Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det kan straffe seg å droppe forsikringen når du skal på ferie.

De fleste av oss kommer heldigvis gjennom ferieturen uten å oppleve skader, sykdom eller tyveri. Men tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at én av ti nordmenn faktisk får bruk for reiseforsikringen sin i løpet av ett år.

Har du ikke reiseforsikringen i orden når du reiser utenlands, risikerer du at ferien kommer til å koste mye mer enn du hadde budsjettert med. Med tanke på alt teknologifikserte nordmenn kan finne på å bære med seg i ryggsekken eller vesken når vi er på sightseeing i utlandet, kan det bli dyrt å erstatte innholdet uten et forsikringsselskap i ryggen.

Også dersom du skulle bli skadet eller syk, er det en stor fordel om forsikringen er i orden. Norske turister som har havnet på sykehus for eksempel i USA, har opplevd å få skyhøye sykehusregninger.

80.000 uten reiseforsikring

Likevel er det altså noen som slurver med forsikringen når de er på reise. En undersøkelse Codan Forsikring har gjennomført, viser at fem prosent er på reise uten å være forsikret. Dette tilsvarer omkring 80.000 nordmenn på reise i utlandet.

- Jeg skjønner godt at folk ikke har lyst til å tenke på alt som kan gå galt på ferie. Men det hender jo at idyllen forstyrres av et uhell – og da er det for sent å begynne å tenke på forsikring, sier Ingeborg Flønes, direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet i en pressemelding.

Prissammenligning

Dersom du må kjøpe reiseforsikring, må du først forsikre deg om at du ikke er dekket for eksempel gjennom kredittkortet (dette gjelder kun dersom du har betalt reisen med kredittkortet) eller gjennom jobb- eller fagforeningsordninger.

Deretter bør du undersøke priser og dekning for reiseforsikringene som de ulike selskapene tilbyr. En ganske enkel måte å gjøre dette på, er å klikke deg inn på finansportalen.no. Her kan du sammenligne forsikringene ved hjelp av deres reiseforsikringskalkulator.

Under følger flere tips til ting du bør tenke gjennom, når det kommer til kjøp av reiseforsikring:

Hvem den gjelder for

Det som er viktig er å se hvor lenge barna dekkes av forsikringen. Dette vil variere noe fra selskap til selskap. Når barna kommer opp i 20 år, og begynner på bo borte, må du være spesielt oppmerksom på dette punktet. Det finnes også de som har en enda mer finmasket tilbud avhengig av familiestørrelsen.

Hvor og når gjelder reiseforsikringen

Alle helårs reiseforsikringer gjelder også på kortere turer i Norge. Flere av reiseforsikringene gjelder også om du bare skal en liten tur på ditt lokale kjøpesenter, på kino eller på treningssenteret. Det viktige er at reiseforsikringen ikke stiller minimumskrav til opphold.

Reiseforsikringene gjelder ikke i hjemmet, på arbeidsstedet eller på strekningen hjem-arbeid.

Varigheten er normalt 45 dager på reiseforsikringen, i noen selskaper er den lenger.

Hvor den gjelder

Det er varierende grad av valgmuligheter på reiseforsikringen avhengig av forsikringsselskapet.

I noen selskap du du velge om du vil ha Norden, Europa eller dekning i hele verden. Forsikringen koster mindre jo mindre området er.

Hvem den gjelder for

Det som er viktig er å se hvor lenge barna dekkes av forsikringen. Dette vil variere noe fra selskap til selskap. Når barna kommer opp i 20 år, og begynner på bo borte, må du være spesielt oppmerksom på dette punktet. Det finnes også de som har en enda mer finmasket tilbud avhengig av familiestørrelsen.

Kjøp helårs reiseforsikring

Reiseforsikring kan kjøpes som en helårs forsikring eller som en enkeltforsikring hver gang du er ute og reiser.

Du bør alltid kjøpe en reiseforsikring som gjelder hele året. Prisøkningen fra en korttidsforsikring er svært liten, og du slipper å tenke på forsikringen hver gang du skal reise.

Selv om de fleste kanskje bare foretar én større reise i året, er mange ofte på helgeturer. Her er det viktig at reiseforsikringen passer ditt reisemønster.

Ingen tabbeforsikring

En reiseforsikring er ingen kaskoforsikring som skal dekke dine egne «dumheter». Går du for eksempel skikkelig på fylla i Syden og havner i en slåsskamp, kan du miste all erstatning, enten dette gjelder skader eller rettslig ansvar. Heller ikke avbestillingsforsikringen skal dekke tabber. Strekker ikke feriepengene til, eller du simpelthen angrer på at du bestilte ferien, sitter du i saksa. Du kan ikke bruke avbestillingsforsikringen for å rette opp dine egne feil.

Du må være aktsom

Blir tingene dine stjålet, kan du bli nektet erstatning dersom du var uaktsom. Dette gjelder for eksempel hvis du legger fra deg fotoapparatet på bardisken når du går på toalettet. Forsikringsselskapene utviser dog en rimelig grad av skjønn når det gjelder uaktsomhet.

Du må ha gjenstandene på deg, ha dem under tilfredsstillende tilsyn, eller at de blir oppbevart på et innelåst hotellrom.

Alder

Reiseforsikringen kan gjelde opp til en viss alder. dette er ulikt mellom selskapene. Det kan også være prisforskjeller mellom selskapene ved gitte aldersgrenser.

Alarmsentralene

Å få hjelp på skadestedet, og spesielt i utlandet, er en svært viktig del av reiseforsikringen. Når du blir ranet på gaten i Paris, eller kofferten din har havnet på et annet kontinent enn det du befinner deg i, er det viktig at du får hjelp med en gang.

De aller fleste selskapene er tilknyttet SOS International, et par har sin egen.

Ved eksisterende sykdom

Til tross for at du sliter med en sykdom eller skader allerede før du drar på ferie, gjelder reiseforsikringen like fullt for deg. For eksempel hvis du har dårlig rygg. Skulle prolapsene på nytt plage deg, anses dette for å være en akutt forverring av sykdommen, og du har følgelig full rett til erstatning for utgifter til medisinsk behandling. Men er du så dårlig i ryggen at du knapt klarer å stavre deg opp flytrappen, er du nok ikke like «heldig». For du er tross alt selv ansvarlig for ikke å sette deg i situasjoner du med sikkerhet vet vil forverre lidelsen din.

 

Se også:

Finn beste pris på forsikringer

Finn beste pris på innboforsikring

Finn beste pris på bilforsikring

Finn beste pris på husforsikring

Finn beste pris på reiseforsikring