Dette er forsikringsselskapenes priser og rabatter på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Her kan du se priser for forsikringsselskapene som tilbyr Kritisk Sykdom. Prisene stiger med stigende alder.

Gjennomsnittspriser

Her har vi satt opp gjennomsnittspriser fra 30 til 50 år på 500.000 kroner. Antall dekkede sykdommer står til høyre.

Selskap Pris Antall
Danica 2 693 16
DNB 3 389 18
Eika 2 568 20
Frende 3 560 18
Gjensidige 2 989 25
If 2 725 25
KLP 2 743 18
Landkreditt * 23
Nordea 3 439 19
Spb 1 3 389 18
Storebrand 2 739 16
Tryg 4 054 15

Priser for enkelte år

Her er prisene i aldersgruppen fra 25 år til 55 år.

Prisene er beregnet med en sum på 500.000 kroner. Prisene gjelder for de enkelte året.

Selskap 25 år 30 år 35 år 40 år
Danica 1 260 1 464 1 800 2 340
DNB 1 308 1 404 1 596 2 400
Eika 860 1 040 1 380 2 055
Frende 1 519 1 586 1 846 2 617
Gjensidige 1 068 1 290 1 580 2 348
If 1 380 1 159 1 558 2 187
KLP 984 1 200 1 584 2 244
Nordea 1 032 1 224 1 728 2 916
Spb 1 1 308 1 404 1 596 2 400
Storebrand 1 008 1 226 1 488 2 280
Tryg 1 968 2 184 2 544 3 480
Selskap 45 år 50 år 55 år
Danica 3 216 4 644 6 960
DNB 4 260 7 284 11 448
Eika 3 255 5 110 7 830
Frende 4 317 7 436 12 247
Gjensidige 3 376 5 346 8 306
If 4 260 7 284 11 448
KLP 3 372 5 316 8 664
Nordea 4 572 6 756 7 176
Spb 1 4 260 7 284 11 448
Storebrand 3 468 5 232 7 884
Tryg 5 112 6 948 10 032

Rabatter på kritisk sykdom

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som har en rabattavtale på Kritisk sykdom.

I tabellen under har vi med noen av de viktigste avtalene.

Prisene er omregnet til 500.000 kroner. Prisene gjelder for alder 40 år.

Medlemspris Normalpris
Storebrand:
Akademikerforbundet 1 715 2 280
Akademikerne 1 022 2 280
Lederne 1 188 2 280
Forskerforbundet 748 2 280
Politiets Fellesforbund 1 945 2 932
Tryg:
Norsk Journalistlag 1 270 3 336
Norsk Radiografforbund 2 043 3 336
SpareBank 1
LO 2 395 2 395
Gjensidige:
Tekna 1 949 2 166
YS 1 949 2 166

 

Se også:

Guide til kritisk sykdom /alvorlig sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning på kritisk sykdom i selskapene

Her kan du se dekningsomfanget på hvert enkelt selskap som tilbyr denne forsikringen.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.