Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Klinker til med lånerente 1 prosent lavere enn DNB, Nordea og Danske Bank.

Skagerak Direktebank er siste bank ut som senker den flytende boliglånsrenten. Renten settes ned med 0,35 prosentpoeng. Bankens effektive lånerente er nå 3,17 prosent for et lån på 1 million kroner. Den gjelder for belåning inntil 60 prosent av boligens verdi.

Renten er om lag 1 prosentpoeng lavere enn renten til DNB, Nordea, Danske Bank. Kun Statens Pensjonskasse har lavere rente.

- Økt konkurranse, lavere innlånskostnader og ønske om vekst er årsaken til rentenedsettelsen, sier Grethe Isaksen Johansen, leder i SkagerakDirektebank.

Andre runde med rentenedsettelse

De fleste bankene senket de flytende lånerentene i vår etter massiv kritikk av de stadig økende rentemarginer (renteforskjellen mellom innlån og utlån). Rentemarginen steg kraftig i både 2012 og 2013 på grunn av nye kapitalkrav til bankene. For å redusere konkursrisikoen for bankene ble de pålagt å spare opp mer egenkapital (de verdiene som banken selv eier ubelånt). Bankene økte rentemarginen fra om lag 1 prosent til 2 prosent.

Bankene er langt på vei til å oppfylle kapitalkravene, mens rentemarginen fortsatt ikke nede på nivået før kapitalkravene. Trolig er noen banker i gang med andre runde av rentenedsettelsen. Nylig satte SpareBank1 Telemark ned lånerenten. Nå er det altså SkagerakDirektebank som senker renten.

Kampanjetilbud eller stabilt lav rente?

Skagerak Direktebanks rentenedsettelse skviser bankens fortjenestemarginer. Spørsmålet er om nye kunder kan forvente at topplasseringen på rentebarometeret vil vedvare. Er det egentlig mulig å drive lønnsomt over tid med landets laveste lånerente eller må banken etter hvert gradvis øke den?

- Prisene, som er gjeldene i SkagerakDirektebank er forsvarlige med tanke på bankens krav til egenkapitalavkastning. Lønnsomheten over tid vil avhenge av hvordan markedsrentene beveger seg og hvordan dette igjen påvirker bankens innlånsrenter. Vi har imidlertid en kostnadsfordel sammenlignet med andre banker, og vi har vært og vil fortsatt være konkurransedyktig i markedet, forklarer Isaksen Johansen.

Fagøkonomene i Smarte Penger har fulgt rentemarkedet i to tiår og studert hvordan banker som topper rentebarometre utvikler seg over tid. Det koster mer enn de smaker å ligge helt i front hele tiden, og derfor tar banken en slik posisjon kun i en fase hvor den bygger opp kundemasse.

I neste fase økes renten litt og banken faller litt nedover på barometre, men som regel bare litt. Bankene som har ligget helt på toppen av rentebarometret holder seg gjerne innenfor en topp ti plassering i årene etter. Men noen unntak er det. Derfor bør du jevnlig sjekke om banken din i det stille siger nedover rentelistene.

Dette er de beste

Statens Pensjonskasse har den laveste renten. Her har vi tatt med renten som gjelder fra 1.november. Inntil da er renten en kvart prosent høyere. For å få lån der må du ha en tilknytning.

SkagerakDirektebank er derfor nå det billigste alternativet som alle kan få. Før denne banken satte ned renten var det Din Bank som var billigst på 1 million kroner. På to millioner kroner var det Boligkreditt som var best. Begge disse er avdelinger i Sparebanken Øst.

I tabellen under har vi tatt med de beste lånene (og de tre største) innenfor 60 prosent av markedsverdi på 1 og 2 millioner kroner.

Det er de beste långiverne akkurat nå som er tatt med her, sammen med de tre største bankene.

Du kan se hele listen i Finn billigste boliglån. både innenfor 60 prosent av markedsverdi og 75 prosent.

1 million kroner Renter Etabl. Årlig
Långiver Nominell Effektiv gebyr t.gebyr
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,59% 1 800 360
SkagerakDirektebank 3,04% 3,17% 0 480
Oslo Pensjonsforsikring 3,30% 3,38% 1 500 170
Din Bank (Spb Øst) 3,40% 3,45% 0 0
Gjensidige - Organisasjon 3,30% 3,46% 0 600
Akademikerne - DNB 3,40% 3,56% 0 600
Sandnes Sparebank 3,40% 3,58% 2 000 540
Gjensidige Bank 3,40% 3,58% 1 700 600
Nordea Premium 3,50% 3,71% 2 000 600
Danske Bank 3,95% 4,15% 2 200 540
DNB 3,95% 4,15% 1 750 600
Nordea 3,95% 4,16% 2 000 600
2 millioner kroner Renter Etabl. Årlig
Långiver Nominell Effektiv gebyr t.gebyr
Statens Pensjonskasse 2,47% 2,55% 1 800 360
SkagerakDirektebank 3,04% 3,13% 0 480
Boligkreditt.no (Spb Øst) 3,24% 3,29% 0 0
Oslo Pensjonsforsikring 3,30% 3,35% 1 500 170
SpareBank 1 Telemark 3,25% 3,36% 1 900 480
Skandiabanken 3,35% 3,40% 0 0
Gjensidige - Organisasjon 3,30% 3,40% 0 600
Din Bank (Spb Øst) 3,40% 3,45% 0 0
Nordea Premium 3,50% 3,63% 2 000 600
DNB 3,65% 3,78% 1 750 600
Danske Bank 3,65% 3,78% 2 200 540
Nordea 3,70% 3,83% 2 000 600

Effektiv rente er regnet ut fra en nedbetalingstid på 15 år. For Nordea har vi også tatt med satsene som gjelder for Premium-kunder, som krever et omfattende kundeforhold.

 

Kalkulatorer:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.