Se hva nivået er for typiske ferieutgifter i europeiske land med Smarte Pengers Ferieindeks.

I indeksen for ferieutgifter har vi vektet «Mat og drikke» med 40 prosent, «Alkoholholdig drikke» med 20 prosent, og «Hotell og restaurant» med 40 prosent.

Vektene er satt opp ut i fra hva det ville kostet i Norge med den bruken du har i ferielandene. Her er det med europeiske land

Disse kategoriene er med i oversikten:

  • Mat og ikke-alkoholdige drikkevarer: brød og korn, kjøtt, fisk, melk, ost, egg, oljer og fett, frukt, grønnsaker, poteter, annen mat, alkoholfrie drikkevarer.
  • Alkohol og tobakk: brennevin, vin, øl.
  • Restaurant og hotell: Restauranter, kafeer, puber, barer, kantiner, hoteller, vandrehjem.

Disse tre deloversiktene er hentet fra Eurostat. Her kan du se oversikten over flere kategorier.

I indeksen er Norge satt til indeksverdi 100.

Dette er de fem billigste og fem dyreste ferielandene i Europa:

Land Indeks Mat og drikke Alkohol-drikke Hotell og restaurant
5 billigste
Makedonia 31 38 19 29
Tyrkia 31 37 27 27
Albania 35 48 27 26
Romania 36 41 31 32
Bulgaria 36 48 26 30
5 dyreste
Irland 77 75 80 77
Danmark 81 81 51 96
Island 89 82 85 98
Sveits 94 105 57 101
Norge 100 100 100 100

Makedonia og Tyrkia er billigst med en indeksverdi på 31. Det betyr at det i gjennomsnitt koster 31 prosent av nivået i Norge. Norge er dyrest med indeksverdien på 100. Sveits er nest dyrest med en indeksverdi på 95.

Her er hele listen alfabetisk satt opp:

Land Indeks Mat og drikke Alkoholdrikke Hotell og restaurant
Albania 35 48 27 26
Belgia 68 71 47 75
Bosnia 37 47 24 33
Bulgaria 36 48 26 30
Danmark 81 81 51 96
Estland 54 59 42 55
Finland 76 75 65 81
Frankrike 69 72 51 74
Hellas 56 66 43 52
Irland 77 75 80 77
Island 89 82 85 98
Italia 63 69 43 65
Kroatia 50 61 35 47
Kypros 58 68 41 58
Latvia 52 58 38 52
Litauen 45 51 35 45
Luxemburg 68 78 41 71
Makedonia 31 38 19 29
Malta 57 70 45 50
Montenegro 41 49 32 37
Nederland 64 63 48 72
Norge 100 100 100 100
Polen 44 44 32 48
Portugal 53 62 42 49
Romania 36 41 31 32
Serbia 37 48 25 31
Slovakia 50 59 34 48
Slovenia 52 61 35 52
Spania 53 59 38 54
Storbritannia 64 58 70 66
Sveits 94 105 57 101
Sverige 74 71 56 85
Tsjekkia 44 54 34 40
Tyrkia 31 37 27 27
Tyskland 62 64 43 70
Ungarn 43 54 32 39
Østerrike 67 78 43 67

Kilde Eurostat

Feriekostnadskalkulator

Regn selv ut forskjellene med feriekostnadskalkulatoren. Her kan du legge inn hva du vil bruke per dag i de enkelte kategoriene, og se hva kostnadsnivået blir i de forskjellige landene.

 

Se også:

Les mer om prisnivået i europeiske land

Andre reisekalkulatorer:

Tollkvotekalkulator
Kalkulatoren beregner lovlig tollkvote for deg/dere ut fra forskjellige kriterier.

Smuglerkalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i bøter, innenfor rammen av forenklede forelegg, ved å ta inn mer enn kvoten tillater.

Tollkalkulator
Kalkulatoren regner ut hva du må betale for de innførte varene med forenklet tollbehandling.