Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website
Øyen Zakynthos i Hellas med den kjente stranden med skipsvraket.

Kredittkortene har en gratis reise- og avbestillingsforsikring. Den er bra nok for noen, men en felle for andre.

Reiseforsikringen i kredittkortene har helt grei dekning dersom reisen ikke er altfor dyr. Men den kan være upraktisk for mange. For at forsikringen gjennom kredittkortet skal være gyldig, kreves det at minst femti prosent av utgiftene til reisen er betalt med kredittkortet.

Beregn hvilket kredittkort som er best for ditt bruk.

Bra nok dekning på rimelige reiser

Det kritiske punktet du bør sjekke i kredittkortets reiseforsikring er dekningsbeløpene ved reisegods og avbestilling.

Avbestilling begrenser seg gjerne til 10.000-20.000 kroner pr person eller 30.000-40.000 kroner for en familie. Reiser du på rimelige ferieturer, typisk innenfor Europa, holder reisekostnadene (fly og hotell) seg gjerne under disse grensene.

Men reiser du langdistanse med fly, overgår ofte reisens utgifter det maksimale dekningsbeløpet. Planlegger for eksempel familien 14 dagers ferie i USA, overskrider antagelig utgiftene til hotell og fly disse grensene. Og da er du underforsikret.

Reisegods er også dårligere dekket i kredittkortene sammenlignet med en tradisjonell helårs reiseforsikring. Men for mange er den likevel bra nok. Dekningen utgjør typisk 15.000-20.000 kroner pr person eller 30.000-40.000 kroner pr familie gjennom kredittkortene. Lar du smykkene ligge hjemme, er dekningen bra nok for de aller fleste.

Barna dekkes i både kredittkortenes forsikring og i de tradisjonelle helårs reiseforsikringene.

Upraktisk for mange

Den største faren ved å nøye seg med kredittkortenes forsikring er å glemme å betale med kredittkort, og dermed være uten reiseforsikring på turen. Her vil det være mye lettere å glemme å betale med kredittkort i en familie der det gjøres mange turer, gjerne uavhengig av hverandre.

Innenfor EU/EØS dekker helsetrygdekortet utgifter til sykehus og lege. Men å være uforsikret utenfor EU/EØS-området kan få katastrofale følger for økonomien. Langvarig sykehusopphold uten forsikring kan beløpe seg til mange hundretusen kroner.

Hvis du for eksempel bare har to rimelige utenlandsturer i året som du selv betaler er det ikke noe problem å utnytte gratisforsikringen. Da er det lett å huske på å bruke et kredittkort med reiseforsikring.

Men dersom du er på bilferie gjennom Europa, for eksempel, må du dermed passe på at du betaler minst halvparten av drivstoffet og overnattingene med kredittkortet.

Et annet praktisk problem er når du skal på vennetur, og reisen betaler av en annen for alle sammen. Det er begrenset hvor mange som er forsikret sammen på gratisforsikringen, slik at du da kan stå uten reiseforsikring.

Disse kredittkortene har gratis reise- og avbestillingsforsikring

Tradisjonell helårs reiseforsikring

For mange vil det være praktisk/sikrere å ha en vanlig helårsreiseforsikring. Men med en helårs reiseforsikring er du også dekket dersom du tar en hyttetur innimellom eller en handletur til Sverige.

De tradisjonelle helårsreiseforsikring dekker også for eksempel tyveri på vei til eller fra arbeid eller fritidsaktiviteter. Men såfremt du da ikke har betalt for eksempel togturen med kredittkortet, så gjelder ikke kredittkort-forsikringen på slike småturer.

På turer innenlands uten bruk av fly er strengt tatt ikke reiseforsikringen så viktig. Det er stort sett bare tyveridelen som har en viss verdi. På flyturer er det viktigere å ha betalt turen med kredittkort siden den da gir større dekning. Ulykkesdekningen er ikke så viktig, ganske enkelt fordi du bør ha en stor nok ulykkesforsikring som gjelder uansett når den inntreffer.

En helårs reiseforsikring koster fra like under tusenlappen, og opp mot 1500 kroner for en enkeltperson.

Konklusjon

Hvis du vurderer gratis reiseforsikring må du passe på følgende:

  • Alltid huske på å betale reisene med riktig kredittkort
  • Skal en annen betale for deg må du være sikker på at også du er dekket ved den andres betaling
  • Ikke viktig for deg å ha reiseforsikring på småturer innenlands (og dagsturer til Sverige)
  • Sjekk at dekningsomfanget er stort nok på reisegods og avbestilling. Reiser du på langdistanse med fly (f.eks 14 dager i USA) er dekningen neppe høy nok.

Eksempel på dekningsomfanget

Her er et eksempel på to reise,- og avbestillingsforsikringer i kredittkort. Dette er Skandiabanken Kredittkort og DNB MasterCard.

Dekning Skandiabanken DNB
Reisegods 1 person 15 000 20 000
Reisegods flere 40 000 30 000
Reisesyke Ubegrenset Ubegrenset
Hjemtransport Ubegrenset Ubegrenset
Ansvar, per skadetilfelle 3 000 000 3 000 000
Forsinkelse:
- Innhenting av reiserute 10.000 per skadetilfelle 5.000 per person
- merutgifter til overnatting innhenting av reiserute 1500 per person, maks 4.000 per skadetilfelle 1500 per person, maks 4.000 per familie
- Flyforsinkelse 500 per påbegynt døgn, maks 2.000 per person, maks 4.000 per skadetilfelle 1500 per person, maks 4.000 per familie
Forsinket reisegods 2 000 kr 2 000 per person / maksimum kr 8 000 per
skadetilfelle hvis flere reisende
Avbestilling, 1 person 20 000 10 000
Avbestilling, flere 40 000 30 000
Ulykkesforsikring:
- ved invaliditet 1 000 000 600 000
- ved død, familie 50 000 600 000
- ved død, enslig 50 000 600 000
Ulykkesforsikring barn under 21 år:
- ved invaliditet 500 000 600 000
- ved død 30 000 30 000
Alarmsentral SOS International SOS International
Varighet 60 dager 90 dager
Omfatter Husstanden med barn under 21 år. Kortholder og inntil 3 reisende Husstanden med barn under 21 år. Kortholder og inntil 3 reisende
Egenandel Null 500 kr for reisegods og behandlingsutgifter, ellers null.

 Det er visse forskjeller på hvor de gjelder. Skandiabanken gjelder for alle reiser til en annen kommune. DNB gjelder innenlands bare hvis du reiser med fly. Ellers kreves det overnatting.

Skandiabanken: Reiseforsikringen gjelder fra Sikrede forlater bosted/arbeidssted/ skole (det som skjer sist), og opphører når Sikrede er tilbake på bosted/arbeidssted/skole (det som skjer først).

Forsikringen gjelder ikke på reiser mellom bosted og arbeid/skole. I hjemmet, på arbeidsstedet, på skole, og innenfor kommuner der Sikrede bor, arbeider, eller går på skole.

DNB: Forsikringen gjelder kun for reiser med overnatting. Forsikringen gjelder allikevel for reiser foretatt med fly.

 

Se også:

Guide til reiseforsikring

Guide til kredittkort

Fordeler i kredittkortene

Finn beste kredittkort
Her kan du finne ut hvilket kort som er best for deg. Legg inn dine egne forutsetninger for bruk av kortet, og se hvordan de forskjellige kortleverandørene kommer ut av det.