Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det kan kreves forsinkelsesrenter når et krav ikke innfris ved forfall.

Renten løper fra forfallsdag når denne er fastsatt på forhånd, eller en måned etter at fordringshaveren har sendt skriftlig krav om betaling. Hvis kreditor selv er skyld i forsinkelsen, kan han ikke kreve forsinkelsesrenter.

Forsinkelsesrenten skal fastsettes hvert halvår av Finansdepartementet. Renten skal være lik Norges Banks styringsrente, tillagt minst åtte prosentpoeng.

Reglene om dette står i Forsinkelsesrenteloven.

Forsinkelsesrenten

Dette er den gjeldende forsinkelsesrenten, med historiske tall:

Tidsperiode Rentesats
01.07.2023 – 31.12.2023 11,75%
01.01.2023 – 01.07.2023 10,75%
01.07.2022 – 31.12.2022 9,25%
01.01.2022 – 30.06.2022 8,50%
01.07.2021 – 31.12.2021 8,00%
01.01.2021 – 30.06.2021 8,00%
01.07.2020 – 31.12.2020 8,00%
01.01.2020 – 30.06.2020 9,50%
01.07.2019 – 31.12.2019 9,25%
01.01.2019 – 30.06.2019 8,75%
01.07.2018 – 31.12.2018 8,50%
01.01.2018 – 30.06.2018 8,50%
01.07.2017 – 31.12.2017 8,50%
01.01.2017 – 30.06.2017 8,50%
01.07.2016 – 31.12.2016 8,50%
01.01.2016 – 30.06.2016 8,75%
01.07.2015 – 31.12.2015 9,00%
01.01.2015 – 30.06.2015 9,25%
01.07.2014 – 31.12.2014 9,50%
01.01.2014 – 30.06.2014 9,50%
01.07.2013 – 31.12.2013 9,50%
01.01.2013 – 30.06.2013 8,50%
01.07.2012 – 31.12.2012 8,50%
01.01.2012 – 30.06.2012 8,75%
01.07.2011 – 31.12.2011 8,50%
01.01.2012 – 30.06.2012 8,75%
01.07.2011 – 31.12.2011 9,25%
01.01.2011 – 30.06.2011 9,00%
01.07.2010 - 31.12.2010 9,00%
01.01.2010 - 30.06.2010 8,75%
01.07.2009 - 31.12.2009 8,25%
01.01.2009 - 30.06.2009 10,00%
01.07.2008 - 31.12.2008 12,75%
01.01.2008 - 30.06.2008 12,25%
01.07.2007 - 31.12.2007 11,50%
01.01.2007 - 30.06.2007 10,50%
01.07.2006 - 31.12.2006 9,75%
01.01.2006 - 30.06.2006 9,25%
01.07.2005 - 31.12.2005 9,00%
01.01.2005 - 30.06.2005 8,75%
01.07.2004 - 31.12.2004 8,75%
01.01.2004 - 30.06.2004 9,25%
01.01.1994 - 31.12.2003 12,00%
01.02.1986 - 01.01.1994 18,00%
01.12.1980 - 01.02.1986 15,00%
01.01.1978 - 01.12.1980 10,00%

I forbrukerforhold kan ikke fordringshaver kreve ytterligere gebyrer og kostnader enn morarenter, dersom ikke dette er i medhold av inkassoloven. I forbrukerforhold kan heller ikke loven fravikes til skade for forbrukeren.

 

Se også:

Guide til inkasso

Guide til å løse betalingsproblemer

Betal disse regningene først

Betalingsanmerkning

Kalkulator:

Inkassokalkulator
Kalkulatoren viser hvor mye det koster deg å være forsinket med betalingen.

Andre nyttige nettsteder:

Forsinkelsesrente
Les mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets nettsider.

Forsinkelsesrentekalkulator
Kalkulator fra Finansdepartementet der du kan regene ut hvor mye det blir i forsinkelsesrente.

Forsinkelsesrenteloven