Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Har du ikke oppgitt høy nok forsikringssum, så får du ikke utbetalt nok fra forsikringsselskapet til å dekke alle eiendeler ved en eventuell brann.

Det er ikke alltid så lett å anslå verdien av innboet ditt. Her kan du se på to måter å beregne dette på. Ved bruk av en kalkulator, og en mer manuell metode.

Les mer om innboforsikring.

Når erstatningen beregnes har forsikringsselskapene regler for hvor stort aldersfradrag det er på forskjellige gjenstander. Et møbel vil for eksempel ha mye mindre aldersfradrag enn det en mobiltelfon vil få.

Det er også viktig å tenke over at innboverdien bare vil øke med årene for de fleste av oss. Ta derfor jevnlige gjennomganger av forsikringsbehovet sitt. Selv om innbosummen blir inflasjonsjustert, vil verdien av innboet kunne øke mye mer enn det. Spesielt gjelder dette de første årene etter å ha stiftet familie. Da er det gjerne store økninger i innboverdien.

Har du spesielt verdifulle eiendeler, som et dyrt instrument eller møbel, eller en mynt- eller frimerkesamling som er verdt veldig mye, bør du dessuten vurdere å ha en spesialforsikring på dette.

Bruk innbokalkulatoren

Du kan beregne verdien ved å bruke vår innbokalkulator. Den er basert på metodikken du ser nedenfor.

Her finner du innbokalkulatoren.

Du kan også beregne verdien på hytta.

Her finner du innbokalkulatoren for hytter.

Metoden for å beregne verdien

Når du skal bestemme beløpet for innbo er det hva du må bruke av penger for å kjøpe alt på nytt du må vurdere. Hvor høy summen skal være avhenger av flere forhold:

  • Hvor mange rom er det i boligen? Jo flere rom, desto flere ting har du.
  • Hvilken standard er det på innboet ditt? Høyere standard, høyere verdi.
  • Hvor mange personer er det i husstanden? Jo flere personer, desto flere ting har du.

1. Tell hvor mange rom det er

Du skal ikke ta med bad, entré, loft og bod. Hvis for eksempel stuen er stor, kan du vurdere om ikke den skal telle som to rom. Bruk da denne tabellen:

Antall rom Verdi
1 150 000
2 250 000
3 350 000
4 400 000
5 450 000
6 500 000

Har du tre rom, blir forsikringssummen 350.000 kroner. Har du fem rom, men stor stue, blir forsikringssummen 500.000. Her regner du stua som to rom siden den er stor.

2. Antall personer i husholdningen

Alle over 12 år teller fullt ut, de som er under tolv teller halvt. Bruk denne tabellen:

Personer Verdi
1 150 000
2 250 000
3 350 000
4 400 000
5 450 000
6 500 000

En familie på fire, der begge barna er under tolv år får en forsikringssum på 350.000 kroner. Hvis begge barna er over tolv, blir forsikringssummen 400.000 kroner.

3. Justering for standard

Vi deler standarden inn i fem klasser, og gir innbosummen et fradrag eller påslag avhengig av standarden:

Standard Påslag i %
Svært høy + 40 %
Høy + 20 %
Litt over middels 10 %
Middels 0 %
Litt under middels -10 %
Under middels - 20 %
Enkel - 40 %

 

En familie på fire, med to barn på over tolv år, fem rom og middels standard får da følgende forsikringssum: 400 000 kroner + 450.000 kroner = 850.000 kroner. Siden standarden er middels, trenger ikke dette tallet å justeres. Hadde standarden vært høy skulle det vært lagt til 20 prosent. Da hadde forsikringssummen blitt 1.020.000 kroner.

Dokumenter eiendelene dine

Et godt tips er at du med jevne mellomrom dokumenterer det du eier. Dette kan for eksempel gjøres ved at du filmer eller fotograferer alle vegger i huset ditt, og at du da også åpner alle skuffer og skap. Dette kan med fordel gjøres for eksempel en gang i året, da antall ting i huset ditt sannsynligvis øker.

Sørg for at du har tilgang på bildene/filmen utenfor huset - enten fysisk, eller ved å lagre det på en server som du har tilgang til også fra en pc som ikke befinner seg i huset ditt ved en eventuell brann.

Ta også vare på dokumentasjon som kvitteringer, sertifikater, garantier og takster - ikke minst gjelder dette eiendeler av spesiell verdi. Slike dokumenter er naturligvis også noe du bør ha kopier av utenfor boligen, i tilfelle brann.

Det beste er å lage en liste over alt du har. Spesielt på sølvtøy, smykker, antikviteter, kunst og andre kunstgjenstander. Gå fra rom til rom og vurderer hva de enkelte tingene vil koste. Dette kan du også bruke som en dokumentasjon ved en eventuell skade.

 

Les også:

Les mer om innboforsikring

Finn beste innboforsikring

Kalkulatorer:

Innbokalkulator
Beregn hva du bør forsikre innboet ditt for.

Innboforsikringskalkulator hytte
Kalkulatoren beregner hvor høy innboforsikringen bør være på hytta