Dette er pengemarkedsfondenes kalenderårsavkastning i årene 2014 til 2017.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosenter. Listen er delt inn i tre grupper:

  • Pengemarkedsfond med lav risiko
  • Pengemarkedsfond
  • Andre rentefond

Les mer om pengemarkedsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Andre aksjefond

Kombinasjonsfond

Obligasjonsfond

Det er visse risikoforskjeller mellom pengemarkedsfond. Derfor er det med en kolonne for «Risiko», der skalaen går fra 1 til 7 (7 er høyest).

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sortert alfabetisk. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2017 2016 2015 2014
Lav kredittrisiko
Alfred Berg Likviditet 1,36 1,84 1,27 2,16
C WorldWide Pengemarked 1,17 1,51 1,01 1,93
DNB Likviditet 20 (I) 1,09 1,48 0,99 1,70
DNB Likviditet 20 (II) 1,15 1,53 1,04 1,75
DNB Likviditet 20 (IV) 1,31 1,69 1,20 1,91
Handelsbanken Likviditet 1,08 1,55 1,03 1,83
Holberg OMF 1,61 2,14 0,42 2,26
KLP Pengemarked 1,37 1,67 1,32 2,16
Nordea Likviditet 20 1,29 1,81 1,26 2,12
Odin Pengemarked 1,19 1,75 0,97 1,87
Pluss Likviditet 1,75 2,60 0,75 2,67
Pluss Likviditet II 1,65 2,16 1,50 2,82
Pluss Pengemarked 1,43 1,88 1,22 2,58
Storebrand Likviditet 1,56 1,89 1,23 2,27
Pengemarkedsfond
Alfred Berg Pengemarked 1,46 2,25 0,81 2,22
Danske Invest Norsk Likviditet I 1,55 2,19 0,77 2,59
DNB Likviditet (IV) 1,57 2,27 0,85 2,27
DNB Likviditet 20 (V) 1,61 2,27 0,94 2,26
DNB Pengemarked (II) 1,49 2,17 0,73 1,94
DNB Rentespar 1,36 2,05 0,64 1,96
Eika Pengemarked 1,33 1,82 1,15 2,43
Eika Sparebank 1,54 2,03 1,28 2,53
Forte Pengemarked 1,80 2,47 1,06 3,77
Holberg Likviditet 1,54 2,39 1,08 2,39
Nordea Likviditet 1,42 2,19 0,69 2,16
Nordea Likviditet II 1,53 2,29 0,79 2,26
Nordea Likviditet III 1,65 2,43 0,89 2,38
Nordea Likviditet Pluss 1,62 2,38 0,95 2,40
Nordea Pengemarked 1,32 2,09 0,58 2,05
Pareto Likviditet 1,26 1,93 1,03 2,06
Skagen Høyrente 1,50 2,06 1,06 2,28
Storebrand Høyrente 2,01 2,56 0,67 2,27
Andre rentefond
Handelsbanken Høyrente 4,10 3,42 1,51 2,64
Landkreditt Høyrente 3,58 3,23 0,23 2,88
Storebrand Rente+ 4,95 -0,82 -1,76 1,50