Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Unge får lavere rente og høyere belåning enn de litt eldre som skal ta opp et boliglån.

Dersom du er under 34 år, må du alltid sjekke ut betingelsene for Boliglån for unge (eventuelt førstehjemslån). Dette kan gi deg høyere belåningsgrad og lavere rente enn du ellers ville fått.

En vanlig rentefordel er at selv om du låner opp til 85 prosent av markedsverdien, får du en rentesats som ellers gis til lån innen 60-75 prosent av markedsverdien. mange banker gir også lavere rente enn den gunstigste «vanlige» boligrenten.

Hvor stor verdien av Ung-lånene varierer, men det beløper seg fort til mange tusen kroner i året. Tar du opp et lån til 2 millioner kroner, der du får 0,30 prosent lavere rente, sparer du 4.500 kroner etter skatt hvert år.

Avhengig av kundens betalingsevne, kan noen banker strekke seg lengre enn 85 prosent i enkelte tilfeller. Det er stor konkurranse om å knytte til seg kunder når de er unge, noe som kan øke mulighetene for at banken er villig til å fire litt på kravene. Har du sidesikkerhet, for eksempel i foreldres hus vil du kunne låne mer enn 85 prosent.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån med tre rentebindingsklasser.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over rammelån.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

Varierende regler

Det er ulik praksis blant bankene for hvordan tilbudet er utformet til unge som skal kjøpe bolig. Dette er variantene:

  • De beste betingelsene gjelder så lenge du er under aldersgrensen.
  • Betingelsene gjelder bare til kjøp av første bolig (førstehjemslån).

Det beste for låntakerne er at det bare er alder som er avgjørende. Da kan du få de beste betingelsene ved andre gangs kjøp. Det er da også mulig å refinansiere til disse betingelsene.

Hvis dere er to som låner sammen er det normale at det er alderen til den som er yngst som gjelder. Det betyr altså at den ene kan være over 34 år, og fortsatt for boliglån for unge.

Dette er de billigste lånene for ungdom

Her er det nok å være under 34 år for å få disse betingelsene.

Fra billigst til dyrest skiller det 1,13 prosentpoeng. Det er 16.000 kroner i forskjell på renter for et lån på 2 millioner kroner.

For å få et av de billigste lånene må du være medlem i en yrkesorganisasjon. Det er en rekke av disse som tilbyr omtrent den samme lave renten.

Det billigste lånet får du i Akademikerne gjennom Danske Bank og Juristforbundet gjennom Handelsbanken. Her er den nominelle renten 3,84 prosent, og den effektive renten 3,96 prosent.

Den samme renten får du i avtalene med de to yrkesorganisasjonene Econa og Unio, og YS har med Nordea. Den nominelle renten er også her 3,84 prosent, effektivt 3,96 prosent.

SpareBank 1-bankene har en avtale som gir medlemmer i LOfavør 0,2 prosentpoeng lavere rente på Boliglån for unge. De to bankene med landsdekkende avtale SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Østlandet ligger i praksis likt med de aller billigste.

Den aller laveste renten blant banker som er åpne for alle får du nå gjennom, DNT's avtale med SpareBank 1 Lom & Skjåk (DNT er åpen for alle å melde seg inn i). Nominell rente er også her 3,84 prosent, effektiv rente er 3 98 prosent.

Tolga & Os Sparebank er den billigste banken uten noen som helst medlemskap med en nominell rente på 3,93 prosent, effektivt 3,99 prosent.

Listen under er sortert etter effektiv rente. Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år.

