Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Samboeren din er ikke automatisk sikret livsforsikringsutbetaling etter deg, dersom du skulle falle fra.

Ektefeller og samboere er ikke likestilte på alle områder. Dette gjelder ikke minst når det kommer til arv. Også når det kommer til livs- (eller dødsrisiko-) forsikringsutbetaling, må dere som er samboere passe på at det går riktig for seg, i tilfelle en av dere skulle falle fra.

Utgangspunktet i Forsikringsavtaleloven skal utbetalingen ved forsikredes død gå til ektefelle eller livsarvinger etter Arveloven. Samboere uten felles barn har ikke arverett etter hverandre. Samboere med felles barn har en arverett på 4 G (som går foran livsarvingene). Samboere uten felles barn, men som har bodd sammen i fem år kan det testamenteres 4 G til, som går foran livsarvingenes arverett.

Begunstigelse

For å sikre deg at det faktisk er din samboer som får forsikringsutbetalingen, er du dermed nødt til å begunstige din samboer.

Som forsikringstaker er du i din fulle rett til å begunstige hvem du vil, du trenger bare oppgi navn og personnummer (eventuelt organisasjonsnummer, dersom du ønsker å begunstige en organisasjon) på den begunstigede til forsikringsselskapet.

Krysstegning

En annen måte å sikre samboer livsforsikring, er ved at du og din samboer krysstegner hverandre. Dette vil si at du og din samboer er forsikringstaker på hverandres livsforsikringer: Altså; du forsikrer din samboer, og din samboer forsikrer deg. Her vil forsikringsutbetalingen naturlig nok gå til den som eier forsikringen, og man trenger dermed ikke tenke på begunstigelse.

Ved krysstegning, vil du heller ikke måtte tenke på dette med arveavgift.

Ikke samme arverett som ektefeller

Årsaken til at det er en stor fordel for samboere å tegne livsforsikring, er at de i mange tilfeller ikke har automatisk arverett til hverandre. Når én av partene dør, kan det dermed komme særkullsbarn som skal ha sin del av arven, og uten livsforsikring kan for eksempel det å ha råd til å beholde boligen ikke være noen selvfølge.

Les: Ektefelles og samboers arverettigheter

Men en livsforsikringsutbetaling etter avdøde, vil den gjenlevende parten få råd til å betale ut eventuelle arvinger, og likevel kunne beholde huset.

Dere bør sikre at forsikringsutbetalingen er på i hvert fall minst halvparten av boligens verdi, og ideelt sett sletter så mye av gjelden som mulig.

Det anbefales også at samboere skriver samboeravtale og testament.

 

Les også:

Samboere - sikring ved død

Om personforsikring

Guide til forsikring mot dødsfall

Forskjeller mellom ekteskap og samboerskap

Guide til samboeravtale

Smarte Penger tester: Dette er de beste livsforsikringene

Kalkulatorer:

Arvefordelingskalkulator
Kalkulatoren beregner hvordan fordelingen av arven blir. Den tar også hensyn til eventuelle begrensninger i arven til ektefelle og barn.

Testamentkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du kan testamentere bort avhengig av av familiesituasjon og begrensninger i arven.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Dødssansynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Lover:

Forsikringsavtaleloven

Arveloven