Dette er forsikringsselskapenes priser og rabatter på Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Her kan du se priser for forsikringsselskapene som tilbyr Kritisk Sykdom. Prisene stiger med stigende alder.

Priser

Her er prisene i aldersgruppen fra 25 år til 55 år.

Prisene er beregnet med en sum på 500.000 kroner. 

Selskap 25 år 30 år 35 år 40 år
Danica 1 272 1 476 1 800 2 340
DNB 1 368 1 596 2 016 2 772
Eika 860 1 040 1 380 2 055
Frende 1 519 1 586 1 846 2 617
Gjensidige 1 028 1 265 1 580 2 166
If 1 380 1 159 1 558 2 187
KLP 984 1 200 1 584 2 244
Nordea 1 032 1 224 1 728 2 916
Spb 1 1 305 1 404 1 595 2 395
Storebrand 1 008 1 226 1 488 2 280
Tryg 1 889 2 088 2 440 3 336
Selskap 45 år 50 år 55 år
Danica 3 216 4 644 6 960
DNB 4 056 6 144 *
Eika 3 255 5 110 7 830
Frende 4 317 7 436 12 247
Gjensidige 3 376 5 346 8 306
If 4 255 7 288 11 442
KLP 3 372 5 316 8 664
4 572 6 756 7 176
Spb 1 4 255 7 288 11 442
Storebrand 3 468 5 232 7 884
Tryg 4 902 6 666 9 629

Priser ved 35 år

Her er prisene på 500.000 kroner ved en alder på 35 år. Tabellen er sortert etter pris. Her har vi også tatt med antall dekkede sykdommer.

Selskap 35 år Antall
Eika 1 380 18
Storebrand 1 488 16
If 1 558 25
Gjensidige 1 580 25
KLP 1 584 17
Spb 1 1 595 18
Nordea 1 728 15
Danica 1 800 15
Frende 1 846 17
DNB 2 016 13
Tryg 2 440 15

Gjennomsnittspriser

Her har vi satt opp gjennomsnittspriser fra 30 til 50 år på 500.000 kroner. Antall dekkede sykdommer står til høyre.

Selskap Pris Antall
Gjensidige 2 510 25
Eika 2 568 18
Danica 2 695 15
If 2 725 25
KLP 2 743 17
Storebrand 2 738 16
Spb 1 3 387 18
Tryg 3 415 15
Nordea 3 439 15
Frende 3 560 17
DNB 3 571 13

Rabatter

Det er en rekke yrkesorganisasjoner som har en rabattavtale på Kritisk sykdom.

I tabellen under har vi med noen av de viktigste avtalene.

Prisene er omregnet til 500.000 kroner. Prisene gjelder for alder 40 år.

Medlemspris Normalpris
Storebrand:
Akademikerforbundet 1 715 2 280
Akademikerne 1 022 2 280
Lederne 1 188 2 280
Forskerforbundet 748 2 280
Politiets Fellesforbund 1 945 2 932
Tryg:
Norsk Journalistlag 1 270 3 336
Norsk Radiografforbund 2 043 3 336
SpareBank 1
LO 2 395 2 395
Gjensidige:
Tekna 1 949 2 166
YS 1 949 2 166
Landbruksforsikring
Bondelaget 822

 

Se også:

Guide til kritisk sykdom /alvorlig sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning på kritisk sykdom i selskapene

Her kan du se dekningsomfanget på hvert enkelt selskap som tilbyr denne forsikringen.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

KLP - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.