Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er delt inn i fire hovedgrupper. Dette er

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond.
  • Internasjonale pengemarkedsfond
  • Andre rentefond

De to førstnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som pengemarkedsfond. De som ikke følger kravene blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til pengemarkedsfond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forvaltning er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

Det er ingen kolonner for kjøps- og salgskostnader fordi pengemarkedsfond ikke har denne typen kostnader.

Alle pengemarkedsfondene bruker statsobligasjonsindeksen med 3 måneders løpetid som referanseindeks (med to unntak som bruker 6 mnd).

Guide til pengemarkedsfond.

Oversikten er sortert alfabetisk innen hver av de tre kategoriene.

Det er bare pengemarkedsfond med et minsteinnskudd på mindre enn 100.000 kroner som er med i oversikten.

Fond Minste innskudd Forvalt. Etablert
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Danske Invest Norsk Likviditet I 10000 0,35 03-jan.-94
DNB Likviditet A 100 0,35 18-okt.-19
Eika Pengemarked 10000 0,40 18-des.-02
Forte Pengemarked 1000 0,30 01-mars-11
Handelsbanken Høyrente 1000 0,50 21-juni-11
Holberg Likviditet A 50000 0,25 10-nov.-00
Landkreditt Høyrente 300 0,25 28-nov.-05
Nordea Kort Obligasjon 100 0,45 09-okt.-87
Skagen Høyrente 1000 0,25 18-sep.-98
Storebrand Kort Kreditt IG A 100 0,25 14-juni-94
Pengemarkedsfond
Handelsbanken Kort Rente Norge 1000 0,35 25-aug.-17
KLP Kort Stat 3000 0,10 24-mars-14
KLP Pengemarked 3000 0,10 01-feb.-00
Odin Likviditet C 10000 0,40 31-okt.-94
Storebrand Likviditet A 100 0,20 26-mars-19
Internasjonale pengemarkedsfond
Alfred Berg Nordisk Likv. Pluss Classic 100 0,40 14-juni-18
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C 100 0,40 14-juni-18

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Guide til pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Pengemarkedsfondenes investeringsstrategier

Valg av pengemarkedsfond