Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er obligasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste fire årene.

Alle avkastningstall er i prosent. Listen er delt inn i tre hovedklasser:

  • Norske obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond
  • Andre rentefond

Innenfor hver av kategoriene er det ulike risikoprofiler. Høyere avkasting kan derfor ha kommet av at fondet tar større investeringsrisiko. For eksempel ved å investere i ansvarlige lån, eller i selskaper med høy risiko.

I norske obligasjonsfond er de delt inn etter renterisiko og kredittrisiko.

For å være med i gruppen internasjonale obligasjonsfond må fondet være valutasikret.

Guide til obligasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste obligasjonsfondene

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre typer fond:

Kalenderårsavkastning i norske aksjefond

Kalenderårsavkastning i nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning i globale aksjefond

Kalenderårsavkastning i andre aksjefond

Kalenderårsavkastning i kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning i pengemarkedsfond

Avkastningen i obligasjonsfondene de fire siste årene

Innenfor hver kategori er listen sortert alfabetisk etter fondsnavn. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2022 2021 2020 2019
Norske Obligasjonsfond
Obl 0,125 – Risiko 1
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK -0,56 1,18 1,64 2,91
KLP FRN P 1,48 1,31 2,28 2,88
Obl 1 – Risiko 1
Alfred Berg Kort Stat -0,46 -0,61 1,21 0,70
Obl 1 – Risiko 2
KLP Obligasjon 1 år P 0,77 0,60 2,70 1,61
Pluss Rente 0,33 0,80 1,45 2,38
Obl 1 – Risiko 3
Fondsfinans Obligasjon 1,23 0,95 1,65 2,86
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P 1,11 0,76 2,59
Odin Norsk Obligasjon C 0,25 0,73 1,59 2,39
SR-Bank Rente -0,27 0,51 2,78 2,41
Obl 3 – Risiko 2
C WorldWide Obligasjon -1,33 -0,55 4,66 1,39
Danske Invest Norsk Obligasjon -2,50 -0,46 5,59 2,27
DNB Obligasjon 20 A -2,38 -0,66 4,53 2,20
Eika Obligasjon -1,26 -0,72 5,24 1,80
KLP Obligasjon 3 år P -1,46 -0,49 5,01 1,76
Pluss Pensjon -0,46 0,08 3,08 1,95
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A -3,31 0,15 5,60 1,96
Storebrand Norsk Kreditt IG A -4,08 0,10 5,56 2,35
Obl 3 – Risiko 3
Alfred Berg Obligasjon C -3,24 -0,62 4,64 2,15
DNB Obligasjon A -3,77 -0,38 4,80 3,21
KLP Kredittobligasjon P -1,56 0,04 5,01 2,43
Obl 5 – Risiko 1
KLP Statsobligasjon P -3,49 -2,42 3,98 1,92
Obl 5 – Risiko 2
Handelsbanken Obligasjon -5,30 -2,14 5,94 1,48
KLP Obligasjon 5 år P -4,47 -1,51 6,69 2,05
Øvrige norske obligasjonsfond
Forte Obligasjon 1,70 2,27 2,72 5,61
Pareto Obligasjon A 1,13 0,94 3,32 1,53
Internasjonale obligasjonsfond
DNB Low Carbon Credit A -8,61 -0,16 5,02
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P -15,72 -1,46 6,88
KLP Obligasjon Global P -15,53 -1,04 7,33 10,88
Nordea Bærekraftige Obligasjoner Global -12,76 -1,01 4,31
Nordea European Covered Bond -11,17 -1,57 4,20 6,86
Nordea Global Green Bond 18,77
Nordea Obligasjon Stars A growth NOK -3,93 -0,44 5,40 2,41
Odin Europeisk Obligasjon C -2,44 0,38 2,87 2,62
Storebrand Global Kreditt IG A -11,56 -0,80 5,76 8,79
