Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Last ned Smarte Penges husholdningsbudsjett.

Les mer om privatbudsjett her.

Du kan enkelt sette opp privatbudsjettet med Smarte Pengers månedsbudsjett. I dette budsjettet er det lagt inn en rekke budsjettposter, slik at du ikke skal glemme en del av utgiftene. Disse legger du inn i den måneden du forventer at regningen kommer.

Budsjettet vil vise månedens resultat, og på årsbasis.

Ut fra tallene du legger inn, viser budsjettet også ut hva du må sette av til faste utgifter per måned.

Last ned budsjettet her.

Budsjettet er laget i regnearket excel. Men du kan også bruke det i for eksempel Libre Office, som er et gratisprogram. Du kan laste det ned her.

Du kan også laste ned et budsjett som passer best når du skal kutte kostnader.

 

Kalkulatorer:

Lynbudsjettkalkulator
Med denne kalkulatoren kan du meget raskt sette opp et privatøkonomisk budsjett. Kalkulatoren inneholder flere funksjoner. Den er tilkoblet en full skattemodul, den beregner levekostnadene etter familiesammensetningen, og den beregner ulike typer lån.

Budsjettkalkulator forbruksutgifter
Det er ikke så lett å vite hva man bruker av forskjellige forbruksutgifter som mat og klær. Her kan du få en pekepinn på hva som er normalt ut fra din familiesituasjon.

Småutgiftskalkulator
Mange «små» utgifter hver dag kan til sammen bli store.  Her kan du beregne hva alle småutgiftene dine koster deg i løpet av ett år.

Bilkostnadskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne de årlige utgiftene på bilen. Her finner du felter for alle kostnadskomponenter på bil.

Annuitetslånskalkulator
Her kan du se hva det vil koste deg å ta opp et annuitetslån. Tallene herfra kan du legge inn i budsjettet.

Serielånskalkulator
Som med annuitetslån kan du se hva det vil koste deg å ta opp et serielån. Tallene herfra kan du legge inn i budsjettet.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.