Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se beregninger som viser hva du må spare når du har satt deg et visst mål for hvor mye du vil ha utbetalt.

Når du vil ha et fast beløp utbetalt, snakker vi om to faser. Først har du oppsparingsperioden, deretter har du utbetalingsperioden.

Denne oppsparingsmetoden ligner mer på pensjonsbegrepet. Her får du penger «utbetalt» fra din egen spareordning.

Denne «utbetalingen» kan være hvor mye du kan ta ut fra sparekontoen per år, eller for hvilket beløp du må selge fondsandeler per år.

Slik må det regnes

Utbetalingen du ønsker må være i dagens kroneverdi. 10.000 kroner er mye mindre verdt om 20 år enn det er i dag. Størrelsen på inflasjonen er avgjørende for forskjellen.

Det er også mest korrekt å regne med avkastningen på sparemidlene etter skatt.

Når vi justerer for disse to forholdene blir det nødvendige sparebeløpet en god del større enn det i utgangspunkter ser ut til.

Verdien i utbetalingsperioden

Hvis du tar ut sparebeløpet som en fast årlig sum, går verdien av beløpet i praksis ned. Inflasjonen sørger for at verdien synker etter som årene går. Over en lang utbetalingsperiode får dette betydning.

Men det er mulig å lage beregninger som tar hensyn til dette. Da skal det utbetalte beløpet øke i takt med inflasjonen. Skal du ha 10.000 kroner utbetalt det første året, må dette økes til 10.200 kroner det andre året (med 2 prosent inflasjon).

Bruk Smarte Pengers kalkulator - Sparing til utbetalingsmål

I kalkulatoren «Sparing til utbetalingsmål» kan du regne ut hva du ønsker. Da kan du endre en rekke forskjellige forutsetninger, og se hva som er nødvendig sparebeløp.

Dette tar kalkulatoren hensyn til:

  • Det årlige sparebeløpet
  • Hva du har spart opp i dag
  • Hvor lenge du skal spare opp
  • Hvor lenge du skal ha utbetalingen
  • Avkastningen i oppsparingsperioden
  • Avkastningen i ubetalingsperioden
  • Skatteprosent
  • Inflasjon
  • Om utbetalingsbeløpet skal øke i takt med inflasjonen
  • Formuesskatt

Her finner du kalkulatoren «Sparing til utbetalingsmål».

Dette er nødvendig å spare

Tabellen viser nødvendig månedlig sparebeløp for en utbetaling på 50.000 kroner i året i dagens pengeverdi. Utbetalingen skal vare i 10 år. Dette er beregnet for tre forskjellige oppsparingsperioder.

Tallene tar hensyn til en skattesats på 22 prosent på avkastningen. Det forutsettes altså ikke at sparebeløpet skal vokse i takt med inflasjonen. Det er heller ikke forutsatt at det betales formuesskatt. Dette har du muligheten til å beregne i kalkulatoren.

Hvis du ønsker å få 50.000 kroner utbetalt i 10 år, som du skal spare opp i løpet av 20 år med en rente på 4 prosent, må du spare 2.239 kroner per måned. Ønsker du en utbetaling på 100.000 kroner, må du doble sparebeløpet.

    Oppsparingsperiode  
Rente 10 år 20 år 30 år
2,00% 4 693 2 640 1 975
4,00% 4 333 2 239 1 530
6,00% 3 998 1 889 1 170
7,00% 3 840 1 732 1 019

Hvis det utbetalte beløpet skal vokse i takt med inflasjonen:

Dette er de nødvendige sparebeløpene hvis det årlige utbetalingsbeløpet skal vokse i takt med inflasjonen (2 prosent).

Hvis du for eksempel skal spare opp i 10 år med en avkastning på 6 prosent, må du spare 339 kroner mer i måneden.

    Oppsparingsperiode  
Rente 10 år 20 år 30 år
2,00% 5 122 2 881 2 156
4,00% 4 715 2 436 1 665
6,00% 4 337 2 049 1 269
7,00% 4 158 1 876 1 104

Hvis du ikke tar hensyn til skatt og inflasjon:

Så mye mindre trenger du å spare når du ikke tar hensyn til at det trekkes skatt fra renteinntekten, eller tar hensyn til pengeverdier.

Hvis du ønsker å få 50.000 kroner utbetalt i 10 år, som du skal spare opp i løpet av 20 år med en rente på 4 prosent, må du spare 1.370 kroner per måned. Dette er 869 kroner i måneden mindre enn når du tar hensyn til dette.

  Oppsparingsperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
2,00% 3 765 1 697 1 016
4,00% 3 397 1 370 727
6,00% 3 063 1 097 511
7,00% 2 907 980 425

 

Les mer om hvor mye du må spare selv:

Hvor mye må du spare selv

Så mye vokser et fast sparebeløp til

Så mye må du spare for å nå et sparebeløp

Så mye vokser et sparebeløp til

Når du vil ha et fast sparebeløp utbetalt

Sparing til førtidspensjon

Kalkulatorer:
På Smarte Penger finnes det en rekke forskjellige kalkulatorer som hjelper deg med sparingen.

Sparing til utbetalingsmål
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å få en viss sum årlig utbetalt. Beregningen tar utgangspunkt i at beløpet skal være i dagens pengeverdi.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Utbetaling av sparebeløp
Kalkulatoren regner ut hvilken utbetaling du kan regne med fra et sparebeløp.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Innskuddspensjon for ansatte
Se hvor mye innskuddet vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.