Storebrand Global Obligasjon A -12,29 -1,97
Andre rentefond
Alfred Berg Income NOK -3,68 4,11 1,23 5,20
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration C -10,63 -2,34 7,70
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration ACC -5,02 0,19
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C -4,98 0,24 3,64
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC -2,04 1,45 2,29 3,93
Alfred Berg Nordic Investment Grade C -2,04 1,46 2,30 3,96
Arctic Return Class L 2,02 2,26 2,14 3,55
Carnegie Corporate Bond 3 NOK -5,18 3,77 -1,18 5,61
Carnegie Investment Grade B NOK -1,00 1,09 0,86
Danske Invest European Bond Class A (NOK) -13,43 -6,94 9,23 4,41
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h -17,59 5,28 8,79 6,89
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h -5,67 2,11 1,16 5,54
Danske Invest SICAV Euro Investm G. C. Bond A Nok -14,51 -0,77 3,26 7,38
DNB Aktiv Rente -2,05 1,15 3,44 3,95
Eika Kreditt 6,00 6,82 2,18 3,85
First Yield 3,35 2,30 2,15 2,98
Handelsbanken Vekst Obligasjon 0,99 -7,37 -1,44 10,68
Holberg Kreditt A 5,18 10,79 -0,72 6,06
Holberg Obligasjon Norden 0,96 0,91 2,16 2,46
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P -4,75 -0,06
KLP Nåtid P -3,99 -0,02 4,16 4,15
Landkreditt Extra 4,76 6,93 -1,44 6,07
Landkreditt Høyrente 2,53 2,56 1,70 3,83
Nordea Emerging Stars Bond 18,08 -3,17 4,72
Nordea European Corporate Bond HB NOK -12,37 -0,90 2,61 7,94
Nordea Flexible Fixed Income HB NOK -6,83 0,46 1,04 6,52
Nordea Kreditt Stars A -1,64 0,54 2,65 3,41
Nordea Low Duration European Covered Bond Fund 0,43 -0,17 2,16 4,13
Nordea Plan Rente -6,96 -0,43 3,31 5,53
Nordea US Corporate Stars Bond HB NOK -17,30 -1,69 8,82
Odin Kreditt C -6,30 4,54 0,25 12,07
ODIN Rente C -2,31 1,98 1,73 5,55
Pareto ESG Global Corporate Bond C -7,30 2,43 2,48 5,55
Pareto Nordic Cross Credit R 0,14 2,84
SEB Dynamic Bond Fund HNWC H-NOK -6,02 1,26 2,19 2,59
Storebrand Ekstra Forsiktig P -2,17 0,73 2,75 2,75
Vibrand Kreditt 3,76 5,88 1,76 5,31
Andre rentefond
Alfred Berg Nordic High Yield ACC HNOK 3,22 15,65 1,56 5,74
Alfred Berg Nordic High Yield C 4,28 15,71 1,63 5,74
Alfred Berg Nordic High Yield ESG D 0,21
Carnegie High Yield 3 NOK -5,08
Carnegie High Yield Select 3 NOK -1,50 12,84 1,95 9,63
Danske Invest Euro High Yield Obl, NOK h -11,79 3,88 0,04 11,73
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK -12,78 3,12 4,31 12,24
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h -20,47 -1,89 3,45 13,55
DNB High Yield A 0,99 8,40 -4,35 5,87
First High Yield 6,50 10,80 -9,68 6,23
Fondsfinans High Yield 8,87 13,03 -4,66 6,39
Fondsfinans Kreditt 3,57 10,22 -0,92 6,89
Handelsbanken Kreditt -5,06 2,82 -1,48
Heimdal Høyrente 5,01 9,80 9,01 6,43
Nordea Emerging Market Bond -20,39 -2,48 1,14 12,82
Nordea European High Yield Stars Bond Fund -10,74 2,52 1,92
Nordea International High Yield Bond -12,50 4,79 1,95 12,53
Nordea North American High Yield Stars Bond NOK -12,61 2,17 3,11
Nordea US High Yield Bond HB NOK -12,23 3,01 3,80 12,33
Pareto Nordic Corporate Bond A -0,83 6,14 0,18 6,90
SEB Sustainable High Yield H-NOK -13,08 3,19 0,77 12,17
Storebrand Nordic High Yield A 2,15 7,15
Storebrand Kreditt A 0,31 4,29 3,91 4,91