Dette er sykdommene som de enkelte forsikringsselskapene dekker gjennom forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Denne gjennomgangen ser i detalj på hvilke sykdommer som dekkes av hvert enkelt selskap som tilbyr forsikringen Kritisk Sykdom eller Alvorlig sykdom. Lenker til de enkelte selskapenes vilkår finner du nederst.

Se også:

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom.

Test av kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Antall sykdommer

Hvor mange sykdommer som selskapene dekker varierer fra 13 til 25 av totalt 28 sykdommer som kan være dekket. 

If og Gjensidige dekker flest med 25 sykdommer. Lavest antall har DNB med 13.

Nå er det ikke automatisk slik at hvis et selskap har 1 ekstra dekning har det bedre dekning. Det er forskjell på hvor stor sannsynlighet det er for at du skal bli utsatt for de forskjellige sykdommene. Så lenge vi ikke har sannsynlighetene for å bli utsatt for de enkelte sykdommene er antall et svært viktig faktor.

Selskap Antall
Danica 15
DNB 13
Eika 19
Frende 18
Gjensidige 25
If 25
KLP 17
Landbruksforsikring 23
Nordea 15
SpareBank 1 18
Storebrand 16
Tryg 15

Dette dekker forsikringsselskapene

Oversiktene viser hvilke sykdommer/skader de enkelte selskapene dekker.

Dekning Dekkes av
Alvorlig brannskade Danica, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Storebrand
Leddgikt Gjensidige, If, Landbruksforsikring
Tap av ben og armer Danica, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Storebrand
Tverrsnittlammelser Danica, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Storebrand
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Gjensidige
Hjerneslag Alle
Godartet svulst i hjerne DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg
Godartet svulst i ryggmarg Gjensidige, If, Landbruksforsikring, SpareBank 1
Utvidelse av hjernens pulsårer Gjensidige, If, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1
Hjerteinfarkt Alle
Hjerteoperasjon Alle
Hjerteklaffkirurgi Danica, Eika, Frende, Gjensidige, If, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Tryg
Angina Pectoris Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Storebrand
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Frende, Gjensidige, If, Landbruksforsikring, SpareBank 1
Alzheimers Danica, Eika, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring
Epilepsi Gjensidige, If, Landbruksforsikring
HIV DNB
Kreft Alle
Motonevronsykdom Danica, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg
Multippel sklerose Alle
Nyresvikt DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg
Organtransplantasjon Alle
Parkinsons sykdom Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landbruksforsikring, Nordea, SpareBank 1, Tryg
Schizofreni If
Tarm (utlagt) Gjensidige, If, Landbruksforsikring, Tryg
Hørsel (døvhet) Alle
Syn (blindhet) Alle
Taleevne Danica, DNB, Eika, KLP, Storebrand, Tryg

 

Forsikringsdekningen forsikringsselskapene:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

KLP - Alvorlige sykdommer

Nordea - Kritisk sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.