object(stdClass)#4501 (10) { ["id"]=> string(3) "350" ["title"]=> string(23) "Articles Social Sharing" ["module"]=> string(23) "mod_coalawebsociallinks" ["position"]=> string(0) "" ["content"]=> string(0) "" ["showtitle"]=> string(1) "0" ["params"]=> string(2579) "{"themes_icon":"cws-circle-fadein","icon_size":"32","icon_align":"cw-social-mod-icon-ac","title_align":"cw-social-mod-title-ac","title_format":"3","display_bm_sec":"1","display_f_sec":"0","display_borders":"0","border_width":"1","module_width":"100","layout":"default","popup":"1","popup_follow":"0","google_alt":"0","title_default":"Anbefal denne siden","link_default":"","desc_default":"","border_color_bm":"C4C4C4","display_title_bm":"0","title_bm":"","title_color_bm":"444444","display_text_bm":"0","text_bm":"","app_id":"211371966021644","display_facebook_bm":"1","display_delicious_bm":"0","display_digg_bm":"0","display_google_bm":"1","display_linkedin_bm":"1","display_stumbleupon_bm":"0","display_twitter_bm":"1","include_twitter_js":"0","display_reddit_bm":"0","display_newsvine_bm":"0","display_email_bm":"1","display_pinterest_bm":"0","display_whatsapp_bm":"0","border_color_f":"C4C4C4","display_title_f":"0","title_color_f":"444444","title_f":"","display_text_f":"0","text_f":"","display_android_f":"0","link_android":"","display_behance_f":"0","link_behance":"","display_blogger_f":"0","link_blogger":"","display_contact_f":"0","link_target_contact":"self","root_contact":"http:\/\/","link_contact":"","display_dribbble_f":"0","link_dribbble":"","display_deviantart_f":"0","link_deviantart":"","display_designmoo_f":"0","link_designmoo":"","display_ebay_f":"0","link_ebay":"","display_facebook_f":"0","link_facebook":"","display_flickr_f":"0","link_flickr":"","display_google_f":"0","link_google":"","display_github_f":"0","link_github":"","display_instagram_f":"0","link_instagram":"","display_linkedin_f":"0","link_linkedin":"","display_lastfm_f":"0","link_lastfm":"","display_myspace_f":"0","link_myspace":"","display_mail_f":"0","link_mail":"","display_pinterest_f":"0","link_pinterest":"","display_rss_f":"0","root_rss":"http:\/\/","link_rss":"","display_spotify_f":"0","link_spotify":"","display_tripadvisor_f":"0","link_tripadvisor":"","display_twitter_f":"0","link_twitter":"","display_tuenti_f":"0","link_tuenti":"","display_tumblr_f":"0","link_tumblr":"","display_vimeo_f":"0","link_vimeo":"","display_youtube_f":"0","link_youtube":"","display_xing_f":"0","link_xing":"","display_customone_f":"0","text_customone":"","link_target_customone":"blank","root_customone":"http:\/\/","link_customone":"","icon_customone":"","icon_ext_customone":"","moduleclass_sfx":"","owncache":"1","cache_time":"10900","load_layout_css":"0","link_text_on":"0","link_nofollow":"nofollow","module_tag":"div","bootstrap_size":"0","header_tag":"h3","header_class":"","style":"0"}" ["menuid"]=> string(3) "682" ["name"]=> string(19) "coalawebsociallinks" ["style"]=> NULL }

Oversikten viser de viktigste nøkkeltallene for obligasjonsfond.

Den offisielle inndelingen i obligasjonsfondene er etter hvilken løpetid det gjennomsnittlig er igjen på papirene i fondet. Det skilles mellom tre løpetidslengder, fond med løpetid under to år, løpetid 2 til 4 år og over 4 år. Her har vi gjort en litt mer finmasket inndeling i kolonnen «Type». Fond som investerer kun i statspapirer er merket med «Stat». Fond som bare kan investere i papirer som bare teller med 20 prosent vekt i pensjonskasser er merket med «20 % vekt» Disse papirene har liten kredittrisiko, lavere enn de som ikke er merket med dette (utenom stat).

Hvis obligasjonsfondet ikke tilfredsstiller Verdipapirfondenes Forening «Krav til obligasjonsfond», blir de plassert i klassen «Andre rentefond». Disse har høyere risiko (kredittrisiko) enn de oppførst under løpetidslengdene.

Internasjonale obligasjonsfond er fond som i hovedsak investerer i utenlandske rentepapirer. En del av disse fondene har valutasikret verdiene i norske kroner. De har dermed ingen valutarisiko ved seg. Under kolonnen «Type» er disse merket med «Valutasikret».

