Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Du kan ha flere typer inntekter som du slipper å betale skatt av.

Denne artikkelen holdes oppdatert her.

Du kan motta små skattefrie inntekter fra flere hold: Dette kan gjelde:

  • privathjem
  • foreninger og institusjoner
  • firma

Skattefri inntekt for arbeid i et privathjem

Du kan ikke tjene mer enn 6.000 kroner fra hver private arbeidsgiver, hvis du vil slippe skatt.

For at lønnen for småjobber i private hjem skal kunne være skattefri, må disse forutsetningene være tilstede:

  • Arbeidet skjer hjemme, i hagen, på hytta eller på bilen
  • Utbetalt lønn kan ikke utgjøre mer enn 6.000 kroner i året per person per år
  • Arbeidsgiver betaler som privatperson
  • Den som utfører jobben kan ikke ha firma i samme bransje. For eksempel kan ikke en person som driver en frisørsalong klippe deg skattefritt
  • Oppdraget må være mellom private. Du kan ikke gå via arbeidsgiveren til arbeidstaker

Selv om dere er to i hjemmet kan ikke hver av dere betale ut det skattefrie beløpet til én arbeidstaker

Merk at arbeidsgiver bare kan utbetale maksimalt 6.000 kroner i lønn til én person i løpet av ett år. Han eller hun kan altså ikke la personen ta flere jobber som hver gang skal lønnes med 6.000 kroner.

Lønnsmottakeren kan derimot ta på seg flere slike småjobber i løpet av året, så lenge du du ikke mottar mer enn 6.000 kroner i lønn fra hver enkelt av oppdragsgiverne. Men hvis det blir stort omfang av flere småjobber, kan du bli regnet som næringsdrivende, og alt vil være skattepliktig. Det er ingen fast grense når dette skjer.

Så lenge beløpet ikke er større enn 6.000 kroner er det ikke nødvendig å sende inn skjemaet Melding om lønnet arbeid i hjemmet.

Skattefri inntekt fra skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner

Dersom du har verv eller tar på deg arbeid for skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, kan du tjene inntil 10.000 kroner skattefritt.

Dette beløpet er altså per forening/organisasjon per år.

Har du et verv i en forening kan du også motta inntil 10.000 kroner skattefritt for dekning av utgifter. Utgiftene som dekkes kan for eksempel være telefonutgifter, diett og bilgodtgjørelse. Hvis du leverer regning, kan du få disse faktiske utgiftene dekket i tillegg. Dette kan komme i tillegg til den skattefrie lønnen. Hvis utgiftsgodtgjørelsen overstiger 10.000 kroner, skal alt lønnsinnberettes.

Skattefri inntekt i et firma

Du kan ha mange småoppdrag fra forskjellige firmaer uten å måtte betale skatt.

Når samlet lønnsutbetaling til en person i løpet av et inntektsår ikke overstiger 1.000 kroner, kreves det ikke at beløpet blir lønnsinnberettet.

Inntekten blir derfor heller ikke skattepliktig for deg som mottar den. Hvis inntekten overstiger 1.000 kroner, blir hele beløpet skattepliktig.

Holder du for eksempel foredrag, kan du altså fra hver oppdragsgiver be om 1.000 kroner i honorar uten at pengene skal beskattes.

 

Se også:

Andre skattefrie inntekter

Marginalskatt for studenter

Marginalskatt på lønnsinntekter

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.