object(stdClass)#4504 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "996" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Du kan selv velge når du ønsker å ta ut pensjonen i perioden fra du er 62 år til 75 år.

Tar du ut pensjon når du er 62 år vil pensjonsbeholdningen fordeles over flere år enn om du tar det ut ved 67 år. Det betyr at du får vesentlig mindre enn om du venter til du er 67 år. Dette er akkurat det samme som med en bankkonto. Du får ut mer hvis du fordeler uttaket over 15 år i stedet for 20 år.

For å beregne hva du får ut i pensjonen ut fra forskjellige aldere brukes forholdstall og delingstall. Forholdstallet brukes på pensjonen beregnet etter gammel ordning (dette brukes for årskullene 1948 til 1953, og delvis for 1954 til og med 1962). Delingstallet brukes på pensjonsbeholdningen, ved at pensjonsbeholdningen deles på delingstallet for å beregne den årlige pensjonen.

For å kunne ta ut pensjon fra 62 år er det et krav om at du har tjent opp en pensjon som er minst like stor som minste pensjonsnivå,som for enslige er på 198.818 kroner.

Du kan være i jobb samtidig som du tar ut pensjon. Du fortsetter å tjene opp pensjon selv om du tar ut pensjon. Har du for eksempel en inntekt på 500.000 kroner får du 18,1 prosent av dette tillagt pensjonsbeholdningen, selv om du tar ut pensjon.

Etter at du har startet uttak kan du endre uttaksgrad én gang i året. Men du kan når som helst velge å ta ut full alderspensjon, eller stanse pensjonen.

Du trenger ikke å ta ut full pensjon. Du kan velge mellom 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % uttaksgrad. Du kan fritt endre uttaksgraden frem og tilbake. Har du for eksempel valgt å ta ut 100 prosent, kan du gå ned til en annen prosent når som helst.

Eksemple på pensjonsuttak

Her har vi satt opp et eksempel på ulke årskull som viser betydningen av når du tar ut pensjonen (100 prosent uttak). I tabellen ser du hvor stor pensjonen blir ved uttak i alle årene fra du er 62 år til du er 75 år.

I eksemplet nedenfor ser vi at hvis en fra 1963-kullet tar ut pensjon ved fylte 62 år, blir den årlige pensjonen 196.000 kroner. Ved å vente til 67 år blir den årlige pensjonen 244.000 kroner. I dette eksemplet gir det altså 48.000 kroner ekstra ved å vente i 5 år. Hva som lønner seg avhenger av hvor lenge du lever.

Her er det forutsatt at det er pensjonsbeholdningen ved fylte 62 år som fordeles. Inntekt senere vil øke pensjonene år for år, slik at forskjellene mellom årene vil øke. 

Du kan regne ut hva du får ved forskjellige inntektsnivåer og uttaksaldere med kalkulatorene du ser lenker til nederst.

Årskull 1963
Inntekt 550 000
Opptjeningsår 40
Pensjonsbeholdning 3 982 000
Uttak Pensjon Delingstall
62 196 000 20,35
63 204 000 19,54
64 213 000 18,73
65 222 000 17,92
66 233 000 17,11
67 244 000 16,30
68 257 000 15,49
69 271 000 14,69
70 286 000 13,90
71 304 000 13,10
72 323 000 12,32
73 345 000 11,54
74 370 000 10,77
75 397 000 10,02

 

Les mer om pensjon:

Alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Pensjonsbeholdningen

Delingstall

Forholdstall

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.