Her kan du samlet se hvilke banker som har lavest rente på boliglån med flytende rente, fastrente med forskjellige bindingstider, boliglån for unge, førstehjemslån, rammelån, og grønne lån.

Rentene på boliglån er fortsatt rekordlave. Det er også noen banker som har senket renten ytterligere. Du kan få lån med flytende rente ned til en effektiv rente på 1,2 prosent.. og lån med 3 års fastrente med en effektiv rente under 1,5 prosent.

Nå har alle bankene justert rentene, og de er dermed sammenlignbare. Sannsynligvis vil dette rentenivået vare en god stund fremover.

Her ser vi på hvilken rente bankene gir på alle de forskjellige lånetypene vi far på boliglån. Hver av de forskjellige lånetypene har vi behandlet i egen artikkel.

Boliglån med flytende rente
Dette er boliglån som ligger innenfor 50 prosent av markedsverdi og innenfor 75 prosent av markedsverdi.

Oversikten over disse lånene ser du nedenfor.

Boliglån med høy belåning
Her ser vi på boliglån som går opp til 85 prosent av markedsverdien på boligen.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Fastrentelån
Boliglån med rentebinding på tre år, fem år, og ti år.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån.

Førstehjemslån
Dette er lån som gis til den første boligen du kjøper. Disse lånene går opp til 85 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over førstehjemslån.

Boliglån for unge
Dette er lån som gis til låntakere under 34 år (det holder at en av dere er det). Disse lånene går opp til 85 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over boliglån for unge.

Rammelån
Dette er lån som gis innenfor 60 prosent av markedsverdi. Du kan fritt disponere dette boliglån opp til den valgte rammen for boliglånet.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over rammelån.

Grønne lån
Dette er lån som har visse miljømessige krav for at du skal få et slikt lån. For eksempel at boligen er i energiklasse A eller B.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

De billigste på de forskjellige typene av boliglån

Her ser du de beste bankene som er åpne for alle. Renten ser du under kolonnen for Best. Til høyre i oversikten ser du den effektive renten på det dyreste lånet.

Type boliglån Beste bank Best Dyrest
Flytende 50 % av markedsverdi Nybygger.no 1,19% 2,68%
Flytende 75 % av markedsverdi Nybygger.no 1,19% 2,68%
Flytende 85 % av markedsverdi DNB – Boligbyggelag 1,81% 2,82%
Førstehjemslån BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,45% 2,00%
Boliglån for unge BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,60% 2,21%
Rammelån 60% DNB – Boligbyggelag 1,81% 2,70%
Fastrente 3 år Sbanken 1,88% 2,25%
Fastrente 5 år Storebrand Bank 2,21% 2,66%
Fastrente 10 år Danske Bank 2,78% 3,11%

Boliglån med flytende rente

Dette er vanlige nedbetalingslån med flytende rente. De siste par årene har lån gjennom yrkesorganisasjoner hatt de laveste rentene. Men nå hevder andre banker seg helt i toppen.

Medlemskap gir lave renter

På lån med flytende renter er mange av de beste tilbudene avtaler som går igjennom yrkesorganisasjoner.

Blant de billigste er Akademikernes avtale med Danske Bank, og Juristforbundets avtale med Handelsbanken. Her er den nominelle renten 1,35 prosent, effektivt 1,41 prosent.

Med lik rente har vi avtalene til Unio og YS med Nordea Direct. NAL har en avtale som er 0,1 prosent dyrere.

SpareBank 1 har to landsdekkende avtaler med LOfavør. Dette er SpareBank 1 SMN og Sparebank 1 Østlandet. Aller billigst er sistnevnte med en nominell rente på 1,25 prosent, effektivt 1,33 prosent (her får du også kundeutbytte). SpareBank 1 SMN har en effektiv rente på 1,53 prosent. SpareBank 1 Østlandet har en effektiv rente på 1,47 prosent (

De fleste andre SpareBank 1-bankene gir også lavere rente til LO-medlemmer. Disse opererer gjerne innenfor sitt distrikt.

Du kan se alle rentene på boliglån som krever medlemskap i Finn billigste boliglån.

