Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Rammelån er det mest fleksible lånet, men ikke nødvendigvis billigere enn nedbetalingslån.

I et rammelån kan du låne opp til en viss grense, uten at du har en fast tilbakebetalingsplan. Rammelån gis bare opp til 60 prosent etter forskrift fra Finanstilsynet.

Hvis boligen din for eksempel er verdt fire millioner kroner, kan du da få en låneramme på opp til 2,4 millioner kroner. Du betaler kun renter av den kreditten du til enhver tid bruker. I tillegg betaler du et noe høyere termingebyr for denne lånetypen enn på vanlige nedbetalingslån.

De mest vanlige navnene på denne lånetypen er Fleksilån, Boligkreditt, og Rammelån.

Hvis vi skal snakke om ulemper med denne typen lån går dette nettopp på fleksibiliteten. I de tilfellene der det ville vært fornuftig å nedbetale en del av lånet, gjør denne låneformen det enklere å kutte dette. Problemet kan altså være at du lettere bruker mer penger i dag enn det du burde gjort. Vi kan si at rammelån er frihet under ansvar.

Her kan du se artikler med renteoversikter som er lagt ut samtidig med denne artikkelen:

Boliglån med flytende rente innenfor 50 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Her finner du artikkelen med renteoversikten med 85 prosent belåning.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over fastrentelån med tre rentebindingsklasser.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over Førstehjemslån og Boliglån for unge.

Her finner du artikkelen med renteoversikt over grønne boliglån.

Rammelån er fleksibelt

Rammelån er det mest fleksible lånet du kan ha. Du velger også selv hvor mye av rammen du bruker.

Du bestemmer også selv til enhver tid hvor mye du skal innbetale til lånekontoen din. Noen banker har som krav at du skal innbetale rentekostnaden på lånekontoen. Andre har ikke noe krav om dette. I praksis spiller dette ingen rolle, siden du likevel kan disponere fritt innenfor lånerammen.

Kommer du opp til rammen, må du uansett innbetale rentedelen, siden du ikke har noe mer å gå på.

Rammelånskalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Les: Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Det mest vanlige er at du kan overføre penger mellom lånekontoen og brukskontoen i nettbanken. I noen tilfeller må du ringe banken for å ta ut mer penger, noe som er mer upraktisk.

Rammelånet fungerer også som en høyrentekonto. Siden du har en disponibel ramme, trenger du ikke spare opp på en høyrentekonto ved siden av. Alt du sparer kan du sette rett inn på rammelånet. Trenger du penger, kan du bare hente de ut igjen innenfor rammen.

Rentene på rammelån

Det er noen banker som gir lavere rente når rammen ligger innenfor 50 prosent av markedsverdien. I renteoversikten nedenfor er det tatt med rente både innenfor 50 og 60 prosent av markedsverdi på bankene der dette gjelder.

På rammelån er det banker som er åpne for alle som har den laveste renten.

Rammelånet med den laveste renten er i NORDirektebank (Skagerak Sparebank) med en nominell rente på 3,90 prosent, effektivt 4,02 prosent. Dette gjelder innenfor 50 prosent av markedsverdi. Hvis rammelånet skal gå opp til 60 prosent av markedsverdi stiger renten med 0,2 prosentpoeng.

Nest billigst er Nybygger.no. Her er den nominelle renten 3,96 prosent. Siden det verken er etableringsgebyr eller termingebyr, er den effektive renten bare 0,07 prosentpoeng over den nominelle.

Bulder Bank har de billigste rammelånet som skal gå opp til 60 prosent av markedsverdien. Nominelt er renten 4,10 prosent, effektivt 4,18 prosent. Lån er uten etableringsgebyr eller termingebyr. prosent. Innenfor 50 prosent av markedsverdi er den nominelle renten 4,00, effektivt 4,07 prosent.

Noen banker tar en viss provisjon av beløpet du har som ramme. I dette tilfellet er det tre millioner kroner. I kolonnen for termingebyrer ser du at noen banker har et svært høyt termingebyr. Det betyr at de tar en provisjon av rammen. Denne provisjon ligger fra 0,12 prosent til 0,24 prosent av rammebeløpet.

Listen er sortert etter effektiv rente med en ramme på tre millioner kroner, og et opptrukket beløp på 2 millioner kroner.

