Dette er obligasjonsfondens kalenderårsavkastning i årene 2014 til 2017.

Alle avkastningstall er i prosent. Listen er delt inn i seks kategorier. Tre av dem etter varigheten i obligasjonsfondene, deretter «Andre rentefond» (tar høyere risiko), og «Internasjonale obligasjonsfond».

Innenfor hvert av de fem kategoriene er ulike risikoprofiler. Høyere avkasting kan derfor ha kommet av at fondet tar større investeringsrisiko. For eksempel ved å investere i ansvarlige lån, eller i seskaper med høy risiko.

Les mer om obligasjonsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre fond:

Norske aksjefond

Nordiske aksjefond

Globale aksjefond

Andre aksjefond

Kombinasjonsfond

Pengemarkedsfond

Det er store risikoforskjeller mellom obligasjonsfond. Derfor er det med en kolonne for «Risiko», der skalaen går fra 1 til 7 (7 er høyest).

Innenfor hver kategori er listen sortert alfabetisk etter fondsnavn. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2017 2016 2015 2014
Obligasjonsfond 0-2
Alfred Berg Kort Obligasjon 2,33 2,84 -0,19 3,28
Alfred Berg Kort Stat 0,98 0,68 0,83 1,85
Alfred Berg Obligasjon 1-3 2,20 2,68 0,03 4,51
Alfred Berg OMF Kort, Inst I 0,59 2,67 -0,53 3,02
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon 2,34 3,90 -0,34 3,85
Danske Invest Norsk Likviditet OMF 2,41 2,87 -0,42 3,59
DNB Aktiv Rente 2,96 3,85 -0,42 3,90
DNB Aktiv Rente (II) 3,18 4,03 0,20 3,86
DNB FRN 20 2,23 3,45 0,05 3,15
Fondsfinans Kreditt 12,04 6,18 -1,64 -0,95
Fondsfinans Obligasjon 2,42
Landkreditt Extra 7,68 4,81 -1,47 2,80
Nordea Norsk Kredittobligasjon 2,80 2,83 -0,36 6,64
KLP FRN 2,37 3,67 0,06
KLP Kort Stat 0,39 0,46 0,85
KLP Obligasjon 1 år 1,96 2,20 1,14 2,68
Odin Kort Obligasjon 1,61 2,67 0,01 2,20
Pluss Rente 1,99 3,46 -0,38 4,15
Obligasjonsfond 2-4
Alfred Berg Obligasjon 2,84 2,68 -0,03 6,70
DNB Kredittobligasjon 3,04 3,70 0,12 6,79
DNB Obligasjon 3,04 3,57 0,00 6,38
DNB Obligasjon (III) 3,38 3,90 0,12 6,74
Eika Obligasjon 2,11 2,19 0,48 4,59
Forte Obligasjon 5,52 4,49 0,95 7,95
KLP Kredittobligasjon 2,90 2,99 0,53
Nordea Kreditt 2,71 3,72 0,02 3,50
Nordea Likviditet Pensjon 2,28 3,45 0,08 3,13
Nordea Obligasjon III 2,76 2,76 0,13 6,52
Odin Kreditt C 9,85 4,79 3,41 7,55
Storebrand Norsk Kreditt IG 3,26 3,22 0,18 5,63
C WorldWide Obligasjon 2,30 2,40 0,19 5,67
Danske Invest Norsk Obligasjon 2,63 3,25 0,06 5,84
DNB Obligasjon 20 2,38 3,09 -0,18 5,81
DNB Obligasjon 20 (II) 2,52 3,26 -0,04 1,75
DNB Obligasjon 20 (III) 2,69 3,40 0,12 6,13
DNB Obligasjon 20 (IV) 2,77 3,48 0,16 6,21
KLP Obligasjon 3 år 2,47 2,42 0,74 5,24
Nordea Obligasjon II 2,49 2,28 0,31 5,98
Odin Obligasjon 2,40 2,40 0,37 4,28
Pareto Obligasjon 1,34 1,30 0,68 4,50
Pluss Obligasjon 2,29 3,62 -0,20 4,23
Pluss Pensjon 2,19 2,75 -0,01 5,18
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 2,82 2,88 -0,12 5,40
Nordea Statsobligasjon II 1,11 0,21 1,37 4,64
Obligasjonsfond over 4
Handelsbanken Obligasjon 2,37 1,81 -0,22 9,62
DNB Lang Obligasjon 20 3,09 3,38 0,04 8,43
KLP Obligasjon 5 år 2,99 2,59 0,59 9,35
Nordea Likviditet OMF 2,38 2,68 -0,86 3,22
KLP Statsobligasjon 1,90 0,26 1,94 9,46
Storebrand Stat 1,63 0,27 2,00 9,11
Andre rentefond
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 2,50 3,00
Eika Kreditt 8,88 10,32 0,24 4,05
First Høyrente 10,84 10,89 2,52 1,32
First Rente 4,25 3,87 1,39 3,83
KLP Nåtid 2,56
Pareto Høyrente 2,02 -0,22 -1,14 0,18
Skagen Avkastning 3,06 2,94 0,99 5,02
SPV Rente 2,32 2,82 -2,42 4,99
SR-Rente 4,69 1,82 -0,36 2,10
Alfred Berg Høyrente C-NOK 8,14 7,43 -13,57 -7,31
Nordea Balanced Income Fund 2,39
Holberg Kreditt 7,87 5,96 0,09 3,08
High Yield
Norske/Nordiske
Arctic High Return Class A 7,84 7,08 -4,55 -2,60
DNB High Yield 11,08 7,63 -1,01 2,02
DNB High Yield (I) 10,58 7,16 -1,39 1,61
Fondsfinans High Yield 14,21 7,96 -20,28
Ikke valutasikret
Handelsbanken Emerging Markets Bond 9,08 3,30 2,20 11,78
SEB European High Yield Fund C H-NOK 7,23 7,71 3,95
SEB HighYield A 5,33 10,16 0,22 3,80
Valutasikret
Danske Invest Euro High Yield Obligasjon, h 10,10 7,66 2,17 6,64
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 5,60 18,26 -5,49 1,09
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 10,90 11,36 2,90 7,49
Forte Kreditt 11,20 8,21 -9,91
Nordea Emerging Market Bond 11,50 10,29 1,61 6,97
Nordea European High Yield Bond 8,38 9,41 4,86 7,38
Nordea Global High Yield 7,97 13,50 -5,05 3,45
Nordea International High Yield Bond 6,14 14,09 -5,78 2,45
Nordea International High Yield Bond II 6,47 14,66 -5,40 2,92
Nordea Low Duration US High Yield 2,34 4,78 0,13 2,10