Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er likviditetsfondenes (pengemarkedsfondenes) kalenderårsavkastning i de siste 4 årene.

Alle avkastningstall er oppgitt i prosenter. Listen er delt inn i tre grupper:

  • Likviditetsfond med lav risiko
  • Likviditetsfond
  • Internasjonale likviditetsfond

Guide til likviditetsfond.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste likviditetsfondene

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Kalenderårsavkastning Norske aksjefond

Kalenderårsavkastning Nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning Globale aksjefond

Kalenderårsavkastning Andre aksjefond

Kalenderårsavkastning Kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning Obligasjonsfond

Det er bare likviditetsfond som har et minsteinnskudd som er lavere enn 100.000 kroner som er med i listen.

Innenfor hver enkelt gruppe er fondene sortert alfabetisk. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2022 2021 2020 2019
Pengemarkedsfond med lav kredittrisiko
Alfred Berg Likviditet 1,66 0,60 1,36 1,70
Handelsbanken Kort Rente Norge 1,69 0,52 1,15 1,61
KLP Kort Stat P 1,05 -0,02 0,39 0,98
KLP Likviditet P 1,72 0,59 1,31 1,64
Nordea Kort Obligasjon 20 1,73 0,59 1,18 1,72
Odin Likviditet C 1,59 0,38 1,05 1,61
Pluss Kort Likviditet 1,60 0,69 1,12 1,68
SEB NOK Liquidity 1,53 0,76 1,64 1,83
Storebrand Likviditet A 1,41 0,60 1,46
Pengemarkedsfond
Alfred Berg Likviditet Pluss Acc A - C 1,23 0,62
Alfred Berg Likviditet Pluss C 1,26 0,69 1,31 1,90
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC C 1,15 0,84
Danske Invest Norsk Likviditet I 0,78 0,93 1,25 2,18
DNB Likviditet A 1,34 0,56 1,21 1,83
Eika Rente+ 1,47 0,56 1,39 1,56
Eika Sparebank 1,71 0,68 1,39 1,78
First Liquidity 1,72 0,57 0,63 1,65
Holberg Likviditet A 1,50 0,51 1,88 1,89
Nordea Kort Obligasjon 1,28 0,48 1,08 1,75
Nordea Kort Obligasjon I 1,38 0,58 1,19 1,85
Nordea Kort Obligasjon Pluss 1,63 0,82 1,48 1,97
Pareto Likviditet A 1,56 0,37 1,66 1,72
Pluss Likviditet 1,47 0,84 1,42 2,05
Skagen Høyrente 1,10 1,06 1,64 2,19
Storebrand Kort Kreditt IG A 1,12 1,04 1,72 2,23
Internasjonale pengemarkedsfond
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C 1,21 0,81 1,25 2,13
Andre rentefond
Handelsbanken Høyrente -1,05 2,23 -0,11 4,75