Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Forholdstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon etter de fleksible uttaksreglene for alderspensjon.

Forholdstallene brukes for årskullene fra 1943 til og med 1962. Forholdstallet skal justere for økt levealder, og brukes på pensjoner som blir beregnet etter de «gamle» pensjonsreglene.

Forholdstallet skal deles på pensjonen. Hvis pensjonen er 300.000 kroner og forholdstallet er 1,02, blir justert pensjon (300.000/1,02) 294.117 kroner.

Les mer om alderspensjon her.

Forholdstallet fastsettes endelig innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år, og tallene endres ikke etter at de er fastsatt. Det sist fastsatte forholdstallet var for årskullet fra 1961.

For årskullene fra 1943 til og med 1952 blir hele pensjonen delt på dette forholdstallet, siden disse utelukkende beregnes etter gamle regler. For årskullene 1954 til og med 1962 vil det være en kombinasjon, der forholdstallet deles på den pensjonsandelen som beregnes etter gamle regler. Fra og med 1963 er det bare delingstall som benyttes.

For årskullet 1943 ble forholdstallet satt til 1 ved uttak ved 67 år. Tallet blir litt høyere for hvert årskull i takt med økt levealder.

Forholdstallet endres ved uttak tidligere eller senere enn 67 år. Tallet øker hvis du tar ut pensjonen tidligere, det vil si at pensjonen blir mindre.

Forholdstallene

For årskullene fra 1948 til 1961 er forholdstallene fastsatt. For 1962 er det prognoser.

Det blir beregnet et forholdstall for hver måned. I tabellen under er det bare tatt med tall i den måneden man fyller år.

Hvis du er født i 1960 og skal ta ut pensjon når du er 67 år er forholdstallet 1,108. For årskullet 1962 er prognosen at forholdstallet øker til 1,123

Med en pensjon på 300.000 vil den for årskullet 1960 bli justert ned til 270.758 kroner. For årskullet 1962 er prognosen at den vil bli nedjustert til 267.141 kroner. Prognosen er altså at pensjonen blir 3.616 kroner lavere to år etter på grunn av forventet økt levealder.

Disse forholdstallene er fastsatt

Uttak 1961 1960 1959 1958 1957 1956
62 1,397 1,390 1,382 1,374 1,366 1,358
63 1,340 1,334 1,325 1,317 1,309 1,301
64 1,284 1,277 1,268 1,260 1,252 1,245
65 1,227 1,220 1,212 1,204 1,196 1,188
66 1,171 1,164 1,155 1,147 1,139 1,131
67 1,115 1,108 1,099 1,091 1,083 1,075
68 1,059 1,052 1,043 1,035 1,027 1,019
69 1,003 0,996 0,987 0,980 0,971 0,964
70 0,943 0,941 0,932 0,925 0,916 0,908
71 0,893 0,886 0,877 0,870 0,862 0,854
72 0,838 0,831 0,823 0,816 0,808 0,800
73 0,784 0,778 0,769 0,762 0,754 0,746
74 0,731 0,725 0,717 0,705 0,701 0,694
75 0,679 0,672 0,664 0,657 0,650 0,642
Uttak 1955 1954 1953 1952 1951 1950
62 1,352 1,346 1,340 1,334 1,328 1,323
63 1,295 1,289 1,282 1,276 1,271 1,265
64 1,238 1,232 1,225 1,219 1,213 1,208
65 1,181 1,175 1,168 1,162 1,156 1,150
66 1,125 1,118 1,112 1,105 1,099 1,093
67 1,068 1,062 1,055 1,049 1,042 1,036
68 1,012 1,006 0,999 0,993 0,986 0,979
69 0,957 0,950 0,944 0,937 0,930 0,923
70 0,902 0,895 0,888 0,882 0,875 0,868
71 0,847 0,840 0,834 0,827 0,820 0,813
72 0,793 0,786 0,780 0,773 0,766 0,759
73 0,740 0,733 0,727 0,720 0,712 0,706
74 0,687 0,681 0,674 0,667 0,660 0,653
75 0,636 0,629 0,623 0,616 0,609 0,602

Disse forholdstallene er prognoser

Uttak 1962
62 1,405
63 1,348
64 1,292
65 1,235
66 1,179
67 1,123
68 1,067
69 1,011
70 0,955
71 0,900
72 0,841
73 0,792
74 0,734
75 0,686

 

Les mer om pensjon:

Dette er Delingstall

Guide til alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.