Du kan selv velge når du ønsker å ta ut pensjonen i perioden fra du er 62 år til 75 år.

Tar du ut pensjon når du er 62 år vil pensjonsbeholdningen fordeles over flere år enn om du tar det ut ved 67 år. Det betyr at du får vesentlig mindre enn om du venter til du er 67 år. Dette er akkurat det samme som med en bankkonto. Du får ut mer hvis du fordeler uttaket over 15 år i stedet for 20 år.

For å beregne hva du får ut i pensjonen ut fra forskjellige aldere brukes forholdstall og delingstall. Forholdstallet brukes på pensjonen beregnet etter gammel ordning (dette brukes for årskullene 1948 til 1953, og delvis for 1954 til og med 1962). Delingstallet brukes på pensjonsbeholdningen, ved at pensjonsbeholdningen deles på delingstallet for å beregne den årlige pensjonen.

Etter at du har startet uttak kan du endre uttaksgrad én gang i året. Men du kan når som helst velge å ta ut full alderspensjon, eller stanse pensjonen.

Du trenger ikke å ta ut full pensjon. Du kan velge mellom 20 %, 40 %, 50 %, 60 %, 80 % og 100 % uttaksgrad. Du kan fritt endre uttaksgraden frem og tilbake. Har du for eksempel valgt å ta ut 100 prosent, kan du gå ned til en annen prosent når som helst.

Må ha tjent opp nok

For å kunne ta ut pensjon fra 62 år er et krav om en minimum pensjonsopptjening. Pensjonen må minst være på nivå med minste pensjonsnivå for en enslig 67 åring. Dette beløpet er i dag på 198.818 kroner. Ser du at du vil få 190.000 kroner hvis du ønsker å ta ut pensjon ved fylte 62 år, må du da vente til pensjonen er stor nok.

Jobb og pensjon

Du kan være i jobb samtidig som du tar ut pensjon. Du fortsetter å tjene opp pensjon selv om du tar ut pensjon. Har du for eksempel en inntekt på 500.000 kroner får du 18,1 prosent av dette tillagt pensjonsbeholdningen, selv om du tar ut pensjon.

Eksempler på pensjonsuttak

Her har vi satt opp et eksempel på ulke årskull som viser betydningen av når du tar ut pensjonen (100 prosent uttak). I tabellen ser du hvor stor pensjonen blir ved uttak i alle årene fra du er 62 år til du er 70 år.

I eksemplet nedenfor ser vi at hvis en fra 1963-kullet tar ut pensjon ved fylte 62 år, blir den årlige pensjonen 196.000 kroner. Ved å vente til 67 år blir den årlige pensjonen 244.000 kroner. I dette eksemplet gir det altså 48.000 kroner ekstra ved å vente i 5 år. Hva som til syvende og sist lønner seg avhenger av hvor lenge du lever.

I kolonnen Pensjon 1 er det forutsatt at det er pensjonsbeholdningen ved fylte 62 år som fordeles. Inntekt senere vil øke pensjonene år for år, slik at forskjellene mellom årene vil øke. Denne står i kolonnen for Pensjon 2. Da ser du at pensjonen ved 67 år øker fra 244.000 til 269.000 kroner på grunn av den økte opptjeningen etter fylte 62 år. Da er det forutsatt at inntekten er 550.000 kroner også i årene etter 62 år.

Delingstallene blir beregnet for hvert årskull som har fylt 61 år. For å beregne hva du får i pensjon deles pensjonsbeholdningen med delingstallet. Pensjonsbeholdningen er i dette eksemplet på 3.982.000 kroner. Ved 62 år deles denne pensjonsbeholdningen på delingstallet (som er 20,35). Dette gir avrundet til nærmeste tusen 196.000 kroner.

Du kan beregne hva du får ved forskjellige inntektsnivåer og uttaksaldere med kalkulatorene du ser lenker til under tabellen.

Eksemplet gjelder for årskullet fra 1963. Det er forutsatt en inntekt på 550.000 kroner i 40 år. 

Uttak Pensjon 1 Pensjon 2 Delingstall
62 196 000 196 000 20,35
63 204 000 204 000 19,54
64 213 000 218 000 18,73
65 222 000 233 000 17,92
66 233 000 250 000 17,11
67 244 000 269 000 16,30
68 257 000 289 000 15,49
69 271 000 312 000 14,69
70 286 000 337 000 13,90

Pensjonskalkulatorer

Du kan bruke disse to kalkulatorene for å se hvor mye du får i pensjon ved uttak i forskjellige år.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

 

Les mer om pensjon:

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Pensjonsbeholdningen

Dette er delingstall

Dette er forholdstall