Vi har også samlet alle high-yield fond. Dette er obligasjonsfondene med den høyeste risikoen, og det største avkastningspotensialet. I denne gruppen er det med fond som bare investerer i Norge/Norden, og over større deler av verden.

Les mer om obligasjonsfond.

Obligasjonsfondene

Oversikten over obligasjonsfondene er delt inn i to tabeller. I den øverste finner du disse opplysningene:

  • Kolonnen for M.innsk. viser det minste innskuddet du kan gjøre den første gangen. Senere kan innskuddene være lavere.
  • Forv. er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Etablering: Datoen da fondet ble startet opp.

I den andre tabellen finner du disse opplysningene:

  • Type: Her er det lagt inn «Stat» og «20 % vekt» på fond som har spesielt lav kredittrisiko.
  • Risiko: Angir risikonivået på fondene. Skalaen går fra 1 til 7. Obligasjonsfond med høyeste risikograd kan komme opp i 4.
  • Benchmark: Hvilken indeks fondet sammenligner seg med.

De internasjonale obligasjonsfondene finner du her.

High Yield-obligasjonsfondene (de med høyest risiko) finner du her.

Tabell 1:

Tabellen under er delt inn etter løptid, og dernest kredittrisiko.

Obligasjonsfond 0-2 M. innsk. Forv. Etablering
Alfred Berg Kort Obligasjon 300 0,40 28-des.-97
Alfred Berg Kort Stat 100 000 0,55 29-mars-94
Alfred Berg Obligasjon 1-3 300 0,50 12-mai-95
Arctic Return Class L 250 000 0,40 13-okt.-15
Arctic Return Class R 1 000 0,20 31-mai-17
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 100 0,40 24-okt.-13
Danske Invest Norsk Likviditet OMF 3 000 000 0,15 19-des.-12
DNB Aktiv Rente 100 0,50 25-sep.-05
DNB Aktiv Rente (II) 5 000 000 0,30 01-okt.-13
DNB FRN 20 5 000 000 0,15 05-sep.-12
Fondsfinans Kreditt 10 000 0,35 30-april-13
KLP FRN 3 000 0,10 18-des.-02
KLP Kort Stat 3 000 0,10 24-mars-14
KLP Obligasjon 1 år 3 000 0,10 11-juli-94
Nordea Norsk Kredittobligasjon 100 0,45 14-nov.-13
Odin Kort Obligasjon 10 000 0,50 31-okt.-94
Pluss Rente 100 000 0,50 01-feb.-93
Obligasjonsfond 2-4 M. innsk. Forv. Etablering
Alfred Berg Obligasjon 300 0,60 01-nov.-90
C WorldWide Obligasjon 50 000 0,35 27-okt.-88
Danske Invest Norsk Obligasjon 10 000 0,35 03-jan.-94
DNB Kredittobligasjon 5 000 000 0,20 20-sep.-04
DNB Obligasjon 100 0,50 01-jan.-89
DNB Obligasjon 20 100 0,50 13-juli-87
DNB Obligasjon 20 (II) 1 000 000 0,35 19-jan.-96
Eika Obligasjon 10 000 0,20 13-nov.-06
Forte Obligasjon 1 000 0,50 01-mars-11
KLP Kredittobligasjon 3 000 0,10 26-mai-14
KLP Obligasjon 3 år 3 000 0,10 22-juli-94
Nordea Obligasjon II 500 000 0,20 21-okt.-92
Nordea Obligasjon III 2 000 000 0,15 23-juni-05
Odin Obligasjon 10 000 0,50 28-mars-96
Pareto Obligasjon 100 000 0,45 02-nov.-99
Pluss Pensjon 100 000 0,50 30-juni-94
Storebrand Norsk Kreditt IG 5 000 000 0,20 29-nov.-11
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 5 000 000 0,15 29-nov.-11
Obligasjonsfond over 4 M. innsk. Forv. Etablering
Handelsbanken Obligasjon 1 000 0,45 01-feb.-02
KLP Obligasjon 5 år 3 000 0,10 21-nov.-94
KLP Statsobligasjon 3 000 0,10 04-mai-09
Andre rentefond M. innsk. Forv. Etablering
Alfred Berg Høyrente C-NOK 1 000 0,80 08-juli-08
Alfred Berg Income NOK 1 000 0,80 19-okt.-14
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 100 0,50 14-des.-15
Eika Kreditt 50 000 0,80 20-nov.-03
First Høyrente 1 000 0,75 17-mars-11
First Rente 1 000 0,60 10-sep.-10
Fondsfinans Obligasjon 10 000 0,25 29-april-16
Holberg Kreditt 50 000 0,80 15-des.-11
Holberg Obligasjon Norden 50 000 0,30 22-des.-17
KLP Nåtid 3 000 0,22 08-des.-16
Landkreditt Extra 300 0,75 31-okt.-12
Nordea Balanced Income Fund 100 0,80 02-mai-13
Odin Kreditt C 3 000 0,75 01-sep.-09
Pareto Høyrente 100 000 0,65 31-juli-01
Skagen Avkastning 1 000 0,50 16-sep.-94
SPV Rente 3 000 0,50 02-juni-10
SR-Rente 500 0,55 02-mai-13
Vibrand Kreditt 0,80 01-jan.-18

Tabell 2:

Tabellen under er delt inn etter løptid, og dernest kredittrisiko.

