Nyhetsbrev Smartepenger Nyhetsbrev Opens up a modal window with our Newsletter subscription form
Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hvordan finne ut hvilket sparemål du skal sette deg, og hvor mye må du spare for å nå det.

Det er vanskelig å vite hvor mye du trenger å ha spart opp, men det kan være enda verre å finne ut hvor mye du må spare for å nå det. Det skal ikke store endringer i forutsetningene til for at nødvendig sparebeløp endrer seg.

Regn først ut hva du sannsynligvis må spare. Deretter kan du vurdere spareform. Du kan lese mer om disse alternativene i temaet Sparing.

Små forskjeller blir store

Ved langsiktig sparing blir små forskjeller i avkastning til store forskjeller i oppspart beløp. Selv om 3 prosentpoengs forskjell i avkastning ikke høres mye ut, utgjør dette en enorm forskjell over 30 år. Avkastningen du får på de forskjellige spareformene er temmelig forskjellig, også over lang tid.

Flere måter å regne på

Det er mange måter å regne ut hva et sparebeløp vokser til. Man kan ta hensyn til skatt eller ikke, og man kan ta hensyn til inflasjonen eller ikke. Hva et sparebeløp vokser til kan derfor presenteres på fire forskjellige måter:

  • Dagens pengeverdi etter skatt gir det mest korrekte bildet av verdien av sparingen. Dette tallet tar hensyn til løpende skatt, og regner om pengeverdien til dagens verdi.
  • Dagens pengeverdi, uten skatt - her trekkes ikke skatten fra, men sluttverdien regnes om til dagens pengeverdi.
  • I løpende kroner, etter skatt- dette er sluttverdien av sparingen når skatten blir fortløpende trukket fra.
  • I løpende kroner uten skatt - sluttverdien av sparingen uten at skatt er trukket fra.

Det mest korrekte tallet å ta utgangspunkt i er «Dagens pengeverdi etter skatt». Siden vi beregner et beløp i fremtiden, er det mest naturlig å gjøre det om til dagens pengeverdi der skatt fortløpende er trukket fra.

Skatten er normalt 22 prosent av avkastningen. Det vil si at du må betale 22 kroner i skatt per hundrelapp i renteinntekt.

Inflasjonen har stor betydning

Når du skal spare over lang tid, er det viktig at du tar hensyn til inflasjonen. Hundre tusen kroner i år 2030 er ikke det samme som hundre tusen kroner i dag.

Med en inflasjon på gjennomsnittlig 2,0 prosent i 30 år, må beløpet reduseres med omtrent 81 prosent for å gjøre det om til dagens pengeverdi.

Formuesskatt

Hvis du betaler formuesskatt er det også riktig å trekke fra den i beregningene. Denne skatten er opp til 0,95 prosent av nettoformuen ved skattefastsettelsen.

Les mer om formuesskatten her.

Forskjellige spareberegninger

På Smarte Penger finner en rekke kalkulatorer og tabeller som viser effekten av sparing eller hva du må spare.

Her tar vi alltid med forskjellige alternativer for avkastning. Det er ulik forventet avkastning på forskjellige sparemåter, og da er det praktisk å se hva de forventede forskjellene utgjør i kroner.

I tabellene opererer vi med avkastning (før skatt) på 1 prosent til 7 prosent. Realavkastningen er avkastningen fratrukket inflasjonen.

Vi tar også med forskjellige lengde på sparingen fordi dette naturlig nok har stor betydning for hvor mye et beløp vokser til, og følgelig hvor mye du behøver å spare.

 

Les mer om hvor mye du må spare selv:

Så mye vokser et fast sparebeløp til

Så mye må du spare for å nå et sparebeløp

Så mye vokser et sparebeløp til

Når du vil ha et fast sparebeløp utbetalt

Sparing til førtidspensjon

Sparekalkulatorer:
På Smarte Penger finnes det en rekke forskjellige kalkulatorer som hjelper deg med sparingen.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.