Dette er pengemarkedsfondenes kalenderårsavkastning i de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosenter. Listen er delt inn i fire grupper:

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond
  • Internasjonale pengemarkedsfond
  • Andre rentefond

Guide til pengemarkedsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Det er bare pengemarkedsfond som har et minsteinnskudd som er lavere enn 100.000 kroner som er med i listen.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sortert alfabetisk. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2019 2018 2017 2016
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Handelsbanken Kort Rente Norge 1,61 0,73 1,08 1,55
KLP Kort Stat 0,98 0,41 0,39 0,46
KLP Pengemarked 1,64 1,19 1,37 1,67
Odin Likviditet C 1,61 1,00 1,19 1,75
Pengemarkedsfond
Danske Invest Norsk Likviditet I 2,18 1,07 1,55 2,19
DNB Likviditet A 1,83 1,01 1,36 2,05
Eika Pengemarked 1,56 0,97 1,33 1,82
Forte Pengemarked 1,88 1,25 1,80 2,47
Handelsbanken Høyrente 4,75 1,16 4,10 3,42
Holberg Likviditet A 1,89 1,14 1,54 2,39
Landkreditt Høyrente 3,83 2,28 3,58 3,23
Skagen Høyrente 2,19 1,19 1,50 2,06
Storebrand Høyrente 2,23 1,41 2,01 2,56
Internasjonale pengemarkedsfond
Alfred Berg Nordisk Likv. Pluss Classic 1,90 1,02 1,46 2,25
Andre rentefond
Storebrand Rente+ A 4,91 2,13 4,95 -0,82