Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er laget normtall for hva vi bruker på områder som mat & drikke, klær & sko, personlig pleie, og lek & mediebruk.

Disse tallene er til god hjelp når du skal sette opp et budsjett. De fleste vet ikke helt hva de bruker på mat, klær osv. Budsjettet tar hensyn til antall familiemedlemmer, kjønn og alder.

Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) har utarbeidet gjennomsnittstallene for forbruksutgiftene.

Tallene forutsetter at forbruksnivået er forholdsvis nøkternt. Men det er ikke et budsjett som skal vise hva det går an å klare seg på. «Overlevelsestallene» vil ligge en god del lavere.

Det blir skilt mellom månedlige utgifter per person og utgifter som går på selve husholdningen. Den førstnevnte knyttes altså til hver enkelt, som igjen avhenger av kjønn og alder. Utgifter som går på husholdningen, avhenger av antall personer i husholdningen.

Husholdningsutgifter vil være fallende per person siden flere personer kan bruke en del av de samme tingene.

Forbruksutgifts-kalkulatoren

Du kan beregne hva disse utgiftene selv med «Budsjettkalkulator forbruksutgifter».

Der kan du velge alder og kjønn på hver enkelt i husholdningen, og få opp et forbruksbudsjett. Du kan også velge om du skal ligge visse prosenter over eller under budsjettet.

Individspesifikke utgifter

SIFO har delt de privatøkonomiske utgiftene i en rekke forskjellige poster. Her ser vi først på fire poster som det kan være vanskelig å vite hva det er naturlig å bruke i måneden.

«Mat og drikke» dekker det du kjøper til husholdningen av dette. Den inneholder ikke kjøp av alkoholholdige drikkevarer. Heller ikke varer som sjokolade og chips.

«Klær og sko» skal dekke hele årsbehovet og ta hensyn til årstidsvariasjon, dessuten klær for vanlige sports- og fritidsaktiviteter og til formelle anledninger.

«Personlig pleie» skal dekke utgifter til såpe, enkel tannpleie, begrenset mengde kosmetikk, frisør, barbersaker, bleier m.m. Ett tannlegeettersyn per år inngår også..

«Lek og mediebruk» omfatter varer som leker til barn, sykler, sportsutstyr, bærbar pc, bøker, dataspill, kino, teater, medlemskontingenter mm. Utgifter til mobiltelefoner er med i alle aldersgrupper fra 10 år. Laptop er med for alle i aldersgruppen 10 og eldre.

Dette er de månedlige kostnadene for de fire postene (mai 2023):

Mat og drikke Klær og sko
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 1 080 1 080 430 430
1 1 480 1 480 500 500
2 1 970 1 970 650 650
3 1 970 1 970 650 650
4-5 1 970 1 970 650 650
6-9 2 530 2 530 700 700
10-13 3 060 3 140 660 640
14-17 3 480 3 970 920 770
18-30 3 840 4 540 970 900
31-60 3 620 4 270 970 900
61-74 3 330 3 760 970 900
74+ 3 010 3 490 970 900
Personlig pleie Lek og mediebruk
Alder Kvinne Mann Kvinne Mann
0,5-1 470 470 160 160
1 560 560 430 430
2 560 560 430 430
3 330 330 710 710
4-5 210 210 710 710
6-9 240 240 830 830
10-13 460 340 1350 1350
14-17 560 450 1500 1500
18-30 920 740 1650 1650
31-60 920 740 1650 1650
61-74 880 740 1650 1650
74+ 880 740 1650 1650

Kilde: SIFO

Summen av de individspesifikke utgiftene

Dette er summen av de månedlige utgiftene til:

  • Mat og drikke
  • Klær og sko
  • Personlig pleie
  • Lek og mediebruk

Disse er delt opp i forskjellige aldersklasser, og om det er kvinne eller mann.

Sum
Alder Kvinne Mann
0,5-1 2 140 2 140
1 2 970 2 970
2 3 610 3 610
3 3 660 3 660
4-5 3 540 3 540
6-9 4 300 4 300
10-13 5 530 5 470
14-17 6 460 6 690
18-30 7 380 7 830
31-60 7 160 7 560
61-74 6 830 7 050
61- 6 510 6 780

Husholdspesifikke utgifter

De husholdningsspesifikke utgiftene avhenger av hvor mange personer husholdningen består av. Budsjettet er satt opp med husholdningsstørrelser fra 1 til 7 personer.

Antall Andre dagligvarer Husholds-artikler Møbler Sum
1 380 550 520 1 450
2 430 600 580 1 610
3 570 670 700 1 940
4 680 860 910 2 450
5 780 930 1 070 2 780
6 880 1 000 1 270 3 150
7 950 1 060 1 460 3 470

«Andre dagligvarer» omfatter papirvarer, vask/ rengjøringsartikler og varer som lyspærer, batterier, blyanter, plaster osv.

«Husholdningsartikler» dekker hvitevarer, kjøkkenutstyr, dekketøy, rengjøringsutstyr etc, samt husholdningstekstiler som sengetøy, håndklær, og gardiner.