De billigste som er åpne for alle

Av de 14 bankene med lavest rente er det bare fire som er åpne for alle.

Den aller billigste av alle er Nybygger.no med en nominell rente på 1,19 prosent, effektiv rente 1,20 prosent. Dette lånet har verken etableringsgebyr eller termingebyr. Banken drives under konsesjonen til Sparebanken Øst. Renten gjelder opp til 75 prosent av markedsverdi. Lånet må være på minimum 2 millioner kroner.

Nest billigst av alle er Bulder Bank, som har en effektiv rente på 1,29 prosent. Dette er en ny bank som har kommet på markedet. Renten varierer nominelt fra 1,28 prosent (nominelt) til 1,68 prosent når lånet ligger innenfor 75 prosent av markedsverdi. Renten går ned med 0,05 prosentpoeng når opplåningen økes med 5 prosentpoeng. Det er ingen etableringsgebyr eller termingebyr.

Den norske Turistforening (DNT) har en avtale med Sparebank 1 Lom & Skjåk som gir en lav rente innenfor 50 prosent av markedsverdien. Her er den nominelle renten 1,25 prosent, effektivt 1,33 prosent.

Du kan sjekke andre lånestørrelser i "Finn billigste boliglån".

Flytende rente innenfor 50 prosent av markedsverdi

Oversikten viser renter på boliglån for låntakere over 33 år. Er du under 34 år vil du i mange banker få lavere rente med Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Under Pris ser du hvilket prissettingsprinsipp som banken bruker. Det er tre forskjellige varianter:

  • Åpen: Prisen avhenger av lånebeløp og sikkerhet, prisen er den samme for alle.
  • Fra: Den laveste renten som er oppnåelig oppgis, men det er slett ikke sikkert at det er den satsen du blir tilbudt.
  • Ind: Renten settes individuelt. Kalles ofte veiledende pris. Du kan få en rente som ligger under dette.

Hvis lånet er via en yrkesorganisasjonen står navnet på denne først, deretter hvilken bank avtalen er med.

Oversikten under er sortert etter effektiv rente. Den har tatt utgangspunkt i et lån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi, som nedbetales på 15 år.

Bank Nom Eff Pris
Nybygger.no (Spb Øst) 1,19% 1,20% Åpen
Bulder Bank 1,28% 1,29% Åpen
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 1,25% 1,33% Fra-rente
Lofavør - Spb 1 Østlandet 1,25% 1,33% Fra
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,38% 1,39% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 1,35% 1,41% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 1,35% 1,41% Åpen
Unio - Nordea Direct 1,35% 1,41% Åpen
YS - Nordea Direct 1,35% 1,41% Åpen
Lofavør - Spb 1 SMN 1,35% 1,44% Fra
NORDirekte (Skagerak Spb) 1,40% 1,45% Åpen
NAL - Nordea Direct 1,45% 1,52% Åpen
Landkreditt Bank 1,55% 1,56% Fra
Sykepleierforbundet - DNB 1,49% 1,57% Åpen
Statens Pensjonskasse 1,49% 1,57% Åpen
Sunndal Sparebank 1,50% 1,60% Åpen
KLP Banken 1,55% 1,61% Åpen
OBOS-banken 1,55% 1,61% Åpen
Oslo Pensjonsforsikring 1,60% 1,64% Åpen
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,64% 1,73% Fra
Fana Sparebank 1,65% 1,73% Fra
BN Bank 1,69% 1,76% Åpen
DNB - Boligbyggelag 1,73% 1,81% Åpen
Sbanken 1,83% 1,85% Åpen
Nordea Premium 1,75% 1,85% Ind
Huseiernes L.forbund - Storebrand 1,79% 1,86% Åpen
Nordea Direct 1,79% 1,87% Åpen
Storebrand Fremtid 1,79% 1,87% Åpen
Sandnes Sparebank 1,80% 1,91% Fra
SpareBank 1 SMN 1,90% 2,00% Ind
Din Bank (Spb Øst) 1,99% 2,01% Fra
Nordea 1,95% 2,06% Ind
SpareBank 1 SR-Bank 1,99% 2,08% Fra
SpareBank 1 Østlandet 1,99% 2,09% Fra
Sparebanken Sør 1,99% 2,10% Fra
DNB 2,04% 2,15% Ind
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,05% 2,15% Ind
SpareBank 1 Nord-Norge 2,04% 2,17% Fra
SpareBank 1 Telemark 2,09% 2,19% Fra
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,19% 2,21% Fra
Handelsbanken 2,10% 2,22% Ind
Sparebanken Vest 2,14% 2,24% Fra
Danske Bank 2,15% 2,26% Ind
Sparebanken Øst 2,19% 2,32% Ind
Storebrand Bank 2,49% 2,59% Åpen

