Dette er alle de aktuelle sykdommene som dekkes av ett eller flere forsikringsselskaper.

Se også:

Hovedside for Kritisk sykdom

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Antall sykdommer

Hvor mange sykdommer som selskapene dekker varierer fra 13 til 25 av totalt 27. 

If dekker klart flest med 25 sykdommer. Et godt stykke etter kommer Eika og Frende med 18 sykdommer. Nederst er DNB med 13.

Nå er det ikke automatisk slik at hvis et selskap har 1 ekstra dekning har bedre dekning. Det er forskjell på hvor stor sannsynlighet det er for at du skal bli utsatt for de forskjellige sykdommene. Så lenge vi ikke har sannsynlighetene for å bli utsatt for de enkelte sykdommene er antall et svært viktig kritiere.

Selskap Antall
Danica 14
DNB 13
Eika 18
Frende 18
Gjensidige 15
If 25
SpareBank 1 17
Storebrand 16
Tryg 15

 

Dette dekker forsikringsselskapene

Oversiktene viser hvilke sykdommer/skader de enkelte selskapene dekker.

I tabellen under denne finner du dekningene til If, SpareBank 1, Storebrand, og Tryg.

Dekning Danica DNB Eika Frende Gjensidige
Antall sykdommer 14 13 18 18 15
Alvorlig brannskade Ja Nei Ja Ja Ja
Leddgikt Nei Nei Nei Nei Nei
Tap av ben og armer Ja Nei Ja Ja Ja
Tverrsnittlammelser Ja Ja Ja Ja Ja
Hjerneslag Ja Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i hjerne Nei Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i ryggmarg Nei Nei Nei Nei Nei
Hjerteinfarkt Ja Ja Ja Ja Ja
Hjerteoperasjon Ja Ja Ja Ja Nei
Hjerteklaffkirurgi Nei Nei Ja Ja Nei
Angina Pectoris Nei Nei Nei Ja Ja
Utvidelse av hjernens pulsårer Nei Nei Nei Nei Nei
Hovedpulsåre (Aorta) Nei Nei Nei Ja Nei
Alzheimers Ja Nei Ja Nei Nei
Epilepsi Nei Nei Nei Nei Nei
HIV Nei Ja Nei Nei Nei
Kreft Ja Ja Ja Ja Ja
Motonevronsykdom Ja Nei Ja Ja Ja
Multippel sklerose Ja Ja Ja Ja Ja
Nyresvikt Nei Ja Ja Ja Ja
Organtransplantasjon Ja Ja Ja Ja Ja
Parkinsons sykdom Nei Nei Ja Ja Ja
Schizofreni Nei Nei Nei Nei Nei
Tarm (utlagt) Nei Nei Nei Nei Nei
Hørsel (døvhet) Ja Ja Ja Ja Ja
Syn (blindhet) Ja Ja Ja Ja Ja
Taleevne Ja Ja Ja Nei Nei

 

Dekning If SpareBank 1 Storebrand Tryg
Antall sykdommer 25 17 16 15
Alvorlig brannskade Ja Nei Ja Nei
Leddgikt Ja Nei Nei Nei
Tap av ben og armer Ja Nei Ja Nei
Tverrsnittlammelser Ja Ja Ja Nei
Hjerneslag Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i hjerne Ja Ja Ja Ja
Godartet svulst i ryggmarg Ja Ja Nei Nei
Hjerteinfarkt Ja Ja Ja Ja
Hjerteoperasjon Ja Ja Ja Ja
Hjerteklaffkirurgi Ja Ja Nei Ja
Angina Pectoris Ja Nei Ja Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer Ja Ja Nei Nei
Hovedpulsåre (Aorta) Ja Ja Nei Nei
Alzheimers Ja Nei Nei Nei
Epilepsi Ja Nei Nei Nei
HIV Nei Nei Nei Nei
Kreft Ja Ja Ja Ja
Motonevronsykdom Ja Ja Ja Ja
Multippel sklerose Ja Ja Ja Ja
Nyresvikt Ja Ja Ja Ja
Organtransplantasjon Ja Ja Ja Ja
Parkinsons sykdom Ja Ja Nei Ja
Schizofreni Ja Nei Nei Nei
Tarm (utlagt) Ja Nei Nei Ja
Hørsel (døvhet) Ja Ja Ja Ja
Syn (blindhet) Ja Ja Ja Ja
Taleevne Nei Nei Ja Ja

 

Mer informasjon fra forsikringsselskapene

Her kan du lese mer om sykdomsforsikring på forsikringsselskapenes nettsider. All selskapene kaller denne forsikringen for Kritisk sykdom, unntatt Gjensidige som kaller den for Alvorlig sykdom (som er et mer dekkende navn).

Selskap Navn
Danica Kritisk sykdom
DNB Livsforsikring Kritisk sykdom
Eika Forsikring Se Eika-bankene
Frende Kritisk sykdom
If Kritisk sykdom
Gjensidige Alvorlig sykdom
SpareBank 1 Forsikring Kritisk sykdom
Storebrand Kritisk sykdom
Tryg Forsikring Kritisk sykdomsforsikring

 

Se også:

Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige: Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

SpareBank 1: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg: Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Dødsrisikoforsikring

Uførekapital

Uførerente

Behandlingsforsikring

Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovkalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.