Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Førstegangskjøperne er i snitt eldre i Oslo enn i resten av landet, viser en undersøkelse gjort blant norske eiendomsmeglere.

I Oslo og Stavanger, de to byene i landet med høyest boligpriser, er snittalderen høyere for førstegangskjøpere av bolig enn i resten av landet. Det viser i alle fall en undersøkelse som Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har gjort blant 650 eiendomsmeglere.

Nesten 30 prosent av meglerne mener at snittalderen er over 25 år på personer som kjøper bolig for første gang i disse to byene. På landsbasis er det bare 17 prosent av meglerne som mener snittalderen er såpass høy på førstegangskjøpere.

- Bra folk får kjøpt bolig

60 prosent av meglerne på landsbasis mener at snittalderen på førstegangskjøpere er mellom 23 og 26 år.

-    Økonomien i Norge er bra og situasjonen i arbeidsmarkedet gjør at mange er i stand til å kjøpe seg sin egen bolig. Vi mener også at det er bra at så mange som mulig kommer inn i boligmarkedet, og dermed følger opp trenden i det norske velferdssamfunnet der flest mulige skal eie sin egen bolig, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik i en pressemelding fra NEF.

De yngste førstegangskjøperne finner vi i Trøndelag, skal vi tro de spurte meglerne. 30 prosent av trøndermeglerne oppgir at deres førstegangskjøpere er 21-22 år, mens 10 prosent sier at de er yngre enn 20 år.

- Ikke økt snittalder

Majoriteten av de spurte meglerne mener at snittalderen ikke har økt det siste året på norske førstegangskjøpere, til tross for at boligprisene fortsetter å stige, og kravet om egenkapital ved førstegangs låneopptak har økt fra ti til femten prosent. Men en tredjedel av meglerne mener å ha sett en slik tendens.

- Vi har nok heller ikke sett den fulle effekten av de økte egenkapitalkravene ennå. I tillegg tror jeg at antallet som får hjelp av foreldrene ved kjøp av sin første bolig, har økt. En tidligere undersøkelse viste blant annet at over 50 prosent har med seg foreldre når de er på visninger av boliger, og dette er trolig fordi foreldrene vil ha et ord med i laget når det skal tas penger fra «familiebanken» og det er fornuftig, sier Boldvik.

Les også:

Kupp budrunden med forkjøpsrett

Sørg for å skrive samboeravtale