Unge får lavere rente og høyere belåning enn de litt eldre som skal ta opp et boliglån.

Dersom du er under 34 år, må du alltid sjekke ut betingelsene for Boliglån for unge (eventuelt førstehjemslån). Dette kan gi deg høyere belåningsgrad og lavere rente enn du ellers ville fått.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som ellers gis til lån innen 60-75 prosent av markedsverdien. mange banker gir også lavere rente enn den gunstigste «vanlige» boligrenten.

Hvor stor verdien av Ung-lånene varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 2 millioner kroner, der du får 0,30 prosent lavere rente, sparer du 4.500 kroner etter skatt hvert år.

Avhengig av kundens betalingsevne, kan noen banker strekke seg lengre enn 85 prosent i enkelte tilfeller. Det er stor konkurranse om å knytte til seg kunder når de er unge, noe som kan øke mulighetene for at banken er villig til å fire litt på kravene. Har du sidesikkerhet, for eksempel i foreldres hus vil du kunne låne mer enn 85 prosent.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån med tre rentebindingsklasser.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over rammelån.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

Varierende regler

Det er ulik praksis blant bankene for hvordan tilbudet er utformet til unge som skal kjøpe bolig. Dette er variantene:

  • De beste betingelsene gjelder så lenge du er under aldersgrensen.
  • Betingelsene gjelder bare til kjøp av første bolig (førstehjemslån).
  • Den laveste renten gis til førstehjemslån, boliglån for unge får en høyere rente.

Det beste for låntakerne er at det bare er alder som er avgjørende. Da kan du få de beste betingelsene ved andre gangs kjøp. Det er da også mulig å refinansiere til disse betingelsene.

Hvis dere er to som låner sammen er det normale at det er alderen til den som er yngst som gjelder. Det betyr altså at den ene kan være over 34 år, og fortsatt for boliglån for unge.

Dette er de billigste lånene for ungdom

Fra billigst til dyrest skiller det 0,6 prosentpoeng. Det er 12.000 kroner i forskjell på renter for et lån på 2 millioner kroner.

For å få et v de billigste lånene må du være medlem i en yrkesorganisasjon.

Det billigste lånet får du i Akademikerne gjennom Danske Bank, og Juristforbundet gjennom Handelsbanken. Her er den nominelle renten 1,30 prosent, og den effektive renten 1,36 prosent.

Deretter følger avtalen de tre yrkesorganisasjonene NAL, Unio, og YS har med Nordea Direct. Den nominelle renten er 1,36 prosent, effektiv 1,39 prosent.

SpareBank 1-bankene har en avtale som gir medlemmer i LOfavør 0,2 prosentpoeng lavere rente på Boliglån for unge. De to bankene med landsdekkende avtale SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet ligger også blant de aller beste.

Den aller laveste renten blant banker som er åpne for alle får du nå i Din Bank (avdeling i Sparebanken Øst). Nominell rente er 1,59 prosent, effektiv rente er 1,60 prosent. Det er verken etableringsgebyr eller termingebyr. Denne renten er vesentlig lavere enn den ordinære boliglånsrenten på 2,19 prosent ved et lån på 2 millioner kroner.

Listen under er sortert etter effektiv rente. Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Bank Nom Eff Etabl.g. T.gebyr
Akademikerne - Danske Bank 1,30% 1,36% 0 540
Juristforbundet - Handelsbanken 1,30% 1,36% 0 540
NAL - Nordea Direct 1,39% 1,46% 0 600
Unio - Nordea Direct 1,39% 1,46% 0 600
YS - Nordea Direct 1,39% 1,46% 0 600
Lofavør - Spb 1 SMN 1,39% 1,46% 1 325 600
Lofavør - Spb 1 Østlandet 1,39% 1,47% 2 500 600
Sykepleierforbundet - DNB 1,40% 1,48% 0 720
KLP Banken 1,50% 1,56% 1 500 420
Lofavør - SpareBank 1 SR-Bank 1,49% 1,59% 2 900 720
Din Bank (Spb Øst) 1,59% 1,60% 0 0
Fana Sparebank 1,55% 1,63% 2 000 600
OBOS-banken 1,58% 1,64% 1 500 420
Lofavør – SpareBank 1 Gudbrandsdal 1,55% 1,64% 2 550 600
DNB - Boligbyggelag 1,59% 1,67% 0 720
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,59% 1,68% 1 000 720
Nordea Premium 1,59% 1,69% 2 500 780
Lofavør - SpareBank 1 Lom og Skjåk 1,64% 1,71% 2 500 480
SpareBank 1 Lom og Skjåk 1,69% 1,77% 2 500 480
SpareBank 1 Gudbrandsdal 1,69% 1,78% 2 550 600
Sandnes Sparebank 1,69% 1,80% 2 500 840
NORDirektebank 1,75% 1,81% 0 480
Landkreditt Bank 1,79% 1,81% 1 000 0
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,75% 1,85% 3 150 660
SpareBank 1 SR-Bank 1,79% 1,88% 2 900 600
SpareBank 1 Telemark 1,79% 1,88% 3 000 600
SpareBank 1 SMN 1,80% 1,90% 3 850 600
Ørskog Sparebank 1,80% 1,90% 4 000 660
Nybygger.no (Spb Øst) 1,89% 1,91% 0 0
SpareBank 1 Østlandet 1,85% 1,94% 2 500 600
Danske Bank 1,85% 1,95% 2 200 720
Huseiernes L.forbund - Storebrand 1,88% 1,95% 0 600
Nordea 1,85% 1,96% 2 500 780
Nordea Direct 1,89% 1,97% 1 700 600
Storebrand Fremtid 1,91% 1,99% 1 750 600
Sparebanken Vest 1,94% 2,04% 2 500 660
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,95% 2,04% 2 000 600
DNB 1,95% 2,05% 2 900 720
Sparebanken Sør 1,95% 2,06% 3 500 780
SpareBank 1 Nord-Norge 1,99% 2,11% 5 000 720
SpareBank 1 BV 2,10% 2,21% 3 500 720