Bank Nom Eff Et.geb. Term.geb.
NORDirekte Rammelån 50% 3,90% 4,02% 0 600
Nybygger.no (Spb Øst) 50% 3,96% 4,03% 0 0
Sbanken Rammelån 50% 3,98% 4,05% 0 0
Econa - Nordea 3,94% 4,06% 0 540
Akademikerne Rammelån 45% 3,95% 4,07% 0 540
Juristforbundet - Handelsbanken 3,95% 4,07% 0 540
Bulder Bank Rammelån 50 % 4,00% 4,07% 0 0
Sykepleierforbundet - DNB 3,94% 4,08% 0 780
Unio - Nordea 3,94% 4,08% 0 840
YS - Nordea 3,94% 4,08% 0 840
Akademikerne - Danske Bank 3,99% 4,11% 0 540
Din Bank 50 % 4,07% 4,15% 0 0
Bulder Bank 4,10% 4,18% 0 0
NORDirekte (Skagerak Spb) 4,10% 4,23% 0 600
KLP Banken 4,15% 4,28% 1 500 420
Sbanken 4,27% 4,35% 0 0
NAL - Nordea 4,30% 4,46% 0 840
Landkreditt Bank 4,39% 4,49% 1 000 0
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 4,34% 4,51% 2 900 720
Danske Bank Rammelån 45% 4,35% 4,53% 1 900 900
Lofavør - Spb 1 Østlandet 3,95% 4,56% 2 900 6 000
SpareBank 1 SR-Bank 4,39% 4,57% 2 900 840
SpareBank 1 Sørøst-Norge 4,39% 4,58% 3 500 900
DNB - Boligbyggelag 4,48% 4,64% 0 780
Lofavør - Spb 1 SMN 3,95% 4,67% 3 850 7 200
SpareBank 1 SMN 4,00% 4,72% 3 850 7 200
SpareBank 1 Nord Norge 45 % 4,54% 4,74% 5 300 780
Sparebanken Øst 4,54% 4,77% 4 250 1 200
Sparebanken Sør 4,60% 4,79% 3 500 780
DNB 4,65% 4,84% 3 190 780
NITO - Nordea 4,65% 4,85% 3 200 840
Nordea Premium 4,65% 4,85% 3 200 840
Sandnes Sparebank 4,65% 4,86% 2 500 1 080
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 4,70% 4,89% 3 700 720
SpareBank 1 Østlandet 4,29% 4,91% 2 750 6 000
BN Bank 4,35% 4,96% 2 000 6 000
SpareBank 1 Nord-Norge 4,74% 4,96% 5 300 900
Danske Bank 4,80% 5,00% 1 900 900
Nordea 4,85% 5,06% 3 200 840
Fana Sparebank 4,90% 5,10% 2 000 840
Sparebanken Sogn og Fjordane 4,99% 5,20% 3 000 840
Sparebanken Vest 4,54% 5,26% 2 900 7 200
OBOS-banken 5,15% 5,34% 1 500 600
Handelsbanken 4,85% 5,50% 5 000 6 000

Effektiv rente er regnet ut på et lån på 2 millioner kroner, med en nedbetalingstid på 15 år, nedbetalt som en annuitet.

Det er det samme utvalget som ligger til grunn for Finn billigste boliglån. Det er noen som ikke tilbyr rammelån (de er ikke banker). Det er Boligkreditt, Oslo Pensjonsforsikring og Statens Pensjonskasse.

Dette er forskjellene mellom vanlige boliglån og rammelån

Oversikten viser hvor mye dyrere rammelånet er enn boliglånet, med en ramme på 3 millioner kroner og en gjennomsnittlig opplåning på 2 millioner kroner.

I de fleste bankene er det dyrere med et rammelån enn med et nedbetalingslån. Men i noen banker er det den samme prisen, og til og med litt lavere.

Det er størst forskjeller i OBOS Banken, og Handelsbanken. Men det er mange banker det dyrt eller dyrere å gå for et rammelån.

Listen er sortert alfabetisk.

Bank Forskjell
Akademikerne - Danske Bank 0,00%
Akademikerne Rammelån 45% -0,04%
BN Bank 0,48%
BOB - SpareBank 1 SR-Bank 0,01%
Bulder Bank 0,15%
Bulder Bank Rammelån 50 % 0,23%
Danske Bank 0,11%
Danske Bank Rammelån 45% -0,36%
Din Bank 50 % 0,00%
DNB -0,15%
DNB - Boligbyggelag 0,00%
Econa - Nordea 0,00%
Fana Sparebank 0,28%
Handelsbanken 0,60%
Juristforbundet - Handelsbanken -0,04%
KLP Banken 0,00%
Landkreditt Bank 0,42%
Lofavør - Spb 1 SMN 0,45%
Lofavør - Spb 1 Østlandet 0,51%
NAL - Nordea 0,12%
NITO - Nordea 0,17%
Nordea 0,18%
Nordea Premium 0,17%
NORDirekte (Skagerak Spb) 0,12%
NORDirekte Rammelån 50% 0,01%
Nybygger.no (Spb Øst) 50% 0,20%
OBOS-banken 1,13%
Sandnes Sparebank 0,12%
Sbanken 0,30%
Sbanken Rammelån 50% 0,10%
SpareBank 1 Hallingdal Valdres 0,42%
SpareBank 1 Nord Norge 45 % 0,05%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,27%
SpareBank 1 SMN 0,09%
SpareBank 1 SR-Bank -0,15%
SpareBank 1 Sørøst-Norge -0,19%
SpareBank 1 Østlandet 0,08%
Sparebanken Sogn og Fjordane 0,26%
Sparebanken Sør 0,11%
Sparebanken Vest 0,28%
Sparebanken Øst -0,13%
Sykepleierforbundet - DNB -0,05%
Unio - Nordea 0,02%

 

Se også:

Guide til rammelån

Lag egne nedbetalingsavtaler på rammelån

Typer lån - hva skal du velge

Hvilket lån skal du nedbetale først?

Annuitetslån og serielån

Markedsoversikter:

Finn billigste boliglån
Kalkulatoren viser de beste og de største långiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Rammelån - renteoversikt
Oversikt som viser alle rammelånene som tilbys av bankene.

Kalkulator:

Rammelånskalkulator
Kalkulatoren viser deg hva rammelånet koster deg, og hvor lang tid det tar før det rammen er brukt opp med gitte forutsetninger.

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Annuitetslånskalkulator
Kalkulatoren beregner effektiv rente, sum renter og gebyr, samt hvilket terminbeløp du må betale. Det blir beregnet en nedbetalingsplan for inntil de 12 første terminene, og årssummene for samtlige år.

Serielånkalkulator
Beregn hva du må betale per termin på et serielån. Viser de første 24 terminene på lånet. Kalkulatoren regner effektiv rente.

Lån med restverdi
Lån med restverdi brukes oftest i forbindelse med billån. I stedet for at lånet nedbetales til null, betales det ned til bilens restverdi.