Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Hva som skjer med pensjonen din når du dør avhenger av hvilken pensjonstype det er.

Det er to hovedtyper av pensjon med ulike regler for utbetaling ved dødsfall. Dette er innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Innskuddspensjon

På innskuddspensjon betaler arbeidsgiver inn et pensjonsbeløp hvert år, i de fleste tilfellene en prosentandel av lønnen. Innskuddspensjon har blitt mer og mer vanlig i privat sektor, stadig færre har ytelsespensjon.

Alle ansatte har hver sin pensjonskonto. Ved dødsfall vil saldoen på denne kontoen brukes til utbetalinger til arvinger. Hvis den er under utbetaling, vil det resterende bli utbetalt til arvingene.

Les mer om innskuddspensjon.

Ytelsespensjon

I en ytelsespensjon betaler arbeidsgiver inn så mye at den ansatte skal få utbetalt viss prosentandel av lønnen i pensjon (60-70 prosent).

Her vil ikke noe utbetales til arvingene. I stedet går denne kapitalen tilbake til pensjonsordningen (altså de andre forsikringstagerne).

Dette må også sees i sammenheng med hvilke tilleggsdekninger som denne pensjonsordningen gir. Det kan være knyttet til etterlattepensjon som gjenlevende-, og barnepensjon. Ved et dødsfall kan derfor pensjonen gi utbetalinger, selv om det ikke kommer direkte fra selve pensjonsoppsparingen.

I tillegg er det vanlig med en gruppelivsforsikringer, der det gis utbetaling ved dødsfall.

De to store ordningene innen ytelsespensjon står KLP og Statens Pensjonskasse for.

I KLP er de fleste innen kommuner og helseforetak med. I Statens Pensjonskasse er de statlig ansatte og ansatte i skoleverket med.

Her kan du lese mer om dette i KLP.

Her kan du lese mer om dette i Statens Pensjonskasse.

Fripolise

Dette er avsluttede pensjoner som kommer fra ytelsespensjon. Rettighetene er de samme, det vil si at det ikke utbetales noe ved død.

Guide til fripoliser

Pensjonskapitalbevis

Dette er avsluttede pensjoner fra en innskuddspensjon. Saldoen brukes da til utbetalinger til arvingene.

Guide til pensjonskapitalbevis.

Egen pensjonssparing

Det har vært flere varianter av pensjonsforsikringer opp igjennom tidene.

IPS

I dagens IPS tilfaller pensjonskapitalen de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.

Les mer om IPS.

IPA

IPA (Individuell pensjonsspareavtale) ble avviklet i 2006. Her blir innestående utbetalt såfremt det er utpekt en eller flere begunstigete. Hvis de begunstigede er døde før rettighetshaver, utbetales intet.

Pensjon fra folketrygden

Verken pensjon under utbetaling eller pensjonsbeholdning arves. I stedet har NAV flere aktuelle ytelser til gjenlevende.

 

Kalkulatorer:

Pensjonsuttaks-kalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å se om det er lønnsomt å ta ut pensjon fra du er 62 år, samtidig som du jobber. Den viser deg hvor gammel du må bli for at uttak ved 62 år skal være likt som ved 67 år.

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.