Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det er fornuftig å bruke en del av pengene du sparer i perioder med lav rente, på å betale ned mer på lånet ditt.

Renten har vært lav en lang periode nå, og Norges Bank tror at den kommer til å holde seg på et lavt nivå i mange måneder fremover også.

Når styringsrenten er lav, vil boliglånsrenten også holde seg på et lavt nivå, og det betyr mange tusen spart for norske lånekunder.

Sparer over femti tusen

I tabellen under har vi sett nærmere på hvor mye penger du faktisk sparer på at boliglånsrenten holder seg under det vi kan kalle et normalnivå på omlag 5 prosent.

I tabellen under har vi beregnet hva du sparer per kvartal så lenge renten holder seg under normalnivået på fem prosent. I tillegg har vi beregnet hva årstakten er på det skal skal betale i renter. Nederst finner du den totale besparelsen.

Som du ser så kan du spare over femti tusen kroner på et lån på to millioner frem til høsten 2015, da Norges Bank tror renten kommer til å være tilbake på et normalt nivå. Har du et lån på tre millioner, kan du spare over åtti tusen kroner.

  Besparelse per kvartal Boliglåns- Årstakt rentekostnader
Tidsintervall 1 million 2 millioner 3 millioner rente 1 million 2 millioner 3 millioner
01.10.2012 - 31.12.2012 3 875 7 750 11 625 3,50 35 000 70 000 105 000
01.01.2013 - 30.03.2013 3 850 7 700 11 550 3,51 35 100 70 200 105 300
01.04.2013 - 30.06.2013 3 700 7 400 11 100 3,57 35 700 71 400 107 100
01.07.2013 – 30.09.2013 3 450 6 900 10 350 3,67 36 700 73 400 110 100
01.10.2013 - 31.12.2013 3 150 6 300 9 450 3,79 37 900 75 800 113 700
01.01.2014 – 30.03.2014 2 675 5 350 8 025 3,98 39 800 79 600 119 400
01.04.2014 – 30.06.2014 2 200 4 400 6 600 4,17 41 700 83 400 125 100
01.07.2014 – 30.09.2014 1 600 3 200 4 800 4,41 44 100 88 200 132 300
01.10.2014 – 31.12.2014 1 100 2 200 3 300 4,61 46 100 92 200 138 300
01.01.2015 – 30.03.2015 750 1 500 2 250 4,75 47 500 95 000 142 500
01.04.2015 – 30.06.2015 425 850 1 275 4,88 48 800 97 600 146 400
01.07.2015 – 30.09.2015 150 300 450 4,99 49 900 99 800 149 700
01.10.2015 – 31.12.2015 0 0 0 5,05 50 500 101 000 151 500
Sum besparelse 26 925 53 850 80 775        

Nedbetal ekstra

Spørsmålet blir så: Hva bør man gjøre med disse sparte rentekronene? Du kan selvsagt bruke dem på ekstra forbruk, men for de fleste er det mer fornuftig å spare de ekstra kronene.

En fornuftig måte å spare på for deg med lån, er å nedbetale ekstra på lånet. Fordelen med å betale ekstra på lånet, er at man da kutter nedbetalingstiden, og dermed også kutter de totale rentekostnadene.

Øke terminbeløpet

Du kan bruke denne kalkulatoren til å finne ut hvor mye kortere nedbetalingstiden på lånet blir, ved å øke terminbeløpet. La oss si du har et lån på to millioner med en rente på fire prosent, og betaler et terminbeløp på 12.000 kroner. Da vil nedbetalingstiden være 20,3 år.

Dersom du betaler to tusen ekstra hver termin, altså totalt 14.000 kroner, vil du betale ned lånet på 16,2 år. Betaler du inn fem tusen ekstra på terminbeløpet, så vil nedbetalingstiden bli kuttet ned til 12,5 år.

Ekstra nedbetaling

Det går også an å gjøre en ekstra større nedbetaling på lånet for å kutte nedbetalingstiden på lånet. La oss igjen ta utgangspunkt i at du har et lån på to millioner med fire prosent rente, og betaler et terminbeløp på 12.000 kroner. Nedbetalingstiden er da altså 20,3 år.

Dersom du betaler ned 50.000 ekstra på lånet, vil nedbetalingstiden bli kuttet ned med omtrent ett år, til 19,5 år. Betaler du 100.000 kroner ekstra, tar det 18,8 år å nedbetale lånet på to millioner.

Du kan legge inn dine egne tall i kalkulatoren: Så mye kortere blir nedbetalingstiden

Hvor lang nedbetalingstid

Dersom du vil finne ut hvor lang tid det tar før du har betalt ned hele lånet, avhengig av hvor stort terminbeløp du betaler, kan du også bruke kalkulatoren: Hvor mange år tar det å nedbetale lånet.

Her legger du inn lånebeløp og rentesats, deretter kan du prøve deg frem med ulike terminbeløp. 

 

Les også:

Rentefastsettelsen og Norges Bank
Slik fastsetter Norges Bank styringsrenten.

Styringsrenten
Om styringsrenten og den historiske utviklingen.

Boliglånsrenten de siste årene
Slik har boliglånsrenten utviklet seg fra 1987.

Kalkulatorer:

Hvor mange år tar det å nedbetale lånet
Kalkulatoren beregner hvor lang tid det tar å nedbetale et lån til null, med et gitt beløp per termin.

Så mye kortere blir nedbetalingstiden
Kalkulatoren viser hvor mye kortere tilbakebetalingstiden blir ved å øke terminbeløpet, eller innbetale ekstra på lånet.

Renteendringskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye en renteendring betyr for deg per måned.

Renteutviklingskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg med å avgjøre om du skal velge fast eller flytende rente. Kalkulatoren tar utgangspunkt i en rentebanen, som er Norges Bank spådom om renteutviklingen i de nærmeste årene.

Hvor mye kan du låne
Kalkulatoren gir deg et reelt bilde av hvor mye du tåler å låne ut fra dine forutsetninger.

Markedsoversikter:

Boliglånskalkulator
Kalkulatoren viser de beste og de største lånegiverne innenfor 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi, på forskjellige lånebeløp.

Boliglån - topplisten
Viser de fem beste bankene på fire forskjellige beløp, innenfor både 60 prosent og 75 prosent av markedsverdi.

Høyrentekalkulator
Kalkulator som gir deg de beste rentetilbudene, og hva de største bankene tilbyr. Kalkulatoren viser deg en liste på det beløpet du legger inn.