Priser og dekningsomfang for behandlingsforsikring Pluss i Gjensidige.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring. 

Etter fylte 55 år er det behandlingsforsikringen 55 + som kan tegnes.

Gjensidige
Produktnavn Behandlingsforsikring Pluss
Vilkår Kan lastes ned i bestillingsfasen
Vilkår datert *
Tegningsperiode 16-55 år
Kan gjelde maksimalt til 70 år
Behandlings-garanti 10 virkedager
Maksimalt dekningsbeløp Ubegrenset
Legespesialist Forsikringen garanterer time hos legespesialist innen 14 virkedager. Garantitiden løper fra Gjensidige har mottatt henvisning fra allmennlege eller annen dokumentasjon som selskapet godtar.
Sykehus-behandling Behandlingsmetoden skal være alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og tilstrekkelig behandling for den aktuelle lidelse og i det aktuelle tilfellet. Hyppighet av kontroller eller repeterende behandling skal være slik fagspesialisten til enhver tid anbefaler det.
Dagkirurgi Ja
Billeddiagnostikk Forsikringen dekker utredning som er forhåndsgodkjent av Gjensidige.
Kreftbehandling Behandlingsmetoden skal være alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø som medisinsk nødvendig, rasjonell og tilstrekkelig behandling for den aktuelle lidelse og i det aktuelle tilfellet. Forsikringen kan dekke behandlingsformer som ikke er dekket av det offentlige helsevesen. Dette forutsetter at behandlingsformen er å betrakte som alminnelig akseptert i det norske medisinske miljø, for eksempel at den er godkjent av Statens legemiddelverk.
Medisiner Reseptbelagte medisiner i inntil 3 måneder etter behandling
Etterkontroll Forsikringen dekker utgifter til nødvendige etterkontroller i inntil 6 måneder etter behandling.
Rehabilitering Forsikringen dekker utgifter til rehabilitering etter gjennomført behandling som er dekket og betalt av forsikringen. Nødvendig rehabilitering dekkes i inntil fire uker, etter de samme faglige retningslinjer som det offentlige benytter. Gjelder inntil 4 uker
Tekniske hjelpemidler Nei
Reiseutgifter Forsikredes reiseutgifter mellom fast bosted i Norge og behandlingssted ved operasjon og annen behandling på privat sykehus, og ved utredning eller behandling hos legespesialist, dekkes etter statens reiseregulativ. Reiseutgifter dekkes dersom reiseavstand mellom fast bosted og behandlingssted er mer enn 10 mil hver vei.
Losji Dette gjelder også nødvendig hotellopphold som ledd i reisen.
Reiseledsager Dersom det er medisinsk nødvendig å ha med ledsager, og Gjensidige godkjenner dette, dekkes dennes nødvendige utgifter til reise og overnatting etter samme regel og regulativ.
Fysikalsk behandling Inntil 12 behandlinger hos manuellterapeut, fysioterapeut eller naprapat i løpet av en 12 måneders periode. Inntil 6 behandlinger hos kiropraktor i løpet av en 12 måneders periode.
Psykolog Inntil 10 behandlinger hos psykolog i løpet av en 12 måneders periode
Psykologisk førstehjelp Inntil 10 behandlinger i løpet av en 12 måneders periode.
Second Opinion Forsikringen dekker utgifter til time hos ytterligere en legespesialist for ny medisinsk vurdering etter godkjennelse fra Gjensidige. Dette gjelder kun ved særskilt risikofylt behandling eller livstruende sykdom eller skade.
Rusavhengighet Forsikringen dekker utgifter til rusavvenning, inntil 2 opphold på godkjent behandlingsinstitusjon for avvenning av medisin- og/eller alkoholmisbruk i løpet av forsikringstiden.
Maksimal utgiftsdekning er totalt kr 120.000 per forsikret i løpet av hele forsikringstiden.
Kompensasjon Hvis Gjensidige ikke klarer å innfri garantien, vil den forsikrede få kompensasjon på kr 500 pr påbegynt døgn som løper fra garantitidens utløp og frem til første time hos spesialist eller adgang til innleggelse i sykehus/klinikk for behandling, maksimalt i 30 dager.
Online-Lege Via en app kan du ta legetimen over mobilen. Erfarne allmennleger hjelper deg med resepter, gir medisinske råd og skriver ut henvisninger. Du kan bruke tjenesten på vegne av deg selv og barn opptil 18 år.
Telefon-lege / Helsetelefon Nei
Priser
Alder Pris
25 år 2 287
30 år 2 493
35 år 2 671
40 år 2 984
45 år 3 832
50 år 4 412
55 år 5 887
60 år *
65 år *

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring): Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring