Egen pensjonskonto vil samle midlene som allerede er opptjent, og er under opptjening i innskuddsordninger.

Egen pensjonskonto betyr at pensjonsmidler fra dagens innskuddspensjon og tidligere arbeidsforhold skal samles på den pensjonskontoen arbeidstaker har i sitt nåværende arbeidsforhold. Arbeidstakernes tidligere opptjente pensjonskapital skal altså forvaltes sammen med deres aktive pensjonsopptjening.

Ordningen med Egen Pensjonskonto gjelder for arbeidstakere som har en innskuddspensjon i dag. For eksempel vil ikke selvstendig næringsdrivende, eller andre som ikke har en innskuddspensjon bli omfattet av dette.

Samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto hos arbeidsgiver skal være standardvalget for arbeidstakerne. Pensjonsmidlene skal altså samles hvis ikke arbeidstakerne aktivt velger noe annet. Dette må arbeidstakere gjøre innen 1.mai 2021.

Fra tidligere jobber fikk du et pensjonskapitalbevis. Dette gjelder for bedrifter som hadde en innskuddsordning. Har du for eksempel tre slike pensjonskapitalbevis fra før av, vil de bli overført til din nye pensjonskonto.

Du kan selv sjekke hvilke pensjoner du har i Norskpensjon.no.

Valg innen 1. mai

Innen 1 mai må du bestemme deg for hva du skal gjøre med innskuddspensjonen fra arbeidsgiver og pensjonskapitalbevis du har i dag.

Samling av pensjonsmidlene på egen pensjonskonto hos arbeidsgiver skal være standardvalget for arbeidstakerne. Pensjonsmidlene skal altså samles hvis du ikke aktivt velger noe annet.

Du kan selv velge en annen pensjonsleverandør enn det arbeidsgiver har.

Du kan reservere deg mot at pensjonskapitalbevisene dine skal flyttes. Det betyr at du vil ha dem der de er i dag, eller flytte de over til leverandøren du ønsker.

Fra 1.mai starter prosessen med å flytte pensjonskapitalbevis utstedt før 1.februar 2021. Dette skal være gjennomført i år. På Norskpensjon vil du kunne se når pensjonskapitalbevisene kan forventes å være samlet.

Reservasjon mot flytting

Du kan ikke reservere deg mot at det blir opprettet en pensjonskonto. Det er bare at pensjonskapitalbevisene du har du kan reservere deg mot at skal samles. Dette kan du gjøre her: www.norskpensjon.no/reservasjon.

En grunn til at du ikke vil samle pensjonsbevisene er de med små beløp kan utbetales raskere. Dette gjelder for bevis der verdien ikke er høyere enn 1 G (20.000 kroner).

Dette omfattes av Egen pensjonskonto

Disse pensjonsavtalene samles automatisk på pensjonskontoen din:

 • Pensjon du sparer opp hos nåværende arbeidsgiver
 • Pensjonskapitalbevis

Disse pensjonsavtalene kan overføres. For å gjøre det må du kontakte pensjonsleverandørene disse avtalene er hos:

 • Pensjonskapitalbevis med årlig rentegaranti
 • Pensjonskapitalbevis med særaldersgrense (annen pensjonsalder enn 62 år)
 • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått før 2017
 • Pensjonsspareavtaler etter det tidligere IPA-regelverket

Disse pensjonsavtalene kan ikke overføres til pensjonskontoen din:

 • Nåværende opptjening og oppsatte rettigheter fra offentlig tjenestepensjon
 • Nåværende opptjening og pensjonsbevis fra privat tjenestepensjon (hybridpensjon)
 • Fripoliser fra private ytelsesordninger m.m.
 • Pensjonskapitalbevis hvor pensjonsuttak allerede er startet
 • Individuelle pensjonsspareavtaler (IPS) som er inngått etter 2017

Du kan velge leverandør selv

Med egen pensjonskonto blir det også innført såkalt «selvvalgt leverandør».

Dette betyr at den enkelte selv kan velge hvilken leverandør som skal forvalte pensjonsmidlene. Både nåværende pensjonsopptjening og tidligere opptjent pensjon kan da forvaltes sammen på én pensjonskonto hos en leverandør arbeidstaker du velger selv.

For å gjennomføre et bytte kontakter du den du skal bytte til, som vil hjelpe deg videre. Dette kan ikke gjøres på norskpensjon.no.

Du kan når som helst gjøre om på dette valget.

Kostnadene på pensjonskonto

Kostnadene som belastes kontoen betales av arbeidsgiver for innskuddspensjonen du har nå. For tidligere avtaler betaler du selv kostnadene på kontoen. Pensjonskapitalbevisene du har som blir flyttet til arbeidsgivers konto, skal ha de samme forvaltningskostnadene som arbeidsgiver betaler.

Flere av leverandørene tar høyere kostnader for pensjonskapitalbevis når du ikke lenger har en avtale om innskuddspensjon hos en arbeidsgiver.

