Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er delt inn i tre hovedgrupper. Dette er

  • «Pengemarkedsfond med lav risiko»
  • «Pengemarkedsfond».
  • Andre rentefond

De to førtsnevnte følger kravene Verdipapirfondenes Forening setter for å definere de som pengemarkedsfond. De som ikke følger kravene blir plassert i gruppen «Andre rentefond». Les mer om dette i «Krav til pengemarkedsfond».

Kolonneforklaringer:

  • Minsteinnskudd viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forvaltning er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

Det er ingen kolonner for kjøps- og salgskostnader fordi pengemarkedsfond ikke har denne typen kostnader.

Alle pengemarkedsfondene bruker statsobligasjonsindeksen med 3 måneders løpetid som referanseindeks (med to unntak som bruker 6 mnd).

Les mer om pengemarkedsfond.

Oversikten er sortert alfabetisk innen hver av de tre kategoriene.

Fond Minste innskudd Forvalt. Etablert
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Alfred Berg Likviditet 5 000 000 0,10 20-des.-95
C WorldWide Pengemarked 50 000 0,20 06-juli-88
DNB Likviditet 20 (I) 1 000 000 0,35 29-nov.-90
DNB Likviditet 20 (II) 2 500 000 0,30 13-mai-99
Handelsbanken Likviditet 1 000 0,35 01-feb.-02
KLP Pengemarked 3 000 0,10 01-feb.-00
Nordea Likviditet 20 2 000 000 0,15 12-feb.-03
Odin Pengemarked 10 000 0,40 31-okt.-94
Pluss Likviditet 5 000 000 0,30 01-des.-95
Pluss Pengemarked 100 000 0,40 31-des.-94
Storebrand Likviditet 5 000 000 0,10 16-juni-97
Pengemarkedsfond
Alfred Berg Pengemarked 300 0,40 02-okt.-91
Danske Invest Norsk Likviditet I 10 000 0,35 03-jan.-94
DNB Pengemarked (II) 1 000 000 0,30 22-des.-94
DNB Rentespar 100 0,40 27-juli-95
Eika Pengemarked 10 000 0,40 18-des.-02
Eika Sparebank 5 000 000 0,15 01-sep.-02
Forte Pengemarked 1 000 0,30 01-mars-11
Holberg Likviditet 50 000 0,25 10-nov.-00
Nordea Likviditet 500 000 0,35 31-des.-91
Nordea Pengemarked 100 0,45 09-okt.-87
Pareto Likviditet 2 000 000 0,25 27-sep.-99
Skagen Høyrente 1 000 0,25 18-sep.-98
Storebrand Høyrente 100 0,25 14-juni-94
Andre rentefond
Handelsbanken Høyrente 50 000 0,50 21-juni-11
Landkreditt Høyrente 300 0,25 28-nov.-05
Storebrand Rente+ 100 0,40 16-sep.-05

 

Les mer om pengemarkedsfond:

Pengemarkedsfond

Krav til pengemarkedsfond

Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond

Strategier pengemarkedsfond

Valg av pengemarkedsfond