Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du har krav på hjelp fra det offentlige til å få økonomien på rett kjøl igjen.

Har du problemer med å styre økonomien på en god måte og/eller sliter med å betale gjeld og regninger, bør du ta tak i problemene så fort som mulig - og før de blir uoverkommelige.

Du har krav på hjelp og rådgivning fra det offentlige, hvis du har økonomiske problemer.

Kommunen skal hjelpe

Nærmere bestemt er det slik at alle landets kommuner skal ha et tilfredsstillende tilbud på dette området, og du kan derfor henvende deg til din hjemkommune evt. ditt lokale Nav-kontor for å få hjelp.

Du kan også ringe Navs økonomirådstelefon 55 55 33 39), og få gratis råd og hjelp over telefonen. Dette er et lavterskeltilbud, og rådgiverne vil henvise deg videre til offentlig gjeldsrådgiver eller nærmeste Nav-kontor, dersom det viser seg at du har mer alvorlige økonomiske problemer.

Du kan få hjelp dersom du ikke klarer å betale regninger og andre nødvendige ting til deg og familien, og/eller dersom det har hopet seg opp så mye gjeld at du ikke vet hvordan du skal klare å betale den.

Økonomisk rådgivning hos det offentlige er gratis. Vær forberedt på at det i enkelte kommuner kan være ventetid på å få time hos en offentlig gjelds-/ økonomirådgiver.

Slik kan de hjelpe deg

Det din kommune eller Nav kan hjelpe deg med kan for eksempel være:

 • Å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din
 • Å sette opp et husholdningsbudsjett
 • Å finne ut hvordan du kan få mindre utgifter (unngå økonomiske feilprioriteringer)
 • Gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • Skrive søknad om utsettelse av betaling
 • Få opplysninger om rettigheter og plikter
 • Dersom du har mye gjeld det er umulig å betjene får hjelp til å søke gjeldsordning
 • Hjelp i kontakt med og oppfølging av aktuelle kreditorer
 • Kontakt med namsmannen

Når du skal i møte med en økonomisk rådgiver i det offentlige, er det lurt å ta med seg alle relevante dokumenter som viser hvordan din økonomiske situasjon er når det kommer til inntekter, utgifter og gjeld. Her kan det altså være snakk om alt fra selvangivelsen og husleiekontrakter til kvitteringer for det du har betalt til lege, SFO eller lignende.

Gangen i rådgivningen

Når du får hjelp med økonomien fra det offentlige, forventes det naturlig nok godt samarbeid fra deg som søker hjelp, og den vanlige gangen i rådgivningen er omlag som følger:

 • Rådgiveren kartlegger din økonomiske status, og hjelper deg med å sette opp et budsjett
 • Din evne til å betjene den økonomiske situasjonen blir vurdert
 • Rådgiveren vil forsøke å komme opp med forslag til tiltak som skal bedre din økonomiske situasjon. Virker det for eksempel svært vanskelig for deg å betjene gjelden din med den inntekten du har, vil det for eksempel kunne være aktuelt å søke namsmannen om gjeldsordning for deg.

 

Les også:

Guide til å løse betalingsproblemer

Hvordan rydde opp i økonomien

Guide: Slik kutter du kostnader i privatkonomien

Guide til gjeldsordningen

Guide til inkasso

Renter på forsinket betaling

Utleggstrekk i lønn og trygd

Les på andre nettsteder:

Økonomisk rådgivning - Nav

Lover:

Gjeldsordningsloven