Kilde: Bankenes nettsider, Finansportalen.

DNB Boligbyggelag: Her er det med fire boligbyggelag. Dette er Bate, NOBL, TOBB, USBL.

Flytende rente innenfor 75 prosent av markedsverdi

Oversikten under er sortert etter effektiv rente. Den har tatt utgangspunkt i et lån på 2 millioner kroner innenfor 50 prosent av markedsverdi, som nedbetales på 15 år.

Bank Nom Eff Pris
Nybygger.no (Spb Øst) 1,19% 1,20% Åpen
Himla Banktjenester (Fana Spb) 1,38% 1,39% Åpen
Akademikerne - Danske Bank 1,35% 1,41% Åpen
Juristforbundet - Handelsbanken 1,35% 1,41% Åpen
Unio - Nordea Direct 1,35% 1,41% Åpen
YS - Nordea Direct 1,35% 1,41% Åpen
Lofavør - Spb 1 Østlandet 1,35% 1,43% Fra
Lofavør - Spb 1 SMN 1,39% 1,48% Fra
NAL - Nordea Direct 1,45% 1,52% Åpen
Sykepleierforbundet - DNB 1,49% 1,57% Åpen
Statens Pensjonskasse 1,49% 1,57% Åpen
KLP Banken 1,55% 1,61% Åpen
Oslo Pensjonsforsikring 1,60% 1,64% Åpen
Bulder Bank 1,68% 1,69% Åpen
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,64% 1,73% Fra
Fana Sparebank 1,65% 1,73% Fra
Landkreditt Bank 1,79% 1,81% Fra
NORDirekte (Skagerak Spb) 1,75% 1,81% Åpen
DNB - Boligbyggelag 1,73% 1,81% Åpen
Sbanken 1,83% 1,85% Åpen
Nordea Premium 1,75% 1,85% Ind
SpareBank 1 Østlandet 1,79% 1,89% Fra
Huseiernes L.forbund - Storebrand 1,84% 1,91% Åpen
Storebrand Fremtid 1,84% 1,92% Åpen
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 1,85% 1,94% Fra-rente
OBOS-banken 1,90% 1,97% Åpen
Nordea 1,95% 2,06% Ind
Nordea Direct 1,99% 2,08% Åpen
SpareBank 1 SR-Bank 1,99% 2,08% Fra
SpareBank 1 Telemark 1,99% 2,08% Fra
Sparebanken Sør 1,99% 2,10% Fra
Sunndal Sparebank 2,00% 2,11% Åpen
BN Bank 2,05% 2,13% Åpen
DNB 2,04% 2,15% Ind
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,05% 2,15% Ind
SpareBank 1 SMN 2,05% 2,15% Ind
SpareBank 1 Nord-Norge 2,04% 2,17% Fra
Boligkreditt.no (Spb Øst) 2,19% 2,21% Fra
Din Bank (Spb Øst) 2,19% 2,21% Fra
Handelsbanken 2,10% 2,22% Ind
Sparebanken Vest 2,14% 2,24% Fra
Danske Bank 2,15% 2,26% Ind
Sparebanken Øst 2,19% 2,32% Ind
Sandnes Sparebank 2,25% 2,37% Fra
Storebrand Bank 2,58% 2,68% Åpen

 

Se også:

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Slik begrenser boliglånsforskriften lån til kjøp av bolig.

Markedsoversikter på lån:

Finn billigste boliglån
Boliglånkalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - de billigste
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.