Dette er sykdommene som de enkelte forsikringsselskapene dekker gjennom forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Denne gjennomgangen ser i detalj på hvilke sykdommer som dekkes av hvert enkelt selskap som tilbyr forsikringen Kritisk Sykdom eller Alvorlig sykdom. Lenker til de enkelte selskapenes vilkår finner du nederst.

Se også:

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom.

Test av kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Antall sykdommer

Hvor mange sykdommer som selskapene dekker varierer fra 13 til 25 av totalt 29 sykdommer som kan være dekket. 

If og Gjensidige dekker flest med 25 sykdommer. Lavest antall har Tryg med 13.

Nå er det ikke automatisk slik at hvis et selskap har 1 ekstra dekning har det bedre dekning. Det er forskjell på hvor stor sannsynlighet det er for at du skal bli utsatt for de forskjellige sykdommene. Så lenge vi ikke har sannsynlighetene for å bli utsatt for de enkelte sykdommene er antall et svært viktig faktor.

Selskap Antall
Danica 16
DNB 18
Eika 20
Frende 18
Gjensidige 25
If 25
KLP 18
Landkreditt 23
Nordea 19
SpareBank 1 18
Storebrand 16
Tryg 15

Dette dekker forsikringsselskapene

Oversiktene viser hvilke sykdommer/skader de enkelte selskapene dekker.

Dekning Dekkes av
Alvorlig brannskade Danica, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Nordea, Storebrand
Leddgikt Gjensidige, Landkreditt
Tap av ben og armer Danica, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand
Tverrsnittlammelser Danica, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) If, Nordea
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Gjensidige
Hjerneslag Alle
Godartet svulst i hjerne DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg
Godartet svulst i ryggmarg DNB, Eika, Gjensidige, If, Landkreditt, SpareBank 1
Utvidelse av hjernens pulsårer DNB,. Gjensidige, If, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1
Hjerteinfarkt Alle
Hjerteoperasjon Alle
Hjerteklaffkirurgi Danica, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Tryg
Angina Pectoris Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) DNB, Frende, Gjensidige, If, Landkreditt, SpareBank 1
Alzheimers Danica, Eika, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea
Epilepsi Gjensidige, If, Landkreditt
HIV Ingen
Kreft Alle
Motonevronsykdom Danica, DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg
Multippel sklerose Alle
Nyresvikt DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Storebrand, Tryg
Organtransplantasjon Alle
Parkinsons sykdom DNB, Eika, Frende, Gjensidige, If, KLP, Landkreditt, Nordea, SpareBank 1, Tryg
Schizofreni If
Tarm (utlagt) Gjensidige, If, Landkreditt, Tryg
Hørsel (døvhet) Alle
Syn (blindhet) Alle
Taleevne Danica, Eika, KLP, Storebrand, Tryg

 

Forsikringsdekningen forsikringsselskapene:

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.