Forholdstall brukes i forbindelse med levealdersjustering for å beregne årlig pensjon etter de fleksible uttaksreglene for alderspensjon.

Forholdstallene brukes for årskullene fra 1943 til og med 1962. Forholdstallet skal justere for økt levealder, og brukes på pensjoner som blir beregnet etter de «gamle» pensjonsreglene.

Forholdstallet skal deles på pensjonen. Hvis pensjonen er 200.000 kroner og delingstallet er 1,02, blir justert pensjon (200.000/1,02) 196.078 kroner.

Les mer om alderspensjon her.

Forholdstallet fastsettes endelig innen 1. juli i det året et årskull fyller 61 år, og tallene endres ikke etter at de er fastsatt. Det sist fastsatte forholdstallet var for årskullet fra 1958.

For årskullene fra 1943 til og med 1952 blir hele pensjonen delt på dette forholdstallet, siden disse utelukkende beregnes etter gamle regler. For årskullene 1954 til og med 1962 vil det være en kombinasjon, der forholdstallet deles på den pensjonsandelen som beregnes etter gamle regler. Fra og med 1963 er det bare delingstall som benyttes.

For årskullet 1943 ble forholdstallet satt til 1 ved uttak ved 67 år. Tallet blir litt høyere for hvert årskull i takt med økt levealder.

Forholdstallet endres ved uttak tidligere eller senere enn 67 år. Tallet øker hvis du tar ut pensjonen tidligere, det vil si at pensjonen blir mindre.

Forholdstallene

For årskullene fra 1948 til 1958 er forholdstallene fastsatt. Fra 1959 er det prognoser.

Det blir beregnet et forholdstall for hver måned. I tabellen under er det bare tatt med tall i den måneden man fyller år.

Hvis du er født i 1958 og skal ta ut pensjon når du er 67 år er forholdstallet 1,091. For årskullet 1960 er prognosen at forholdstallet øker til 1,108

Med en pensjon på 300.000 vil den for årskullet 1958 bli justert ned til 274.977 kroner. For årskullet 1960 er prognosen at den vil bli nedjustert til 270.758 kroner. Prognosen er altså at pensjonen blir 4.219 kroner lavere året etter på grunn av forventet økt levealder.

Disse tallene er fastsatt:

Uttak 1958 1957 1956 1955 1954
62 1,374 1,366 1,358 1,352 1,346
63 1,317 1,309 1,301 1,295 1,289
64 1,260 1,252 1,245 1,238 1,232
65 1,204 1,196 1,188 1,181 1,175
66 1,147 1,139 1,131 1,125 1,118
67 1,091 1,083 1,075 1,068 1,062
68 1,035 1,027 1,019 1,012 1,006
69 0,980 0,971 0,964 0,957 0,950
70 0,925 0,916 0,908 0,902 0,895
71 0,870 0,862 0,854 0,847 0,840
72 0,816 0,808 0,800 0,793 0,786
73 0,762 0,754 0,746 0,740 0,733
74 0,705 0,701 0,694 0,687 0,681
75 0,657 0,650 0,642 0,636 0,629
Uttak 1953 1952 1951 1950 1949
62 1,340 1,334 1,328 1,323 1,319
63 1,282 1,276 1,271 1,265 1,261
64 1,225 1,219 1,213 1,208 1,203
65 1,168 1,162 1,156 1,150 1,145
66 1,112 1,105 1,099 1,093 1,088
67 1,055 1,049 1,042 1,036 1,030
68 0,999 0,993 0,986 0,979 0,974
69 0,944 0,937 0,930 0,923 0,917
70 0,888 0,882 0,875 0,868 0,862
71 0,834 0,827 0,820 0,813 0,807
72 0,780 0,773 0,766 0,759 0,752
73 0,727 0,720 0,712 0,706 0,699
74 0,674 0,667 0,660 0,653 0,647
75 0,623 0,616 0,609 0,602 0,595

Disse tallene er prognoser:

Uttak 1959 1960 1961 1962
62 1,382 1,390 1,398 1,407
63 1,325 1,334 1,342 1,351
64 1,268 1,277 1,285 1,294
65 1,212 1,220 1,229 1,238
66 1,156 1,164 1,172 1,181
67 1,099 1,108 1,116 1,125
68 1,043 1,052 1,060 1,069
69 0,988 0,996 1,004 1,013
70 0,932 0,941 0,949 0,958
71 0,878 0,886 0,894 0,903
72 0,823 0,831 0,839 0,848
73 0,770 0,778 0,786 0,794
74 0,717 0,725 0,732 0,741
75 0,665 0,672 0,680 0,689

 

Les mer om pensjon:

Alderspensjon

Alderspensjon født før 1954

Alderspensjon født fra 1954 til 1962

Alderspensjon født etter 1962

Minste pensjonsnivå

Delingstall

Kalkulatorer:

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.