Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

For mange vil egenkapitalen som er spart opp i bolig være en viktig del av pensjonssparingen.

Svært mange vil ha en stor formue i eiendom når de blir pensjonister. Denne formuen kan være en viktig del av pensjonen din. Den kan derfor gripe direkte inn i hvor mye du må spare.

Bruk Smarte Pengers kalkulator: Boligformuekalkulator

Det er naturlig å forutsette at boligverdier stiger noe mer enn inflasjonen. Et anslag på 2 prosent reell verdiøkning er et nøkternt og realistisk anslag. Dette betyr altså at boligverdien vil stige med 2 prosent mer enn inflasjonen. Det er ikke realistisk at boligverdiene stiger noe særlig mer over lang tid, fordi denne økningen må henge sammen med reallønnsøkningen.

Stiger boligprisene mer enn lønnsøkningen over tid, vil boligene etter hvert bli for dyre. Stigningen kan over tid være litt høyere enn lønnsøkningen, når forutsetningen er at man får en reallønnsøkning. Men ikke veldig mye.

Dette vokser boligprisene til

Her har vi satt opp en tabell over konsekvensene av en slik forutsetning. Alle tallene er i dagens pengeverdi.

Verdi i dag 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år
2 000 000 2 437 989 2 691 737 2 971 895 3 281 212 3 622 723
2 500 000 3 047 486 3 364 671 3 714 868 4 101 515 4 528 404
3 000 000 3 656 983 4 037 605 4 457 842 4 921 818 5 434 085
4 000 000 4 875 978 5 383 473 5 943 790 6 562 424 7 245 446
6 000 000 7 313 967 8 075 210 8 915 684 9 843 636 10 868 170
8 000 000 9 751 955 10 766 947 11 887 579 13 124 848 14 490 893

Har du en bolig som er verdt to millioner i dag, vil den med disse forutsetningene vokse til 2,97 millioner (i dagens pengeverdi) om 20 år. Om 30 år har den lagt på seg ytterligere 650.000 kroner.

Hvis du sammenligninger verdistigningen på bolig med sparing, ser du at du må spare mye for å holde tritt med boligverdiøkningen. Med 2 prosent inflasjon og 4 prosent verdistigning på boligen, stiger boligverdien med 80.000 kroner (det første året). Hvis du for eksempel samtidig har et boliglån som opprinnelig var på 1,5 millioner og nedbetaler det som et serielån over 20 år, betaler du 75.000 kroner i avdrag på dette. Sammenlagt øker du egenkapitalen i boligen bare dette ene året med 155.000 kroner.

Selv om du har en nedbetalt bolig når du er pensjonist, kan du ikke hente ut all verdi fra boligen. Du kan regne med at maksimal halvparten kan hentes ut mens du selv bor der. Det finnes ikke, og vil ikke finnes, noen løsninger som gir deg tilgang til hele summen. Da må du i så fall selge den for så å betale leie.

Hvis forutsetningen i stedet er 1 prosent reell verdiøkning går boligverdi-gevinsten ganske kraftig ned:

Verdi i dag 10 år 15 år 20 år 25 år 30 år
2 000 000 2 209 244 2 321 938 2 440 380 2 564 864 2 695 698
2 500 000 2 761 555 2 902 422 3 050 475 3 206 080 3 369 622
3 000 000 3 313 866 3 482 907 3 660 570 3 847 296 4 043 547
4 000 000 4 418 489 4 643 876 4 880 760 5 129 728 5 391 396
6 000 000 6 627 733 6 965 814 7 321 140 7 694 592 8 087 093
8 000 000 8 836 977 9 287 752 9 761 520 10 259 456 10 782 791

 

Se også:

Guide til boligpriser

Låne til pensjon / Seniorlån

Kalkulatorer:

Boligformuekalkulator
Hvis du er lenge i boligmarkedet, er det også sannsynlig at du vil opparbeide deg en stor boligformue. Her får du et anslag på hvor stor boligformue du opparbeider deg, med realistiske forutsetninger.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Boligprisutviklingskalkulator
Med denne kalkulatoren kan du se hvilken verdiendring det har vært på eneboliger, delte boliger og leiligheter helt siden 1985. Du kan velge mellom over 60 forskjellige distrikter du vil se på. Grunnlaget er gjennomsnittet for året.