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

De gunstigste førstehjemslånene

Det billigste lånet får du i Akademikerne gjennom Danske Bank, og Juristforbundet gjennom Handelsbanken. Her er den nominelle renten 1,30 prosent, og den effektive renten 1,36 prosent.

Din Bank har fortsatt den laveste renten blant de åpne bankene.

Både DNB og Nordea gir klart lavere rente på førstehjemslån enn til ordinære ungdomslån (ut fra veiledende priser).

Bank Nom Eff Etabl.g. T.gebyr
Akademikerne - Danske Bank 1,30% 1,36% 0 540
Juristforbundet - Handelsbanken 1,30% 1,36% 0 540
Lofavør - Spb 1 SMN 1,29% 1,36% 1325 600
Lofavør - Spb 1 Østlandet 1,29% 1,37% 2500 600
NAL - Nordea Direct 1,35% 1,42% 0 600
Lofavør – SpareBank 1 Nordvest 1,29% 1,40% 3700 600
Unio - Nordea Direct 1,35% 1,42% 0 600
YS - Nordea Direct 1,35% 1,42% 0 600
Sykepleierforbundet - DNB 1,40% 1,48% 0 720
Lofavør – SpareBank 1 SR-Bank 1,39% 1,49% 2900 780
Lofavør - SpareBank 1 Gudbrandsdal 1,45% 1,53% 2550 600
KLP Banken 1,50% 1,56% 1500 420
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,49% 1,57% 1000 720
Din Bank (Spb Øst) 1,59% 1,60% 0 0
Fana Sparebank 1,55% 1,63% 2000 600
OBOS-banken 1,58% 1,64% 1500 420
SpareBank 1 Lom og Skjåk 1,59% 1,66% 2500 480
DNB - Boligbyggelag 1,59% 1,67% 0 720
Nordea Premium 1,59% 1,69% 2500 780
SpareBank 1 BV 1,59% 1,69% 3500 720
SpareBank 1 Østlandet 1,65% 1,74% 2500 600
Sparebanken Sør 1,65% 1,76% 3500 780
SpareBank 1 Lom og Skjåk 1,69% 1,77% 2500 480
Sparebanken Sogn og Fjordane 1,69% 1,78% 2000 600
SpareBank 1 Gudbrandsdal 1,69% 1,78% 2550 600
SpareBank 1 SR-Bank 1,69% 1,78% 2900 600
Sandnes Sparebank 1,69% 1,80% 2500 840
Ørskog Sparebank 1,70% 1,81% 4000 660
NORDirektebank 1,75% 1,81% 0 480
Landkreditt Bank 1,79% 1,81% 1000 0
DNB 1,74% 1,84% 2900 720
SpareBank 1 SMN 1,75% 1,85% 3850 600
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 1,75% 1,85% 3150 660
SpareBank 1 Telemark 1,79% 1,88% 3000 600
Nybygger.no (Spb Øst) 1,89% 1,91% 0 0
SpareBank 1 Nord-Norge 1,79% 1,91% 5000 720
Danske Bank 1,85% 1,95% 2200 720
Huseiernes L.forbund - Storebrand 1,88% 1,95% 0 600
Nordea 1,85% 1,96% 2500 780
Storebrand Fremtid 1,91% 2,00% 1750 600
Sparebanken Vest 1,94% 2,04% 2500 660
Nordea Direct 1,99% 2,08% 1700 600
SpareBank 1 BV 1,99% 2,10% 3500 720

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

 

Les mer om boliglån:

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Slik begrenser boliglånsforskriften lån til kjøp av bolig.

Dette må du vurdere ved låneopptak

Nedbetaling med BSU

Markedsoversikter:

Boliglån for unge - markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Boliglån for unge - info om långiverne
Mer informasjon om de enkeltes bankers tilbud på boliglån for unge.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.