Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er delt inn i fire hovedgrupper. Dette er

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond.
  • Internasjonale pengemarkedsfond
  • Andre rentefond

De to førstnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som pengemarkedsfond. De som ikke følger kravene blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til pengemarkedsfond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forvaltning er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

Det er ingen kolonner for kjøps- og salgskostnader fordi pengemarkedsfond ikke har denne typen kostnader.

Alle pengemarkedsfondene bruker statsobligasjonsindeksen med 3 måneders løpetid som referanseindeks (med to unntak som bruker 6 mnd).

Guide til pengemarkedsfond.

Oversikten er sortert alfabetisk innen hver av de tre kategoriene.

Det er bare pengemarkedsfond med et minsteinnskudd på mindre enn 100.000 kroner som er med i oversikten.

Fond Minste innskudd Forvalt. Etablert
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Handelsbanken Kort Rente Norge 1 000 0,35 25-aug.-17
KLP Kort Stat 3 000 0,10 24-mars-14
KLP Pengemarked 3 000 0,10 01-feb.-00
Odin Likviditet C 10 000 0,40 31-okt.-94
Storebrand Likviditet A 100 0,20 26-mars-19
Pengemarkedsfond
Handelsbanken Kort Rente Norge 1 000 0,35 25-aug.-17
KLP Kort Stat 3 000 0,10 24-mars-14
KLP Pengemarked 3 000 0,10 01-feb.-00
Odin Likviditet C 10 000 0,40 31-okt.-94
Storebrand Likviditet A 100 0,20 26-mars-19
Internasjonale pengemarkedsfond
Alfred Berg Nordisk Likv. Pluss Classic 100 0,40 14-juni-18
Andre rentefond
Storebrand Rente+ A 100 0,40 16-sep.-05

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Guide til pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Pengemarkedsfondenes investeringsstrategier

Valg av pengemarkedsfond