Dette er forsikringsselskapenes tilbud på behandlingsforsikring / helseforsikring.

Her ser du en oversikt over hvilket dekningsomfang og tilleggstjenester de enkelte forsikringsselskapene har.

Guide til behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Dette er dekningene som er rettet mot private kjøp av behandlingsforsikring.

Noen selskaper kaller forsikringen for behandlingsforsikring, andre kaller den helseforsikring. Det naturlige er å kalle den for behandlingsforsikring, fordi det er jo akkurat det den er.

Oversikt over dekningene

I tabellen under finner du Gjensidige Forsikring, If Forsikring, SpareBank 1 Forsikring, Storebrand, Tryg Forsikring, og Vertikal Helse.

Dekning Gjens. If
SpB 1 Storeb. Topp Tryg Vertikal
Tegningsperiode 16-55 år 18-75 år 16-69 år 18-65 år 18-70 år Ubegrenset
Kan gjelde maksimalt til 70 år 76 år 70 år Livsvarig 75 år Livsvarig
Behandlings-garanti 10 virkedager 10 10/15 14 14 10/20
Legespesialist Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Sykehusbehandling Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Dagkirurgi Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Billeddiagnostikk Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Kreftbehandling Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Medisiner Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Etterkontroll Ja Ja Ja Nei Ja Ja
Rehabilitering Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Tekniske hjelpemidler Nei Nei Nei Nei Ja Ja
Reiseutgifter Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Losji Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Reiseledsager Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Fysikalsk behandling 12/6 12 0 24 8 Ja
Psykolog 10 10 0 10 10 10
Psykologisk førstehjelp 10 12 4 10 10 12
Second Opinion Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Rusavhengighet Ja Ja Nei Nei Ja Ja
Kompensasjon ved forsinket behandling Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Online-Lege Ja Ja Ja Ja Nei Ja
Telefon-lege / Helsetelefon Nei Ja Ja Ja Ja Ja

Gjensidige: Du får 6 behandlinger hos kiropraktor, 12 av de andre typene.

If: Tilbyr to varianter. Standard har ikke med fysikalsk behandling.

SpareBank 1: Operasjon/sykehusbehandling innen 15 virkedager. Legespesialist/Billeddiagnostikk innen 10 virkedager.

Storebrand: Har tre produktvarianter. Her er Topp brukt, som har den beste dekningen. Pluss mangler psykologtimer. Basis mangler psykologhjelp, og har færre fysikalske behandlinger med 5 per år.

Vertikal: Fysikalsk behandling dekkes etter henvisning fra lege. Det er ikke noe antallstak.

Tilleggstjenester

Med tilleggstjenester menes det tilbud utover assistanse som har med selve behandlingsforsikringen å gjøre.

If

Online lege

If har et samarbeide med en «fastlege» på nett, som gjør at du slipper å dra til fastlegen for enkle ting. Her kan du få en henvisning, resept på vanlige legemidler eller bare å snakke med en lege. Dette gjøres dette i en online-konsultasjon via video eller chat. Samarbeidet er med KRY.

Helsetelefon

Helsetelefonen skal gi raske og enkle råd og informasjon om sykdom og helse. Erfarne sykepleiere svarer på helsespørsmål døgnet rundt.

Alle som har en personforsikring eller reiseforsikring i If, har fri tilgang til Helsetelefonen. Den er åpen 24 timer i døgnet.

Ikke medlemmer kan ringe. Da koster det 26 kroner per minutt.

Storebrand

24-timers psykososial rådgivningstjeneste

Hvis du har helseforsikringen «Behandlingsavtale Topp» eller barneforsikring «Topp», har du tilgang til en døgnåpen rådgivningstjeneste. Det betyr at du kan ringe og snakke med profesjonelle samtalepartnere ved for eksempel stress, depresjon eller andre psykososiale problemstillinger.

Best Care

Best Care er et medisinsk nettverk i Tyskland, bestående av legespesialister og sykehus.

Ved kreft og andre alvorlige diagnoser, hvor det i Norge kan være et begrenset tilbud utover det offentlige helsevesen, kan Best Care være et alternativ eller supplement.

I de tilfeller hvor behandlingen blir gjennomført på offentlig sykehus i Norge, kan Best Care benyttes til å få en second opinion fra en uavhengig lege. Dette kan pasienter ekstra trygghet på at det er stilt riktig diagnose og at du gis best mulig behandling.

Vertikal Helseassistanse

Tilbyr en 24 timers vakttelefon for de som har en alvorlig sykdom, eller er nyoperert.

 

Les mer om behandlingsforsikring:

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Forsikringsdekning i de forskjellige selskapene:

Gjensidige: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring 

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom