Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se beregninger som viser hva du må spare når du har satt et visst sparemål.

Her ser vi på hvor mye du må spare for å nå et visst sparebeløp. Også her må vi bestemme sparebeløpet i dagens pengeverdi.

Hvis du har bestemt at du skal ha én million kroner om 30 år, blir det nødvendige sparebeløpet mye mindre hvis du ikke tar hensyn til inflasjonen. Med 2,0 prosent inflasjon i 30 år, er én million kroner da verdt 476.742 kroner. I dette tilfellet må du altså gange sparebeløpet med ca 2,1 for å få det korrekte sparemålet.

Bruk kalkulatoren

Du kan selv regne ut nødvendig sparebeløp med kalkulatoren «Hvor mye må du spare». I kalkulatoren kan du se hvordan det nødvendige sparebeløpet endrer seg når du endrer forutsetningene for sparingen.

Her finner du kalkulatoren «Hvor mye må du spare».

Nødvendige sparebeløp

Her tar vi utgangspunkt i at du skal spare opp 500.000 kroner i dagens pengeverdi. Det er forutsatt en gjennomsnittlig inflasjon på 2,0 prosent. Skatt (22 prosent) er trukket fra avkastningen løpende.

Sparebeløpene blir oppgitt for ulike sparelengder og ulike avkastninger.

  Oppsparingsperiode  
Rente 10 år 20 år 30 år
2% 4 693 2 640 1 975
4% 4 333 2 239 1 530
6% 3 998 1 889 1 170
7% 3 840 1 732 1 019

Skal du ha 500.000 kroner om ti år i dagens pengeverdi, med 4,0 prosent avkastning, må du spare 4.333 kroner i måneden. Hvis målet er 1 million kroner må du spare dobbelt så mye, det vil si 8.666 kroner i måneden.

Hvis du skal spare i 30 år, er det sannsynligvis aksjemarkedet du bør spare i. Av praktiske grunner velger du da aksjefond, og det er realistisk å regne med en avkastning som ligger på 7 prosent.

Av tabellen ser du da at du må spare 1.019 kroner i måneden for å nå 500.000 kroner. Plasserer du pengene i en gjennomsnittlig forrentet høyrentekonto, må du  nøye deg med 2 prosent. Da må du øke sparebeløpet til 1.975 kroner i måneden. På grunn av dårligere avkastning må du altså spare over dobbelt så mye.

Jo lengre tidshorisonten er, desto større betydning får avkastningen.

Uten justering for skatt og inflasjon

I tabellen under blir ikke sparebeløpet justert for inflasjon. Du skal bare spares opp til 500.000 kroner. Beløpet i dagens pengeverdi vil derfor være lavere, og du trenger derfor å spare mindre. I tillegg tas det ikke hensyn til skatt på avkastningen underveis.

Slik blir tallene hvis skatten blir betalt utenom, og pengeverdien av 100.000 kroner ikke skal justeres.

Sparebeløpene blir oppgitt for ulike sparelengder og ulike avkastninger.

    Oppsparingsperiode  
Rente 10 år 20 år 30 år
2% 3 765 1 697 1 016
4% 3 397 1 370 727
6% 3 063 1 097 511
7% 2 907 980 425

Som du ser av tabellene overfor blir de nødvendige sparebeløpene mye mindre når vi regner nødvendig sparebeløp uten å ta i betraktning inflasjon og skatt.

For de som har formuesskatt vil forskjellene bli enda større.

 

Les mer om hvor mye du må spare selv:

Hvor mye må du spare selv

Så mye vokser et fast sparebeløp til

Så mye vokser et sparebeløp til

Når du vil ha et fast sparebeløp utbetalt

Sparing til førtidspensjon

Kalkulatorer:
På Smarte Penger finnes det en rekke forskjellige kalkulatorer som hjelper deg med sparingen.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.