Bank Nom Eff
Akademikerne - Danske Bank 3,84% 3,96%
Econa - Nordea 3,84% 3,96%
Juristforbundet - Handelsbanken 3,84% 3,96%
Unio - Nordea 3,84% 3,96%
YS - Nordea 3,84% 3,96%  
Sykepleierforbundet - DNB 3,84% 3,98%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 3,84% 3,98%
LOfavør - Spb 1 Østlandet 3,84% 3,99%
LOfavør - Spb 1 SMN 3,84% 4,00%
Tolga og Os Sparebank 3,93% 4,09%
DNB - Boligbyggelag 3,98% 4,12%
KLP Banken 4,00% 4,12%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,99% 4,17%
Fana Sparebank 4,05% 4,19%
OBOS-banken 4,08% 4,20%
NAL - Nordea 4,10% 4,23%
Landkreditt Bank 4,15% 4,24%
Sbanken 4,17% 4,25%
Din Bank (Spb Øst) 4,23% 4,31%
SpareBank 1 Østlandet 4,15% 4,31%
Hjartdal og Gransherad Sparebank 4,14% 4,32%
Sunndal Sparebank 4,15% 4,33%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 4,19% 4,34%
SpareBank 1 Lom og Skjåk 4,19% 4,35%
Sandnes Sparebank 4,19% 4,36%
Sparebanken Øst 4,24% 4,44%
Bjugn Sparebank 4,30% 4,48%
Nordea Premium 4,35% 4,53%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,39% 4,57%
SpareBank 1 SR-Bank 4,44% 4,62%
SpareBank 1 SMN 4,44% 4,62%
Danske Bank 4,45% 4,63%
Sparebanken Sør 4,45% 4,64%
Sparebanken Sogn og Fjordane 4,49% 4,67%
Sparebanken Vest 4,49% 4,67%
Nordea 4,59% 4,78%
DNB 4,89% 5,09%

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

Førstehjemslån med lavest rente

Her har SpareBank 1 Lom & Skjåk den laveste renten med en nominell rente på 3,80 prosent, effektivt 3,93 prosent.

Det er ellers de samme lånene som under Voliglån for unge som har de laveste rentene. På disse ølånene skilles det ikke mellom Boliglån for unge og Førstehjemslån.

Både DNB og Nordea gir klart lavere rente på førstehjemslån enn til ordinære ungdomslån (ut fra veiledende priser).

Bank Nom Eff
SpareBank 1 Lom og Skjåk 3,80% 3,93%
Akademikerne - Danske Bank 3,84% 3,96%
Econa - Nordea 3,84% 3,96%
Juristforbundet - Handelsbanken 3,84% 3,96%
DNT - SpareBank 1 Lom & Skjåk 3,84% 3,97%
Sykepleierforbundet - DNB 3,84% 3,98%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 3,84% 3,98%
Lofavør - Spb 1 SMN 3,84% 3,98%
Sparebanken Øst 3,83% 3,99%
DNB - Boligbyggelag 3,88% 4,02%
SpareBank 1 Østlandet 3,89% 4,03%
DNB 3,89% 4,04%
Tolga og Os Sparebank 3,93% 4,06%
SpareBank 1 Nord-Norge 3,94% 4,10%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 3,97% 4,11%
KLP Banken 4,00% 4,12%
Fana Sparebank 4,05% 4,18%
Hjartdal og Gransherad Sparebank 4,04% 4,19%
OBOS-banken 4,08% 4,20%
NAL - Nordea 4,10% 4,23%
Landkreditt Bank 4,15% 4,23%
Sparebanken Vest 4,09% 4,24%
Sbanken 4,17% 4,25%
Sunndal Sparebank 4,15% 4,31%
Din Bank (Spb Øst) 4,23% 4,31%
Sparebanken Sogn og Fjordane 4,19% 4,34%
Sandnes Sparebank 4,19% 4,35%
Nordea 4,29% 4,45%
Bjugn Sparebank 4,30% 4,46%
SpareBank 1 SR-Bank 4,34% 4,50%
SpareBank 1 SMN 4,34% 4,50%
Nordea Premium 4,35% 4,52%
Sparebanken Sør 4,35% 4,52%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,39% 4,55%
Danske Bank 4,45% 4,61%

Kilde: Bankenes nettsider og Finansportalen.

 

Les mer om boliglån:

Guide til boliglån.

Slik får du det billigste boliglånet.

Slik begrenser boliglånsforskriften lån til kjøp av bolig.

Dette må du vurdere ved låneopptak

Markedsoversikter:

Boliglån for unge - markedsoversikt
Oversikten viser bankene som tilbyr boliglån for unge, og som har registrert disse lånene på Finansportalen.

Boliglån for unge - info om långiverne
Mer informasjon om de enkeltes bankers tilbud på boliglån for unge.

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Fastrentelånoversikt
Oversikten viser boliglån med fastrente i bindingsklassene 3, 5 og 10 år. Rentene tar utgangspunkt i lån på 1 million kroner.