Du kan opprette frivillig kredittsperre. Slik gjør du det.

Det kan være flere grunner til at du vil opprette en kredittsperre:

  • Du har fått stjålet lommebok og kort.
  • Noen bruker identiteten din.
  • Du vil beskytte deg mot deg selv for at du ikke skal ta opp mer kreditter og lån.
  • Du vil hindre at noen snoker i dine opplysninger.

Ved å sperre vil du ikke kunne bli kredittvurdert. Da vil du heller ikke kunne få gjort noen kredittkjøp, eller tatt opp lån. Det blir også gjort en kredittvurdering av deg når du for eksempel skal kjøpe et mobilabonnement.

Hvis du skal kjøpe et nytt mobilabonnement må du oppheve kredittsperren  i det kredittopplysningsbyrået som foretar kredittvurderingen på det aktuelle mobilabonnementet. Deretter kan du sperre det igjen så fort kredittvurderingen er gjennomført.

Hvis noen bruker identiteten din til å kjøpe varer på kreditt eller tar opp lån i ditt navn, kan en kredittsperre sette en stopper for dette.

Det er gratis å legge inn en kredittsperre. Det er også gratis å oppheve sperren.

En kredittsperre gjelder ikke når bankene foretar en kredittsjekk i forbindelse med lovpålagt risiko og soliditetsvurdering. Heller ikke når et inkassobyrå gjør vurderinger i forbindelse med et krav.

Slik legger du inn kredittsperre

Du må ordne dette i kredittopplysningsselskapene. Du kan både legge inn kredittsperre, og oppheve kredittsperren på samme sted.

Gå til Bisnode, og der du klikker på lenken for registrering/oppheving av kredittsperren. Der legger du inn fødselsnummer og mobilnummer, og får en SMS-kode.

Experian går du til Min Experian. Hvis du ikke har registrert deg, må du først gjøre det. Deretter velger du Kredittsperre i menyen.

Evry er også tilbyder av kredittopplysninger på InfoTorg. Der kan du ennå ikke bruke en automatisk løsning for å registrere kredittsperren. Der må du sende en kopi av gyldig legitimasjon som bankkort, førerkort eller pass til onlineservice@evry.com.

I Creditsafe kan du heller ikke bruke en automatisk løsning. Du kan opprette en sperre ved å sende en kopi av gyldig legitimasjon info@creditsafe.no.

 

Se også:

Betalingsproblemer

Hvordan rydde opp i økonomien

Offentlig økonomisk rådgivning

Inkasso

Utleggstrekk i lønn og trygd

Betalingsanmerkning

Renter på forsinket betaling

Gjeldsordningen

Kalkulatorer:

Livsoppholdskalkulator
Kalkulatoren beregner det maksimale nivået på et tvangstrekk, ut fra inntekter og godkjente utgifter.

Kreditoravtalekalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne hvor mye du kan betale hver enkelt av kreditorene.

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.