Rammelån er det mest fleksible lånet, men ikke nødvendigvis billigst.

I et rammelån kan du låne opp til en viss grense, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Rammelån gis bare opp til 60 prosent etter forskrift fra Finanstilsynet.

Hvis boligen din for eksempel er verdt fire millioner kroner, kan du da få en låneramme på opp til 2,4 millioner kroner. Du betaler kun renter av den kreditten du til enhver tid bruker. I tillegg betaler du et noe høyere termingebyr for denne lånetypen enn på vanlige nedbetalingslån.

De mest vanlige navnene på denne lånetypen er Fleksilån, Boligkreditt, og Rammelån.

Hvis vi skal snakke om ulemper med denne typen lån går dette nettopp på fleksibiliteten. I de tilfellene der det ville vært fornuftig å nedbetale en del av lånet, gjør denne låneformen det enklere å kutte dette. Problemet kan altså være at du lettere bruker mer penger i dag enn det du burde gjort. Vi kan si at rammelån er frihet under ansvar.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån med tre rentebindingsklasser.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

Rammelån er fleksibelt

Rammelån er det mest fleksible lånet du kan ha. Du velger også selv hvor mye av rammen du bruker.

Du bestemmer også selv til enhver tid hvor mye du skal innbetale til lånekontoen din. Noen banker har som krav at du skal innbetale rentekostnaden på lånekontoen. Andre har ikke noe krav om dette. I praksis spiller dette ingen rolle, siden du likevel kan disponere fritt innenfor lånerammen.

Kommer du opp til rammen, må du uansett innbetale rentedelen, siden du ikke har noe mer å gå på.

Rammelånskalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Les: Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Det mest vanlige er at du kan overføre penger mellom lånekontoen og brukskontoen i nettbanken. I noen tilfeller må du ringe banken for å ta ut mer penger, noe som er mer upraktisk.

Rammelånet fungerer også som en høyrentekonto. Siden du har en disponibel ramme trenger du ikke spare opp på en høyrentekonto ved siden av. Alt du sparer kan du sette rett inn på rammelånet. Trenger du penger, kan du bare hente de ut igjen innenfor rammen.

Rentene på rammelån

De billigste rammelånene får du via forskjellige organisasjoner. Billigst er avtalen Akademikerne har med Danske Bank. Her er den nominelle renten 1,45 prosent. Det er ingen etableringsgebyr. Årlige termingebyrer er 540 kroner.

De nest billigste lånene har Sykepleierforbundet, som har en avtale med DNB. Den nominelle renten er 1,54 prosent. Det er ingen etableringsgebyr, og årlige termingebyrer på 720 kroner.

KLP har det tredje billigste rammelånet med en nominell rente på 1,70 prosent. Ikke-medlemmer i KLP får en høyere rente.

Det billigste rammelånet som er åpent for alle kommer fra Din Bank (en del av Sparebanken Øst). Rett etter er det flere banker som følger som SpareBank BV og Landkreditt Bank.

Noen banker tar en viss provisjon av beløpet du har som ramme. I dette tilfellet er det tre millioner korner. I kolonnen for termngebyrer ser du at noen banker har et svært høyt termingebyr. Det betyr at de tar en provisjon av rammen. Denne provisjon ligger fra 0,12 prosent til 0,24 prosent av rammebeløpet.

Listen er sortert etter effektiv rente med en ramme på tre millioner kroner, og et opptrukket beløp på 2 millioner kroner.