Obligasjonsfond 0-2 Type Risiko Becnhmark
Alfred Berg Kort Obligasjon 20 % vekt 2 Stat 1 år
Alfred Berg Kort Stat Stat 1 Stat 1 år
Alfred Berg Obligasjon 1-3 20 % vekt 2 Stat 2 år
Arctic Return Class L 2 Stat 0,25 år
Arctic Return Class R Stat 0,25 år
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 2 Stat 0,25 år
Danske Invest Norsk Likviditet OMF 2 Stat 0,25 år
DNB Aktiv Rente 2 Stat 0,25 år
DNB Aktiv Rente (II) 2 Stat 0,25 år
DNB FRN 20 2 Stat 0,25 år
Fondsfinans Kreditt 2 Stat 0,25 år
KLP FRN 20 % vekt 1 Stat 0,25 år
KLP Kort Stat Stat 1 Stat 0,25 år
KLP Obligasjon 1 år 20 % vekt 1 Stat 1 år
Nordea Norsk Kredittobligasjon 2 Stat 1 år
Odin Kort Obligasjon 20 % vekt 1 Stat 1 år
Pluss Rente 20 % vekt 2 Stat 1 år
Obligasjonsfond 2-4 Type Risiko Becnhmark
Alfred Berg Obligasjon 3 Stat 3 år
C WorldWide Obligasjon 20 % vekt 2 Stat 3 år
Danske Invest Norsk Obligasjon 20 % vekt 2 Stat 3 år
DNB Kredittobligasjon 2 Stat 3 år
DNB Obligasjon 2 Stat 3 år
DNB Obligasjon 20 20 % vekt 2 Stat 3 år
DNB Obligasjon 20 (II) 20 % vekt 2 Stat 3 år
Eika Obligasjon 2 Stat 3 år
Forte Obligasjon 2 Stat 3 år (MSCI WAC)NOK
KLP Kredittobligasjon 1 Stat 1 år
KLP Obligasjon 3 år 20 % vekt 2 Stat 3 år
Nordea Obligasjon II 20 % vekt 2 Stat 3 år
Nordea Obligasjon III 2 Stat 3 år
Odin Obligasjon 20 % vekt 2 Stat 3 år
Pareto Obligasjon 20 % vekt 2 Stat 3 år
Pluss Pensjon 20 % vekt 2 Stat 3 år
Storebrand Norsk Kreditt IG 2 Stat 1 år
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 20 % vekt 2 Stat 3 år
Obligasjonsfond over 4 Type Risiko Becnhmark
Handelsbanken Obligasjon 3 Stat 5 år
KLP Obligasjon 5 år 20 % vekt 3 Stat 5 år
KLP Statsobligasjon Stat 3
Andre obligasjonsfond Type Risiko Becnhmark
Alfred Berg Høyrente C-NOK 4 Stat 0,25 år
Alfred Berg Income NOK Norden 3 Stat 0,25 år
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 2 *
Eika Kreditt 3 Stat 1 år
First Høyrente 3 Stat 1 år
First Rente 2 Stat 4 år
Fondsfinans Obligasjon Stat 1 år
Holberg Kreditt Norden 3 Stat 0,25 år
Holberg Obligasjon Norden Norden 2 Ingen referanseindeks
KLP Nåtid Ingen referanseindeks
Landkreditt Extra 3 Stat 0,25 år
Nordea Balanced Income Fund 3 Ingen referanseindeks
Odin Kreditt C 3 Stat 3 år
Pareto Høyrente 3 Stat 1 år
Skagen Avkastning 3 Stat 3 år
SPV Rente 2 Stat 3 år
SR-Rente 3 Stat 1 år
Vibrand Kreditt Ingen referanseindeks

 

Les mer om obligasjonsfond:

Obligasjonsfond

Krav til obligasjonsfond

Obligasjonsfond nøkkeltall

Kostnadsoversikt obligasjonsfond

Strategier obligasjonsfond

Valg av obligasjonsfond

Kalkulatorer:

Obligasjonskurskalkulator
Kalkulatoren beregner kurser på obligasjoner ut fra kupongrenten, og viser kursendringer som følge av endret rentenivå.

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.