Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Her kan du se beregninger som viser hva månedlige sparebeløp vokser til.

Hvor mye et fast sparebeløp vokser til er en funksjon av sparebeløp, avkastning, tidshorisont, skatt og inflasjon.

Bruk vår kalkulator

I kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til» kan du regne ut hva du ønsker. Da kan du endre alle mulige forutsetninger, og se hva som sparebeløpet vokser til.

Her finner du kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til».

Eksempler på sparebeløp

Her kan du se hvor mye et sparebeløp på 1.000 kroner i måneden vokser til. Tallene er justert for skatt, og 2,0 prosent inflasjon.

Oppsparingsperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
1,00% 102 400 174 795 223 891
2,00% 106 539 189 430 253 112
3,00% 110 865 205 564 287 128
4,00% 115 387 223 359 326 785
5,00% 120 114 242 996 373 082
6,00% 125 056 264 673 427 200
7,00% 30 221 288 612 490 529
8,00% 135 620 315 056 564 710
9,00% 141 263 344 275 651 679

Hvis du sparer 2.000 kroner i måneden, ganger du bare beløpene med to. Sparer du 1.500 kroner i måneden ganger du tallene med 1,5 osv. Det enkleste er å bruke kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til».

Av tabellen ser du at 1000 kroner i måneden vokser til 189.036 kroner med en sparetid på 20 år, og 2 prosent avkastning. Da er det altså tatt hensyn til skatt og inflasjon.

Hvor høyavkastning du får har stor betydning. Med en sparehorisont på 30 år nesten dobler du beløpet hvis du øker fra 3 prosent til 7 prosent.

Hvis du ikke tar hensyn til skatt og inflasjon

Hvis vi ikke tar hensyn til skatt og pengeverdi, blir tallene vesentlig større. Som oftest blir hva sparebeløp vokser til presentert på denne måten (løpende kroner).

Slik ser tabellen over 1.000 kroner i månedlig sparing ut når det ikke tas hensyn til dette:

  Oppsparingsperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
1,00% 126 226 265 567 419 676
2,00% 132 816 294 718 492 075
3,00% 139 792 327 661 580 140
4,00% 147 176 365 033 687 514
5,00% 154 992 407 458 818 698
6,00% 163 264 455 656 979 256
7,00% 172 019 510 406 1 176 065
8,00% 181 283 572 660 1 417 613
9,00% 191 086 643 456 1 714 381

Av tabellen ser du at 1000 kroner i måneden vokser til 365.033 kroner med en sparetid på 20 år, og en avkastning på 4,0 prosent. Da er det altså ikke tatt hensyn til skatt og inflasjon.

Store forskjeller

Forskjellene mellom løpende sparebeløp og sparebeløp som er justert for inflasjon og skatt blir etter hvert enorme. Dette selv med moderat inflasjon. Det er derfor viktig at du vet hva slags tall man snakker om.

Hvis det ikke justeres for inflasjon og skatt, vil det du har spart opp se ut til å være et vesentlig høyere beløp enn det reelt er. Her er det lett å la seg lure.

Forskjeller (med 5,0 prosent avkastning)
År Justert Ikke justert Forskjell
10 120 114 154 992 34 878
15 177 382 265 904 88 522
20 242 996 407 458 164 462
25 296 361 588 121 291 760
30 373 082 818 698 445 616

 

Les mer om hvor mye du må spare selv:

Hvor mye må du spare selv

Så mye må du spare for å nå et sparebeløp

Så mye vokser et sparebeløp til

Når du vil ha et fast sparebeløp utbetalt

Sparing til førtidspensjon

Kalkulatorer:
På Smarte Penger finnes det en rekke forskjellige kalkulatorer som hjelper deg med sparingen.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.