Bank Nom Eff Etabl.g. T.geb.
Akademikerne - Danske Bank 1,45% 1,51% 0 540
Sykepleierforbundet - DNB 1,54% 1,62% 0 720
KLP Banken 1,70% 1,76% 1500 420
DNB - Boligbyggelag 1,73% 1,81% 0 720
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 1,74% 1,84% 1000 840
NAL - Nordea Direct 1,79% 1,88% 0 840
Unio - Nordea Direct 1,79% 1,88% 0 840
YS - Nordea Direct 1,79% 1,88% 0 840
Juristforbundet - Handelsbanken 1,40% 1,97% 0 6000
NORDirektebank 1,90% 1,97% 0 600
Fana Sparebank 1,90% 2,00% 2000 720
Nordea Premium 1,90% 2,01% 2500 780
SpareBank 1 SR-Bank 1,90% 2,01% 2900 840
Landkreditt Bank 1,99% 2,02% 1000 0
Sandnes Sparebank 2,00% 2,14% 2500 1080
DNB 2,04% 2,15% 2900 720
Nordea 2,10% 2,21% 2500 780
SpareBank 1 Telemark 2,09% 2,22% 4000 840
Sparebanken Øst 2,09% 2,25% 4250 1200
Lofavør - Spb 1 SMN 1,60% 2,30% 3850 7200
Sparebanken Sogn og Fjordane 2,20% 2,31% 2000 840
SpareBank 1 BV 2,20% 2,33% 3500 900
Nordea Direct 2,24% 2,35% 1700 840
Sparebanken Sør 2,24% 2,36% 3500 780
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 2,05% 2,36% 2500 3000
Danske Bank 2,25% 2,37% 2200 900
Sparebanken Vest 2,30% 2,42% 2500 840
SpareBank 1 Nord-Norge 2,34% 2,48% 5000 900
BN Bank 2,15% 2,51% 1500 3600
Sbanken 2,57% 2,60% 0 0
Din Bank (Spb Øst) 2,59% 2,62% 0 0
OBOS-banken 2,55% 2,65% 1500 600
SpareBank 1 Østlandet 2,59% 2,72% 3000 840
SpareBank 1 SMN 2,10% 2,80% 3850 7200

Effektiv rente er regnet ut på et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år, nedbetalt som en annuitet.

Det er det samme utvalget som ligger til grunn for Finn billigste boliglån. Det er noen som ikke tilbyr rammelån (de er ikke banker). Det er Boligkreditt, Oslo Pensjonsforsikring og Statens Pensjonskasse.

Dette er forskjellene mellom vanlige boliglån og rammelån

Oversikten viser hvor mye dyrere rammelånet er enn boliglånet, med en ramme på 3 millioner kroner og en gjennomsnittlig opplåning på 2 millioner kroner.

I de fleste bankene er det dyrere med et rammelån enn med et nedbetalingslån. Men i noen banker er det den samme prisen, og til og med litt lavere.

Det er størst forskjeller i BN Bank, Sbanken, OBOS Banken, og SpareBank 1 SMN. Hvis du først skal låne i en av disse bankene er det svært dyrt å gå for et rammelån.

Listen er sortert alfabetisk.

Bank Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 0,05%
BN Bank 0,75%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 0,01%
Danske Bank 0,12%
Din Bank (Spb Øst) 0,61%
DNB 0,00%
DNB - Boligbyggelag 0,00%
Fana Sparebank 0,26%
Handelsbanken 0,48%
Juristforbundet - Handelsbanken 0,51%
KLP Banken 0,00%
Landkreditt Bank 0,45%
Lofavør - Spb 1 SMN 0,77%
NAL - Nordea Direct 0,43%
Nordea 0,15%
Nordea Direct 0,48%
Nordea Premium 0,15%
NORDirektebank 0,42%
OBOS-banken 0,93%
Sandnes Sparebank 0,23%
Sbanken 0,75%
SpareBank 1 BV 0,02%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 0,31%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,32%
SpareBank 1 SMN 0,80%
SpareBank 1 SR-Bank -0,07%
SpareBank 1 Telemark 0,03%
SpareBank 1 Østlandet 0,54%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,17%
Sparebanken Sør 0,05%
Sparebanken Vest 0,18%
Sparebanken Øst -0,07%
Sykepleierforbundet - DNB 0,05%
Unio - Nordea Direct 0,43%
YS - Nordea Direct 0,43%

 

Se også:

Guide til rammelån

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Typer lån - hva skal du velge

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Annuitetslån og serielån

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Kalkulator:

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.