Kostnadene når du skal flytte - Standardkompensasjon

Alle arbeidsgivere må beregne en standard kompensasjon. Det er kostnaden for forvaltningen i pensjonsavtalen arbeidsgiver har inngått. Dette skal være forvaltningsgebyret arbeidsgiveren din betaler for en standard forvaltning. Standardkompensasjonen betales fra arbeidsgiver til din selvvalgte leverandør.

Hvis standard kompensasjon er 0,75 prosent hos arbeidsgiver, vil du tjene 0,5 prosent, hvis du selv har en avtale med en kostnad på 0,35 prosent.

Kostnadene som belastes av pensjonsleverandøren

I de fleste tilfellene er det ikke noe gebyr for å ha selve pensjonskontoen (unntaket er SpareBank 1 med 0,1 prosent i året). Kostnadene du betaler er det årlige forvaltningsgebyret for fondsprofilene og andre fond du velger. 

Det er derfor kostnadene i fondene som er det avgjørende for det totale kostnadsnivået for Egen pensjonskonto.

Plasseringene bestemmes av arbeidstaker

Leverandørene har ikke ansvar for verdiutviklingen av pensjonsmidlene, dette er arbeidstakers ansvar og risiko. Men leverandørene har et ansvar for å gi god informasjon og rådgivning. Dette er slik det er i dag på innskuddspensjons-ordninger.

Dette er nytt i forhold til ytelsesordninger, der arbeidstakerne fikk en ferdig betalt fripolise når de sluttet i bedriften.

Til gjengjeld har arbeidstaker i innskuddsordninger større mulighet til å ta stilling til og påvirke forvaltningen av pensjonsmidlene.

Hva kan du plassere i

Hvilke valgmuligheter du har av alternative plasseringsmuligheter varierer mellom de forskjellige leverandørene.

Dette kan være fondsprofiler eller direkte i aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond. Altså alle fondene som en leverandør tilbyr, i tillegg til egne fondsprofiler.

Fondsprofilene ligner på mange måter et kombinasjonsfond ved at det kan være en blanding av aksjer, og rentepapirer i disse profilene. Profilene kan ha en fast fordeling mellom aksjer og rentepapirer, eller de er alderstilpasset ved at aksjeandelen nedtrappes med alderen.

De billigste leverandørene av Egen Pensjonskonto

For se hvilke leverandører som har de billigste løsningene har vi sett på fire alternativer:

 • Fondsprofiler med 100 prosent aksjer
 • Globale indeksfond
 • Norske indeksfond
 • Indeksfond i nye markeder

Her kan du se billigste leverandørene av Egen pensjonskonto

Oversikt over alle investeringsvalgene

Investeringsvalgene vi ser på her er de du kan velge mellom når du selv skal opprette en Egen Pensjonskonto (kalt selvvalgt leverandør). Dette må sammenlignes med de alternativene du har fra arbeidsgivers ordning.

Det er tre hovedalternativer for hvordan pengene kan plasseres:

 • Fondsprofil med en fast fordeling mellom aksjefond og rentefond
 • Alderstilpasset profil. Det vil si at aksjeandelen trappes ned fra en viss alder.
 • Plassering i enkeltfond. De fleste leverandørene tilbyr også eget fondsvalg. Hvor mange fond du kan velge mellom varierer sterkt mellom dem. Det er bare Duvi og Eika som ikke tilbyr plassering i enkeltfond.

Her kan du se oversikten over investeringsvalgene hos leverandørene

Innskuddspensjon

Alle bedrifter er pliktige til å ha en tjenestepensjon. I privat sektor blir innskuddspensjon valgt for nye ordninger.

Sparebeløpet blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter settes i diverse fond. De ansatte kan normalt velge hva slags spareprofil pensjonskontoen deres skal ha. Sparebeløpet blir satt inn på en pensjonskonto, som deretter settes i diverse fond. De ansatte kan normalt velge hva slags spareprofil pensjonskontoen deres skal ha.

Minimum avsetning er 2 prosent av lønnen. Bedriften kan velge om den vil sette av denne minimumsavsetningen fra 0 til 1 G av lønnen til de ansatte. Maksimal avsetning er 7 prosent opp til 7,1 G, og 25,1 prosent av inntekt mellom 7,1 og 12 G.

Guide til innskuddspensjon

Disse leverandørene tilbyr Egen pensjonskonto

Danica
Danica NITO
Danske Bank
DNB
Duvi
Eika
Gjensidige
Handelsbanken
Kron
Kron – Akademikerne Pluss
Landkreditt
Nordea
Nordnet
Nordnet
Sandnes Sparebank
SpareBank 1
SpareBank 1 – LO Favør
Storebrand

 

Se også:

Innskuddspensjon - dette vokser det avsatte beløpet til

Her kan du sjekke mer om hva du får i pensjon

Guide til IPS (individuelle pensjonsspareavtaler)

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser. Kalkulatoren tar hensyn til oppspart beløp, og det aktuelle månedlige avsatte beløpet.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Eksterne sider: 
Lov om endringer i innskuddspensjonsloven (egen pensjonskonto)

Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven)