Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Pensjonskapitalbevis er verdiene du sitter med etter at en innskuddspensjon fra en tidligere arbeidsgiver har stoppet.

Er du ansatt i en privat bedrift, er bedriften du arbeider i pålagt å spare til pensjon for deg gjennom loven om obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Dersom du slutter i bedriften, vil det være verdier i det bedriften har innbetalt på pensjonsordningen din. De som har skiftet jobb mange ganger, kan ha mange forskjellige fripoliser (eller pensjonskapitalbevis) i forskjellige forsikringsselskaper.

Du får en fripolise dersom bedriften har ytelsesbasert pensjonsordning, og et pensjonskapitalbevis dersom bedriften har en innskuddspensjonsordning.

Nye regler for pensjonskapitalbevis

Fra 1. februar ble Egen pensjonskonto lansert.  Alle som har en innskuddspensjonsordning på jobb i dag vil få en pensjonskonto som er opprettet av arbeidsgiver. Der vil også alle pensjonskapitalbevis du har bli overført hvis du ikke foretar deg noe.

Her kan du lese alt om Egen Pensjonskonto.

I perioden fra 1.februar til 1.mai kan du bestemme deg for hva du vil gjøre. Du har tre valg i denne perioden:

  • Ikke gjøre noe, pensjonskapitalbevisene blir flyttet over til pensjonskontoen arbeidsgiveren din setter av til innskuddspensjon
  • Reservere deg mot at bevisene skal flyttes
  • Flytte bevisene til en selvvalgt pensjonskonto

Utbetaling av pensjonskapitalbeviset

Beviset kan utbetales fra 62 år, senest ved 75 år.

Hvis den årlige utbetalingen blir mindre enn 30 prosent av G (30.405 kroner) kan utbetalingsperioden reduseres slik at utbetalingen kommer opp i dette beløpet. Et pensjonskapitalbevis med en verdi på 30.000 kroner kan derfor utbetales på bare ett år.

Hva kan du plassere i

Hva du kan plassere i varierer mellom de forskjellige leverandørene.

Dette kan være fondsprofiler eller direkte i aksjefond, kombinasjonsfond, pengemarkedsfond. Altså alle fondene som en leverandør tilbyr, i tillegg til egne fondsprofiler.

Fondsprofilene ligner på mange måter et kombinasjonsfond ved at det kan være en blanding av aksjer, og rentepapirer i disse profilene. Profilene kan ha en fast fordeling mellom aksjer og rentepapirer, eller de er alderstilpasset ved at aksjeandelen nedtrappes med alderen.

Oversikt over investeringsvalgene hos leverandørene

Dette er de billigste leverandørene av Egen pensjonskonto

Oversikt på norskpensjon.no

Har du byttet arbeidsgiver med jevne mellomrom, vil du etter hvert få flere pensjonskapitalbevis i forskjellige selskap. Du kan se en oversikt ove alle pensjonskapitalbevis du har ved å gå inn på norskpensjon.no.

 

Se også:

Guide til fripoliser

Guide til innskuddspensjon

Guide til Egen pensjonskonto

Betydningen av å spare langsiktig i aksjer / aksjefond

Kalkulatorer:

Innskuddspensjonskalkulator
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en innskuddspensjon vokser til.

Verdi av innskuddspensjonen
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Innskuddspensjon - meravkastning
Kalkulatoren beregner forventet meravkastning ved å se på ulike spareprofiler i innskuddspensjonen.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareporteføljer.