Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget de forskjellige barneforsikringene har på uførepensjon og uførekapital.

Guide til barneforsikring.

Test av barneforsikring.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste barneforsikringene.

Det er to typer uføredekninger:

Uførepensjon

Uførepensjon er en månedlig utbetalt pensjon. Den blir utbetalt ved arbeidsuførhet på minst 50 prosent, hvis varigheten er lengre enn 12 måneder. Pensjonen utbetales som oftest etter graden av uførhet. Blir barnet 50 prosent arbeidsufør, blir også utbetalingen på 50 prosent. Noen få utbetaler den fulle summen så lenge uførhetsgraden er over 50 prosent (kalles da ikke gradert).

Utbetalingen av uførepensjon varer helt til fylte 67 år. Den totale verdien av uførepensjonen blir dermed svært høy. Hvis uførepensjonen utbetales ved fylte 20 år, utbetales dette i 47 år. Får du utbetalt 1 G, det vil si 118.620. kroner gir dette et totalbeløp på 5,5 millioner i løpende kroner.

Hvis uførepensjonen kommer til utbetaling, justeres ikke beløpet etter dette. Unntaket her er If, og Youplus som oppjusterer det årlige utbetalte beløpet med 2 prosent. Siden utbetalingen foregår over så mange år, vil dette ha stor betydning. Den løpende utbetalingen vil øke fra 5,5 millioner til 9 millioner kroner.

Uførepensjon har blir ikke utbetalt før barnet har blitt 18-20 år.

Mange selskaper har et alternativ både med og uten uførepensjon. Hvis denne forsikringen er inkludert, ligger de årlige utbetalingene rundt 0,5 G til 1,5 G i året.

Les mer om uføretrygd.

Engangsutbetaling ved uførhet

For å få utbetaling for arbeidsuførhet må har vært minst 50 prosent arbeidsufør i mer enn 2 år sammenhengende, og arbeidsuførheten må være bedømt som varig. Hvis uførheten har var i fem år vil den uansett anses som varig. Hele forsikringssummen utbetales, det er ingen gradering.

Utbetalingen av uførekapitalen skjer ved fylte 18 til 20 år. Utbetalingen, hvis det er inkludert, ligger i området 500.000 kroner til 2 millioner kroner.

Les mer om uførekapital.

Uføredekningene

Gjensidige har en tidsbegrenset utbetaling på 10 år på uførepensjonen. Den er lagt inn i kolonnen for uførekapital (som er en engangsutbetaling).

Dette er kolonnene:

  • Årlig uførepensjon
  • Psyk-lid.: Om uførepensjon utbetales ved psykiske lidelser.
  • Om uførepensjonen er gradert
  • Uførekapital som en engangsutbetaling

Det er tre selskaper som øker uførepensjon under utbetaling med 2 prosent per år. Dette er If, Storebrand, og YouPluss. Dette har stor betydning for den totale utbetalingen av uførepensjon.

Barneforsikring Uførepensjon Psyk- lid. Gradert Uførekapital
DNB – Med 1 G i uførepensjon 118 620 Ja Ikke gradert 948 960
DNB – Med 0,5 G i uførepensjon 59 310 Ja Ikke gradert 948 960
DNB – Ingen uførepensjon 0 * * 948 960
Eika Barne og ungdomsforsikring 0 * * 830 340
Frende Best 118 620 Ja Ikke gradert 0
Frende Bra 59 310 Ja Ikke gradert 0
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,8 G i uførepensjon 94 896 Ja Gradert 1 186 200
Gjensidige Barneforsikring - Med 0,4 G i uførepensjon 47 448 Ja Gradert 1 186 200
Gjensidige Barneforsikring - Uten uførepensjon 0 * * 1 186 200
If Super – Med økning i uførepensjonen 72 000 Ja Gradert 1 000 000
If Super 72 000 Ja Gradert 1 000 000
If Standard 0 * * 1 000 000
KLP Barn Maks 118 620 Nei Gradert 750 000
KLP Barn 0 * * 750 000
Landkreditt Barne og Ungdomsforsikring 0 * * 1 067 580
SpareBank 1 – Med 1 G i uførepensjon 118 620 Ja Ikke gradert 948 960
SpareBank 1 – Med 0,5 G i uførepensjon 59 310 Ja Ikke gradert 948 960
SpareBank 1 – Ingen uførepensjon 0 * Ikke gradert 948 960
Storebrand Ekstra 118 620 Ja Gradert 948 960
Storebrand Topp 118 620 Ja Gradert 948 960
Storebrand Basis 0 * * 948 960
Tryg Barn Ekstra – Med 100.000 i uførepensjon, og uførekapital 100 000 Ja Gradert 900 000
Tryg Barn Ekstra Med 50.000 i uførepensjon 50 000 Ja Gradert 900 000
Tryg Barn Ekstra – Ingen uførepensjon 0 * * 0
Youplus Super 118 620 * Gradert 1 186 200
Youplus Ekstra 10 år 1 G Nei Gradert 1 186 200
Youplus Basis 0 Nei * 593 100

Oversikt over de andre dekningene i barneforsikring:

Barneforsikring - selskapenes ulykkesforsikringsdekning

Barneforsikring - selskapenes dekning på ombygging og tekniske hjelpemidler

Barneforsikring - selskapenes dekning på alvorlige sykdommer

Barneforsikring - selskapenes dekning av dagpenger ved sykehusopphold

Barneforsikring - selskapenes dekning av hjelpestønad

Barneforsikring - selskapenes dekning på legetjenester og psykolgitjenester

Se også:

Priser og rabatter på Barneforsikring.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk. 

Guide til uføreforsikring

Guide til ulykkesforsikring

Guide til kritisk sykdom / alvorlig sykdom

Guide til behandlingsforsikring

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.