Dette er sykdommene som de enkelte forsikringsselskapene dekker gjennom forsikringen Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom.

Denne gjennomgangen ser i detalj på hvilke sykdommer som dekkes av hvert enkelt selskap som tilbyr forsikringen Kritisk Sykdom eller Alvorlig sykdom. Lenker til de enkelte selskapenes vilkår finner du nederst.

Se også:

Hovedside for Kritisk sykdom

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Antall sykdommer

Hvor mange sykdommer som selskapene dekker varierer fra 13 til 25 av totalt 29 sykdommer som kan være dekket. 

If og Gjensidige dekker flest med 25 sykdommer. Lavest antall har DNB med 13.

Nå er det ikke automatisk slik at hvis et selskap har 1 ekstra dekning har bedre dekning. Det er forskjell på hvor stor sannsynlighet det er for at du skal bli utsatt for de forskjellige sykdommene. Så lenge vi ikke har sannsynlighetene for å bli utsatt for de enkelte sykdommene er antall et svært viktig kriterie.

Selskap Antall
Danica 15
DNB 13
Eika 19
Frende 18
Gjensidige 25
If 25
SpareBank 1 18
Storebrand 16
Tryg 15

Dette dekker forsikringsselskapene

Oversiktene viser hvilke sykdommer/skader de enkelte selskapene dekker.

I den øverste tabellen vises selskapene Danica, DNB, Eika, Frende, og Gjensidige.

I tabellen under denne finner du dekningene til If, , Landbruksforsikring, SpareBank 1, Storebrand, og Tryg.

Dekning Danica DNB Eika Frende Gjen
Antall sykdommer 15 13 19 18 25
Alvorlig brannskade Ja Nei Ja Ja Ja
Leddgikt Nei Nei Nei Nei Ja
Tap av ben og armer Ja Nei Ja Ja Ja
Tverrsnittlammelser Ja Ja Ja Ja Ja
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei Nei Nei Nei Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei Nei Nei Nei Ja
Hjerneslag Ja Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i hjerne Nei Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i ryggmarg Nei Nei Nei Nei Ja
Utvidelse av hjernens pulsårer Nei Nei Nei Nei Ja
Hjerteinfarkt Ja Ja Ja Ja Ja
Hjerteoperasjon Ja Ja Ja Ja Ja
Hjerteklaffkirurgi Ja Nei Ja Ja Ja
Angina Pectoris Nei Nei Ja Ja Ja
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei Nei Nei Ja Ja
Alzheimers Ja Nei Ja Nei Ja
Epilepsi Nei Nei Nei Nei Ja
HIV Nei Ja Nei Nei Nei
Kreft Ja Ja Ja Ja Ja
Motonevronsykdom Ja Nei Ja Ja Ja
Multippel sklerose Ja Ja Ja Ja Ja
Nyresvikt Nei Ja Ja Ja Ja
Organtransplantasjon Ja Ja Ja Ja Ja
Parkinsons sykdom Nei Nei Ja Ja Ja
Schizofreni Nei Nei Nei Nei Nei
Tarm (utlagt) Nei Nei Nei Nei Ja
Hørsel (døvhet) Ja Ja Ja Ja Ja
Syn (blindhet) Ja Ja Ja Ja Ja
Taleevne Ja Ja Ja Nei Nei

 

Dekning If Land Spb 1 Stor Tryg
Antall sykdommer 25 23 18 16 15
Alvorlig brannskade Ja Nei Nei Ja Nei
Leddgikt Ja Ja Nei Nei Nei
Tap av ben og armer Ja Ja Ja Ja Nei
Tverrsnittlammelser Ja Ja Ja Ja Nei
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei Nei Nei Nei Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei Nei Nei Nei Nei
Hjerneslag Ja Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i hjerne Ja Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i ryggmarg Ja Ja Ja Nei Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer Ja Ja Ja Nei Nei
Hjerteinfarkt Ja Ja Ja Ja Ja
Hjerteoperasjon Ja Ja Ja Ja Ja
Hjerteklaffkirurgi Ja Ja Ja Nei Ja
Angina Pectoris Ja Ja Nei Ja Nei
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Ja Ja Ja Nei Nei
Alzheimers Ja Ja Nei Nei Nei
Epilepsi Ja Ja Nei Nei Nei
HIV Nei Nei Nei Nei Nei
Kreft Ja Ja Ja Ja Ja
Motonevronsykdom Ja Ja Ja Ja Ja
Multippel sklerose Ja Ja Ja Ja Ja
Nyresvikt Ja Ja Ja Ja Ja
Organtransplantasjon Ja Ja Ja Ja Ja
Parkinsons sykdom Ja Ja Ja Nei Ja
Schizofreni Ja Nei Nei Nei Nei
Tarm (utlagt) Ja Ja Nei Nei Ja
Hørsel (døvhet) Ja Ja Ja Ja Ja
Syn (blindhet) Ja Ja Ja Ja Ja
Taleevne Nei Nei Nei Ja Ja

 

Mer informasjon fra forsikringsselskapene

Her kan du lese mer om sykdomsforsikring på forsikringsselskapenes nettsider. All selskapene kaller denne forsikringen for Kritisk sykdom, unntatt Gjensidige som kaller den for Alvorlig sykdom (som er et mer dekkende navn).

Selskap Navn
Danica Kritisk sykdom
DNB Livsforsikring Kritisk sykdom
Eika Forsikring Se Eika-bankene
Frende Kritisk sykdom
If Kritisk sykdom
Gjensidige Kritisk sykdom
Landbruksforsikring Kritisk sykdom
SpareBank 1 Forsikring Kritisk sykdom
Storebrand Kritisk sykdom
Tryg Forsikring Kritisk sykdomsforsikring

 

Se også:

Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Dødsrisikoforsikring

Uførekapital

Uførerente

Behandlingsforsikring

Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.