«Møbler» er beregnet ut fra hva man i gjennomsnitt bruker, sett på lang sikt.

Andre privatøkonomiske kostnader

SIFO oppgir også en rekke andre kostnader. Dette er kostnader som det er lettere å vite selv hva er.

Reisekostnader: Her brukes det 30-dagers (1 sone) billett fra Ruter i Oslo. Kostnaden er 853 kroner per måned for voksne, 427 kroner for barn (6-19 år) og personer over 66 år, student 511 kroner.

Spedbarnsutstyr: SIFO beregner også gjennomsnittskostnader for spedbarnsutstyr. Her er kostnadene beregnet til 3.880 kroner per mnd de siste seks månedene før fødselen, og deretter 520 kroner i måneden i ett år etter. Samlet kostnad i halvannet år for dette blir dermed 25.260 kroner.

Mediebruk. Her ligger det utgifter til bredbånd), kanalpakker til tv, strømmetjenester, digitale spill. I tillegg ligger det inne noe fritidsutstyr knyttet til husholdningen, aviser, og en enkel innboforsikring. Disse har vi ikke tatt med i kalkulatoren fordi dette vil variere veldig, og du får regning på det aller meste av disse kostnadene. Disse er altså enklere å sette opp selv, og gjøres best ved å sette de opp på flere poster.

Bilkostnader: Bilkostnadene inkluderer drivstoff, forsikring, trafikkforsikringsavgift. Avskrivninger er ikke med. Det er laget tall både for elbil og fossilbil. Slik er tallene:

Fossilbil Elbil
Antall personer 1-4 5-7 1-4 5-7
Bilkostnad 3 075 4 638 1 975 2 700

Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettkalkulatoren siden de varierer svært mye. Du kan bruke disse bilkalkulatorene som et hjelpemiddel til å beregne disse kostnadene:

Bilkostnadskalkulator brukt bil

Bilkostnadskalkulator ny bil

Barnehage: Her benyttes kostnadene for maksimalprisen i barnehage som er 3.000 kroner. Det gis søskenmoderasjon. I tillegg kommer kostnader til mat, som er 200 kroner i måneden i kommunale barnehager i Oslo. Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettkalkulatoren siden du selv vet hva disse kostnadene er.

SFO: Her benyttes satsene i Oslo Kommune. Disse kostnadene er ikke lagt inn i budsjettkalkulatoren siden du selv vet hva disse kostnadene er.

Inntekt >445.921 >445.920 <250.830
Heldagsplass 3 299 1 294 704
Halvdagsplass 2 230 832 452

Stordriftsfordeler

Når husholdningen når en viss størrelse, vil man få en stordriftsfordel. SIFO regner med at i en kjernefamilie på fire vil stordriftsfordelen utgjøre 20 prosent. Vi foreslår følgende glidende skala for utregning av «stordriftsfordeler»:

Antall i husholdningen
Post 1 2 3 4 5 6 7
Mat og drikke 0% 15% 20% 24% 25% 26% 27%
Klær og sko 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Helse og hygiene 0% 8% 10% 11% 12% 13% 13%
Lek og fritid 0% 10% 13% 15% 16% 17% 17%

Eksempel på budsjett

Her ser vi på en familie med to barn på fem år (gutt) og ti år (jente). I kolonnen for «justert» er effekten av stordriftsfordeler lagt inn. Tallene er lagt inn månedlig.

Post Utgift Justert
Mat og drikke 12 920 9 820
Klær og sko 3 180 3 180
Personlig pleie 2 330 2 070
Lek og mediebruk 5 360 4 560
Andre dagligvarer 680 680
Husholdsartikler 860 860
Møbler 910 910
Sum utgifter 26 240 22 080

Lynbudsjettkalkulator

Forbrukstallene er også en del av lynbudsjettkalkulatoren. 

Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner kostnaden ved ulike typer lån.

Gå til lynbudsjettkalkulatoren.

Kalkulator: Hvor mye kan du låne

Forbrukstallene er også en del av kalkulatoren Hvor mye kan du låne. 

Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger. Den inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Gå til Hvor mye kan du låne

 

Se også:

Guide: Slik setter du opp et privatbudsjett

Guide: Slik kutter du kostnader i privatkonomien

Kalkulatorer:

Kalkulator forbruksbudsjett
Kalkulatoren regner automatisk ut et budsjett basert på alder og kjønn på familiemedlemmene.

Fremtidsøkonomikalkulator
Med denne kalkulatoren kan du blant annet se hvordan spådommer om den økonomiske utviklingen vil slå ut for deg i de nærmeste årene. Spådommene er hentet fra SSB.

Konsekvensberegninger for privatøkonomien
Kalkulatoren beregner hva forskjellige typer endringer betyr for din privatøkonomi. Du kan blant annet se på endringer i lønn, rente, energipriser, og størrelse på lån.

Les mer på andre nettsteder:

SIFO- Referansebudsjett
Les mer om referansebudsjettet på SIFO's sider.

SIFO- Budsjettkalkulator
SIFO har også en kalkulator som gir deg en litt annen variant enn den som ligger her.