Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Gjeldsregisteret gir en oversikt over alle usikrede lån som kredittkort og forbrukslån.

Fra 1 juli 2019 åpnet gjeldsregistrene for søk. Disse inneholder kun opplysninger om usikrede lån og kreditter. For eksempel er ikke lån med pant i bolig eller bil med i disse registrene.

Det er også flere typer usikret gjeld som ikke er med i registeret. Dette gjelder blant annet studielån, inkassokrav, ikke betalt barnebidrag, restskatt, privat gjeld ol.

Registrene vil bli løpende oppdatert slik at de inneholder alle eksisterende lån.

De som vil bruke gjeldsregistrene er først og fremst banker og finansinstitusjoner. For dem vil dette gi et sikrer grunnlag for å ta med all usikret gjeld.

Gjeldsinformasjonsforetak kan utlevere gjeldsopplysninger til:

 • finansforetak, Husbanken og Statens pensjonskasse, når disse skal foreta kredittvurdering i forbindelse med en konkret kredittsøknad eller søknad om endring av vilkår på en løpende kreditt
 • kommune, i forbindelse med behandling av søknad om startlån eller søknad om endring av vilkår for innvilget startlån,
 • kredittopplysningsforetak, når disse etter forespørsel fra kredittytere som nevnt ovenfor skal foreta kredittvurdering, eller når disse skal utarbeide kredittscore etter forespørsel fra noen som har saklig behov for å innhente kredittopplysninger, og den opplysningen gjelder.

Det er Gjeldsinformasjonsloven som regulerer virksomheten til et gjeldsregister

Det er over 500 virksomheter som skal levere data til gjeldsregistrene.

Typer lån som er registrert

Lånene er delt inn i tre typer:

 • Nedbetalingslån: Dette er en kreditt med avtalt nedbetalingstid, for eksempel 5 på. Vanlige forbrukslån faller inn under denne kategorien
 • Rammekreditt: Her kan låntaker trekke opp til den innvilgede rammen. Kredittkort hører til under denne kategorien
 • Faktureringskort: Dette er betalingskort uten noen avtalt ramme. Hele saldoen skal betales ved forfall.

Tre registre med konsesjon

For å drive et gjeldsregister må man ha konsesjon fra Barne og familiedepartementet.

Disse er registrene med konsesjon:

Norsk Gjeldsinformasjon: Det er Finans Norge som står bak denne tjenesten

Gjeldsregisteret: Er eid av EVRY

Det er kredittrammen som teller

På kredittkort (rammekreditt) er det rammen du har innvilget som i utgangspunktet teller når du blir kredittvurdert.

Har du for eksempel trukket 25.000 kroner på kredittkortet, men har en total ramme på 300.000 kroner på flere kredittkort, er det altså sistnevnte tall som brukes.

Med en samlet gjeld på 3,8 millioner kroner og en samlet inntekt på 800.000 kroner er gjeldsfaktoren på 4,75 kroner, Har du en ubenyttet ramme på 300.000 kroner på kredittkort vil gjelden inkludert rammen komme opp i 4,1 millioner kroner. Da vil gjeldsfaktoren komme opp i 5,13. Dette er over grensen som Boliglånsforskriften har satt ved en gjeldsfaktor på fem, som er grensen for hvor stort lån man kan ta opp i forhold til inntekt (med mulighet for fravikelse).

For å komme under en gjeldsfaktor på 5, må låntakeren i dette tilfelle si opp eller redusere kreditten på ett eller flere av kredittkortene.

I praksis har dette bare betydning når den ubenyttede kreditten gjør at du kommer over lånegrensen.

Sjekk hva som ligger inne på deg

Du kan selv sjekke hva som ligger inne av opplysninger på deg på usikrede lån. For å gjøre det logger du deg inn på gjeldsregistrene. Der ser du en oversikt over alle usikrede lån som er registrert på deg. Det er gratis å gå inn og sjekke egne opplysninger.

Opplysninger om lånene

Det er flere opplysninger som blir registrert per låneforhold. Dette er registrert på de tre forskjellige lånetypene:

Kredittramme (kredittkort)

 • Kredittgrensen
 • Rentebærende saldo
 • Ikke rentebærende saldo
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Om det er medlåntaker

Nedbetalingslån

 • Opprinnelig lånebeløp
 • Rentebærende saldo
 • Nedbetalingstid
 • Nominell rente
 • Terminomkostninger
 • Om det er medlåntaker

Faktureringskort

 • Rentebærende saldo
 • Ikke rentebærende saldo
 • Om det er medlåntaker

Hvis det er to som er solidarisk ansvarlig for lånet, står lånet fullt ut på begge.

Korrigering av tallene

Du kan ikke selv gå inn på gjeldsregistrene og korrigere tall. Hvis du mener noe er feil må du henvende deg til finansforetaket som har den gjeldsposten du mener er feil.

 

Se også:

Guide til forbrukslån

Guide til kredittkort

Kalkulator:

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.