Dette er pengemarkedsfondenes kalenderårsavkastning i de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosenter. Listen er delt inn i tre grupper:

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond
  • Internasjonale pengemarkedsfond

Guide til pengemarkedsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Det er bare pengemarkedsfond som har et minsteinnskudd som er lavere enn 100.000 kroner som er med i listen.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sortert alfabetisk. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2020 2019 2018 2017
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Handelsbanken Kort Rente Norge 1,15 1,61 0,73 1,08
KLP Kort Stat -0,33 0,98 0,41 0,39
KLP Pengemarked 0,15 1,64 1,19 1,37
Odin Likviditet C 1,05 1,61 1,00 1,19
PLUSS Kort Likviditet 1,12 1,68 1,26 1,43
Pluss Likviditet 1,42 2,05 1,38 1,75
Storebrand Likviditet A 1,46
Pengemarkedsfond
Alfred Berg Likviditet 1,37 1,71 1,17 1,36
Danske Invest Norsk Likviditet I 1,25 2,18 1,07 1,55
DNB Likviditet A 1,21 1,83 1,01 1,36
DNB Pengemarked 1,27 1,96 1,16 1,49
Eika Pengemarked 1,39 1,56 0,97 1,33
Eika Sparebank 1,39 1,78 1,23 1,54
First Money Market 0,63 1,65
Forte Pengemarked 1,21 1,88 1,25 1,80
Handelsbanken Høyrente -0,11 4,75 1,16 4,10
Holberg Likviditet A 1,88 1,89 1,14 1,54
Landkreditt Høyrente 1,70 3,83 2,28 3,58
Nordea Kort Obligasjon 1,08 1,75 0,86 1,32
Pareto Likviditet 1,66 1,72 1,06 1,26
Skagen Høyrente 1,64 2,19 1,19 1,50
Storebrand Kort Kreditt IG A 1,72 2,23 1,41 2,01
Internasjonale pengemarkedsfond
Alfred Berg Nordisk Likv. Pluss Classic 1,32 1,90 1,02 1,46
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C 1,26