Dette er obligasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste fire årene.

Alle avkastningstall er i prosent. Listen er delt inn i tre hovedklasser:

  • Norske obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond
  • Andre rentefond

Innenfor hver av kategoriene er det ulike risikoprofiler. Høyere avkasting kan derfor ha kommet av at fondet tar større investeringsrisiko. For eksempel ved å investere i ansvarlige lån, eller i selskaper med høy risiko.

Guide til obligasjonsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre typer fond:

Kalenderårsavkastning i norske aksjefond

Kalenderårsavkastning i nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning i globale aksjefond

Kalenderårsavkastning i andre aksjefond

Kalenderårsavkastning i kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning i pengemarkedsfond

Avkastningen i obligasjonsfond de fire siste årene

Innenfor hver kategori er listen sortert alfabetisk etter fondsnavn. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2019 2018 2016 2015
Norske Obligasjonsfond
Obl 0,125 Risk 3
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 2,95 1,16 2,34 3,9
KLP FRN 2,88 1,34 2,37 3,67
Obl1, risk 2
KLP Obligasjon 1 år 1,61 1,29 1,96 2,20
Fondsfinans Obligasjon 2,86 1,40 2,42
Odin Norsk Obligasjon C 2,39 1,15 1,61 2,67
SR-Bank Rente 2,41
Obl3, risk 2
C WorldWide Obligasjon 1,39 0,95 2,30 2,40
DNB Obligasjon 20 A 2,20 0,97 2,38 3,09
Eika Obligasjon 1,80 1,13 2,11 2,19
KLP Obligasjon 3 år 1,76 1,25 2,47 2,42
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 1,96
Obl3, risk 3
Alfred Berg Obligasjon 2,15 0,86 2,84 2,68
DNB Obligasjon A 3,21 0,71 3,05 3,57
KLP Kredittobligasjon 2,43 0,99 2,90 2,99
Nordea Obligasjon Stars A 2,41 0,84 2,80 2,83
Storebrand Norsk Kreditt IG A 2,35
Obl3, risk2
Danske Invest Norsk Obligasjon 2,27 1,21 2,63 3,25
Obl5, risk 1
KLP Statsobligasjon 1,92 0,70 1,90 0,26
Obl5, risk 2
Handelsbanken Obligasjon 1,49 0,82 2,37 1,81
KLP Obligasjon 5 år 2,05 1,24 2,99 2,59
Øvrige norske obligasjonsfond
Forte Obligasjon 5,61 2,23 5,52 4,49
Internasjonale obligasjonsfond
Skagen Avkastning 4,07 0,76 3,06 2,94
Storebrand Global Kreditt IG A 8,79
KLP Obligasjon Global II 10,88 -2,32 4,05 4,59
Odin Europeisk Obligasjon C 2,62 0,94 2,40 2,40
ODIN Rente C 5,55 0,18 4,31 3,30
Andre rentefond
Alfred Berg Income NOK 5,20 0,89 5,14 5,25
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic 3,96 0,49 3,19
Arctic Return Class R 3,49
Danske Invest European Bond Class A 4,41 0,89 8,95 -2,68
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 6,89 -1,92 2,17 9,22
Danske Invest Horisont Rente 2,82 0,97 2,52 3,74
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 2,85 1,06 2,50 3,00
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 5,54 -0,60 4,82 3,47
Danske Invest Sicav European Bond Class A 4,41 0,89 2,78
DNB Aktiv Rente 3,95 1,11 2,96 3,85
Eika Kreditt 3,80 2,69 8,88 10,32
First Rente 2,98 1,29 4,25 3,87
Fondsfinans Kreditt 6,89 5,70 12,04 6,18
Holberg Kreditt 6,06 3,65 7,87 5,96
Holberg Obligasjon Norden 2,46 1,15
KLP Nåtid 4,15 0,23 2,56
Landkreditt Extra 6,07 3,98 7,68 4,81
Nordea Kort Obligasjon 1,75 0,86 1,32 2,10
Nordea Plan Rente 5,53 -1,49 3,60 3,86
Odin Kreditt C 12,07 -2,22 9,85 4,79
Pareto Global Corporate Bond C 5,55 -3,79 4,78 6,69
Pareto Nordic Corporate Bond A 6,90 2,26 8,01 3,60
SEB European High Yield Fund C H-NOK 12,21 -4,36 7,23 7,71
Skagen Tellus 7,29 0,14 6,35 -0,21
SPV Rente 2,01 0,99 2,32 2,82
SR-Bank Kreditt 4,64 2,60 4,69 1,82
Vibrand Kreditt 5,31 -1,72
Andre rentefond - High yield
Alfred Berg Høyrente C-NOK 5,70 4,37 8,14 7,43
Arctic High Return Class A 6,63 5,08 7,84 7,08
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h 11,73 -4,49 10,10 7,66
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 1,24 -2,72 5,60 18,26
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 13,56 -5,58 10,90 11,36
DNB High Yield A 5,87 -6,24 5,60 2,98
First Høyrente 6,23 1,70 10,84 10,89
Forte Kreditt -4,57 3,27 11,20 8,21
Nordea Emerging Market Bond 12,79 -7,68 11,50 10,29
Nordea International High Yield Bond 12,73 -4,70 6,14 14,09