Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Som sparing til pensjon gir denne spareformen den beste avkastningen etter skatt.

Hvis du først er sikker på at du ønsker å binde pengene frem til pensjonsalder, gir dette spareproduktet den klart høyeste avkastningen etter skatt.

Det er to forhold som gjør at avkastningen etter skatt blir god:

  • Du trekker fra beløpet med samme skatteeffekt som når den tas til inntekt ved utbetaling
  • Midler innestående på IPS er fritatt for formuesskatt

Maksimalt fradrag for IPS gikk ned fra 40.000 kroner til 15.000 kroner i 2022. Dette har ingenting å si for lønnsomheten av IPS, du kan bare spare mindre.

Les guiden til IPS - Individuell pensjonsspareavtale.

Sammenligning med andre spareformer

Når du sparer i IPS, kan du velge mellom forskjellige spareprodukter

Her kan vi sammenligne fire produkter:

  • Bankinnskudd
  • Obligasjonsfond
  • Aksjefond
  • Aksjesparekonto (består av aksjefond)

Så beregner vi avkastningen etter skatt ved å plassere pengene direkte i de tre spareproduktene, eller å gå via IPS.

Bankinnskudd og obligasjonsfond har en skattesats på 22 prosent i 2023 og 2024, formuesgrunnlaget er 100 prosent av saldoen.

Aksjefond og aksjesparekonto har en effektiv skattesats på 37,84 prosent i 2023 og 2024. Det gis et skjermingsfradrag som gjør at en liten del av gevinsten ikke blir beskattet. I formuesgrunnlaget vil aksjer og aksjefond telle med 80 prosent i 2023 og 2024 (verdsettelsesrabatt).

Du kan også bruke lønnsomhetskalkulatoren for IPS for å beregne avkastningen etter skatt.

Forutsetningen for beregningene er dette

Dette er forutsetningene som ligger til grunn for avkastningsberegningene nedenfor.

Forutsetninger:
Skatt på alminnelig inntekt 22,00%
Formuesskatt 1,00%
Verdsettelsesrabatt 20,00%
Skatt på aksjefond 37,84%
Skatt på Aksjesparekonto 37,84%
Skjermingsfradrag 1,50%
Sparetid 20 år
Adm.kostnad på IPS-konto 0,00%
Avkastning:
Bankinnskudd 2,00%
Obligasjonsfond 3,00%
Aksjefond 6,00%
Aksjesparekonto 6,00%

Skjermingsfradraget ligger på et litt lavere nivå i dag, men en viss stigning i et langsiktig perspektiv er å forvente.

Sparetiden på 20 år har bare betydning for Aksjesparekontoen. Der øker avkastningen etter skatt litt år for år på grunn av skatteutsettelsen.

Det er forutsatt at det IPS-leverandøren ikke tar noen administrasjonskostnad for IPS-kontoen. Enhver kostnad går direkte til fradrag i avkastningen.

For aksjefond er det forutsatt at gevinst tas til beskatning hvert år. Hvis aksjefondet ikke selges før om 20 år, vil avkastningen for aksjefondet være den samme som i Aksjesparekontoen.

Dette er avkastningen etter skatt

Det er avkastning etter skatt som skal brukes når du skal sammenligne spareprodukter.

Å spare gjennom IPS vil alltid gi høyere avkastning enn å spare direkte i spareproduktene. 

Avkastning etter skatt – ikke formuesskatt
Spareform Direkte IPS
Bank 1,56% 2,00%
Obligasjonsfond 2,34% 3,00%
Aksjefond - skatt årlig 3,73% 6,00%
Aksjesparekonto 4,67% *
Avkastning etter skatt – med formuesskatt
Bank 0,56% 2,00%
Obligasjonsfond 1,34% 3,00%
Aksjefond - skatt årlig 2,93% 6,00%
Aksjesparekonto 3,87% *

Vi kan også se hva som kreves av avkastning før skatt for å få avkastningen etter skatt.

Her ser du at ved en avkastning på 6 prosent i aksjefond må du ha en avkastning på 7,69 prosent før skatt for å matche aksjefond gjennom IPS. I bank øker avkastning fra 2 til 2,6 prosent. Det betyr altså at sparer du direkte i bank må du ha 2,56 prosent for å matche å få 2 prosent innenfor IPS.

Avkastningstallene i denne tabellen er justert for skatten på 22 prosent.

Ikke formuesskatt
Spareform Direkte IPS
Bank 2,00% 2,56%
Obligasjonsfond 3,00% 3,85%
Aksjefond - skatt årlig 4,78% 7,69%
Aksjesparekonto 5,99% *
Med formuesskatt
Bank 0,72% 2,56%
Obligasjonsfond 1,72% 3,85%
Aksjefond - skatt årlig 3,76% 7,69%
Aksjesparekonto 4,96% *

 

Les også:

Guide til IPS - Individuell pensjonsspareavtale

Smarte Penger tester: Dette er de beste IPS-kontoene

Guide til aksjesparekonto

Lønnsomheten av aksjesparekonto

Smarte Penger tester: Dette er de beste aksjesparekontoene

Guide til fondskonto

Guide til aksjebeskatning

Markedsoversikter:

IPS - Markedsoversikt
Detaljert oversikt over selskapenes tilbud på IPS.

IPS - Spareprofiler
Oversikt over selskapenes forskjellige spareprofiler de tilbyr gjennom IPS.

Kalkulator:

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner hva beløpet vokser til i en pensjonsspareavtale (IPS). Den beregner også hva lønnsomheten etter skatt er, og hva du må få før skatt for å tilsvare denne avkastningen.

Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Med denne kalkulatoren kan du beregne hvor høy tilleggspensjon IPS-sparingen kan gi deg i forhold til inntekten din.

Aksjesparekonto - lønnsomhet
Her kan du beregne lønnsomheten av en aksjesparekonto og sammenligne den med sparing uten skatteutsettelse. Her kan du legge inn forskjellige forutsetninger for sparelengde, beløp og avkastning og se hva aksjesparekontoen vokser til.

Aksjesparekonto- skatt ved uttak
Kalkulatoren beregner skatten du får ved uttak på aksjesparekontoen.

Aksjefondskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.