Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Se hvordan et sparebeløp vokser avhengig av sparelengden.

Hvor mye et fast sparebeløp vokser til er en funksjon av sparebeløp, avkastning, tidshorisont, skatt og inflasjon.

Bruk vår kalkulator

I kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til» kan du regne ut både hva et startbeløp vokser til, og hvor mye et månedlig sparebeløp vokser til. Du kan endre alle forutsetninger, og se hva hvordan dette endrer fremtidig sparebeløpet.

Her finner du kalkulatoren «Hva vokser et sparebeløp til».

Eksempler på sparebeløp

Mange har en sum penger som de skal forvalte best mulig. Her ser vi på hvor mye et beløp vokser til med forskjellig avkastningsalternativer. Utgangspunktet er 100.000 kroner. Inflasjonen er 2,0 prosent.

I den øverste tabellen blir beløpene justert for skatt på avkastning (22 prosent), og for inflasjon. Beløpet er dermed i dagens pengeverdi.

Med en avkastning på 3,0 prosent ser du at beløpet nesten ikke vokser. Denne avkastningen dekker så vidt skatten og inflasjonstapet, derfor står beløpet nesten på stedet hvil.

Spareperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
1,0 % 88 663 78 611 69 699
2,0 % 95 769 91 717 87 837
3,0 % 103 384 106 882 110 499
4,0 % 111 539 124 410 138 766
5,0 % 120 269 144 646 173 965
6,0 % 129 609 167 985 217 724
7,0 % 139 597 194 873 272 037
8,0 % 150 272 225 818 339 341
9,0 % 161 677 261 394 422 613

Hvis du ikke tar hensyn til skatt og inflasjon 

Hvis vi ikke tar hensyn til skatt og pengeverdi, blir tallene vesentlig større. Dette er det som kalles løpende nominelle kroner. Det vil si at sparer du på en bankkonto, er det dette saldoen vil ha vokst til.

Slik ser tabellen ut når vi ikke tar hensyn til dette:

  Spareperiode
Rente 10 år 20 år 30 år
1,0 % 110 462 122 019 134 785
2,0 % 121 889 148 595 181 136
3,0 % 134 392 180 611 242 726
4,0 % 148 024 219 112 324 340
5,0 % 162 889 265 330 432 194
6,0 % 179 085 320 714 574 349
7,0 % 196 715 386 968 761 226
8,0 % 215 892 466 096 1 006 266
9,0 % 236 736 560 441 1 326 768

Har du spart i tredve år til en nominell rente på 3,0 prosent, vil saldoen i banken være 242.726 kroner. Justert for pengeverdi og skatt er beløpet bare 109.531 kroner.

 

Les mer om hvor mye du må spare selv:

Hvor mye må du spare selv

Så mye vokser et fast sparebeløp til

Så mye må du spare for å nå et sparebeløp

Når du vil ha et fast sparebeløp utbetalt

Sparing til førtidspensjon

Kalkulatorer:
På Smarte Penger finnes det en rekke forskjellige kalkulatorer som hjelper deg med sparingen.

Hva vokser et sparebeløp til
Med denne kalkulatoren kan du regne ut hvor mye et fast sparebeløp vokser til, og/eller se hva et startbeløp vokser til.

Spareverdikalkulator
Kalkulatoren beregner en rekke verdier av sparebeløpet, ut fra forskjellige måter å presentere beløpet på.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor mange år varer sparebeløpet
Legg inn hvilket beløp du vil ta ut per termin (år, halvårig, kvartalsvis eller månedlig). Kalkulatoren regner ut hvor mange terminer/år det tar før beløpet er brukt opp.

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.