte medisiner, som er foreskrevet av lege- spesialist i forbindelse med en erstatningsmessig behandling, er dekket i inntil 6 måneder.
Etterkontroll Nei
Rehabilitering Rehabilitering i inntil 14 døgn i en rehabiliteringsinstitusjon i Norden. Rehabiliteringen må være en nødvendig og direkte følge av, operasjonen/sykehusinnleggelsen. Rehabiliteringen må være henvist av lege og forhåndsgodkjent av Selskapet.
Tekniske hjelpemidler Nødvendige medisinske hjelpemidler som er en integrert del av kroppen (proteser, implantater)
Kreftbehandling Utgifter til diagnostisering, operasjon og primærbehandling av kreftsykdommer på sykehus, inkludert cellegift- og strålebehandling.
Det må foreligge henvisning fra lege og innleggelsen/behandlingen må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Fysikalsk behandling Inntil 24 behandlinger hos fysioterapeut/manuellterapeut. Begrensningen i antall behandlinger gjelder ikke hvis forutsetningene for erstatning ifølge punktet om etterbehandling og rehabilitering foreligger. Det refunderes
dokumenterte utgifter til medisinsk nødvendig fysioterapi-, kiropraktor-, manuellterapeut- og naprapatbehandling av Forsikrede hos offentlig godkjente behandlere.
Legetjeneste Snakk med en lege på video. Fungerer akkurat som en vanlig allmennlege. I tillegg kan du bestille time på dagen til fysisk klinikk. Du kan enkelt bestille behandling i Bli frisk-appen, enten det er til allmennlege, spesialist, fysikalsk behandler, psykolog, hudlege eller andre behandlingstyper.
Psykologtjeneste Forsikringen Psykologibehandling Topp omfatter:
Trivselsproblemer, maksimalt 5 rådgivninger (telefon eller online) og 12 konsultasjoner per forsikringstilfelle
Pårørende og trivselsproblemer, maksimalt 5 telefonrådgivninger per forsikringstilfelle
Juridisk konsultasjon, maksimalt 1 rådgivning per forsikringstilfelle (telefon eller online)
Økonomisk konsultasjon, maksimalt 1 rådgivning per forsikringstilfelle (telefon eller online)
Forsikringen Psykologibehandling Topp kan benyttes døgnet rundt ved rådgivning og konsultasjon i forbindelse med aktuelle psykososiale problemer. Behandling starter alltid via Selskapets onlineservice eller telefon. Faglig vurdering og veiledning foretatt via telefon eller onlineservice ligger til grunn for oppstart av behandling
Psykologisk førstehjelp Psykologisk førstehjelp. Inntil 10 behandlinger per hendelse. Psykologisk første hjelp må være forhåndsgodkjent av Selskapet. Dekningen gjelder også den forsikredes nærmeste familie (som familie regnes ektefelle/registrert partner og barn under 26 år)
Rusavhengighet Nei
Reiseutgifter Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter i forbindelse med sykehusinnleggelse/ operasjonen/ kreftbehandling/ rehabilitering (gjelder ikke ved fysikalsk behandling).
Ved spesialistbehandling må reiseavstanden fra hjemstedet til behandlingssted være over 15 mil en vei for at reiseutgiftene skal dekkes. Ved bruk av egen bil dekkes kjøregodtgjørelse etter statens satser for pasientreiser.
Alle reiser må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Losji Forsikringen dekker rimelige og nødvendige oppholdsutgifter (kost og losji) i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon (gjelder ikke ved legespesialistbehandling og fysikalsk behandling) Forsikringen dekker også rimelige og nødvendige oppholdsutgifter for en voksen ledsager i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon når den forsikrede ikke er fylt 18 år og/eller det er medisinsk nødvendig. Kostnader for oppholdsutgifter dekkes etter statens satser for helsetjenester og må være forhåndsgodkjent av Selskapet.
Reiseledsager Forsikringen dekker rimelige og nødvendige reiseutgifter for en voksen ledsager i forbindelse med sykehusinnleggelse og operasjon når den forsikrede ikke er fylt 18 år og/eller det er medisinsk nødvendig.
Kompensasjon Dersom behandlingsgarantien ikke er oppfylt vil den forsikrede ha krav på kr. 500,- pr. dag fra utløpet av fristen og inntil behandling tilbys, dog ikke lenger enn i 30 dager.
Priser
Alder Pris
25 år 7 128
30 år 7 128
35 år 7 752
40 år 8 508
45 år 9 396
50 år 10 824
55 år 12 192
60 år 14 988
65 år 18 324

Priser for de andre dekningene

Prisforskjellen mellom Topp og Pluss er 840 kroner for alle aldre.

Prisforskjellen mellom Pluss og Basis øker med alderen.

Dette er de årlige prisene for de tre andre dekningene:

Alder Pluss Basis Behand.avt
25 år 6 288 5 640 4 704
30 år 6 288 5 640 4 704
35 år 6 900 6 228 5 208
40 år 7 656 6 852 5 724
45 år 8 556 7 644 6 384
50 år 9 984 8 952 7 464
55 år 11 352 10 212 8 520
60 år 14 136 12 756 10 632
65 år 17 472 15 708 13 092

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring