Dette er obligasjonsfondenes kalenderårsavkastning i de siste fire årene.

Alle avkastningstall er i prosent. Listen er delt inn i tre hovedklasser:

  • Norske obligasjonsfond
  • Internasjonale obligasjonsfond
  • Andre rentefond

Innenfor hver av kategoriene er det ulike risikoprofiler. Høyere avkasting kan derfor ha kommet av at fondet tar større investeringsrisiko. For eksempel ved å investere i ansvarlige lån, eller i selskaper med høy risiko.

I norske obligasjonsfond er de delt inn etter renterisiko og kredittrisiko.

For å være med i gruppen internasjonale obligasjonsfond må fondet være valutasikret.

Guide til obligasjonsfond.

Her finner du kalenderårsavkastningen i andre typer fond:

Kalenderårsavkastning i norske aksjefond

Kalenderårsavkastning i nordiske aksjefond

Kalenderårsavkastning i globale aksjefond

Kalenderårsavkastning i andre aksjefond

Kalenderårsavkastning i kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning i pengemarkedsfond

Avkastningen i obligasjonsfondene de fire siste årene

Innenfor hver kategori er listen sortert alfabetisk etter fondsnavn. Det er bare når fondet har vært i drift hele året at vi har tatt med årsavkastningen.

Fond 2020 2019 2018 2017
Norske Obligasjonsfond
Obl 0,125 – Risiko 1
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon klasse NOK 1,64 2,91 1,16 2,34
KLP FRN 0,70 2,88 1,34 2,37
Obl 1 – Risiko 1
Alfred Berg Kort Stat 1,21 0,70 0,42 0,98
Obl 1 – Risiko 2
KLP Obligasjon 1 år 0,68 1,61 1,29 1,96
Pluss Rente 1,45 2,38 1,23 1,99
Obl 1 – Risiko 3
Fondsfinans Obligasjon 1,65 2,86 1,40 2,42
Odin Norsk Obligasjon C 1,59 2,39 1,15 1,61
SR-Bank Rente 2,78 2,41
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar 0,78
Obl 3 – Risiko 2
C WorldWide Obligasjon 4,66 1,39 0,95 2,30
Danske Invest Norsk Obligasjon 5,59 2,27 1,21 2,63
DNB Obligasjon 20 A 4,53 2,20 0,97 2,38
Eika Obligasjon 5,24 1,80 1,13 2,11
KLP Obligasjon 3 år 2,56 1,76 1,25 2,47
Pluss Pensjon 3,08 1,95 1,00 2,19
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A 5,60 1,96
Obl 3 – Risiko 3
Alfred Berg Obligasjon C 4,64 2,15 0,86 2,84
DNB Obligasjon A 4,80 3,21 0,71 3,05
KLP Kredittobligasjon 2,79 2,43 0,99 2,90
Nordea Obligasjon Stars A 5,40 2,41 0,84 2,80
Storebrand Norsk Kreditt IG A 5,56 2,35
Obl 5 – Risiko 1
KLP Statsobligasjon -0,73 1,92 0,70 1,90
Obl 5 – Risiko 2
Handelsbanken Obligasjon 5,93 1,49 0,82 2,37
KLP Obligasjon 5 år 4,23 2,05 1,24 2,99
Øvrige norske obligasjonsfond
Forte Obligasjon 2,72 5,61 2,23 5,52
Pareto Obligasjon A 3,32 1,53 0,75 1,34
Internasjonale obligasjonsfond
KLP Obligasjon Global II 2,12 10,88 -2,32 4,05
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar 2,19
Odin Europeisk Obligasjon C 2,87 2,62 0,94 2,40
ODIN Rente C 1,73 5,55 0,18 4,31
Skagen Avkastning 2,62 4,07 0,76 3,06
Storebrand Global Kreditt IG A 5,76 8,79
Andre rentefond
Alfred Berg Income NOK 1,23 5,20 0,89 5,14
Alfred Berg Nordic I. Grade Long Duration ACC 7,70
Alfred Berg Nordic I. Grade Mid Duration C 3,64
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC 2,29 3,93 0,48
Alfred Berg Nordic Investment Grade C 2,30 3,96 0,49 3,19
Arctic Return Class L 2,14 3,55 1,82 3,42
Arctic Return Class R 2,16 3,49
Danske Invest European Bond Class A 9,23 4,41 0,89 8,95
Danske Invest Global Realrente Obligasjon NOK h 8,79 6,89 -1,92 2,17
Danske Invest Horisont Rente 4,23 2,82 0,97 2,52
Danske Invest Horisont Rente Konservativ NOK 3,30 2,85 1,06 2,50
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon NOK h 1,16 5,54 -0,60 4,82
Danske Invest Sicav European Bond Class A (NOK) 9,23 4,41 0,89 2,78
DNB Aktiv Rente 3,44 3,95 1,11 2,96
Eika Kreditt 2,18 3,85 2,69 8,88
First Yield 2,15 2,98 1,29 4,25
Fondsfinans Kreditt -0,92 6,89 5,70 12,04
Heimdal Høyrente 9,01 6,43 4,70
Holberg Kreditt A -0,72 6,06 3,65 7,87
Holberg Obligasjon Norden 2,16 2,46 1,15
KLP Nåtid 4,20 4,15 0,23 2,56
Landkreditt Extra -1,44 6,07 3,98 7,68
Landkreditt Høyrente 1,70 3,83 2,28 3,58
Nordea Plan Rente 3,31 5,53 -1,49 3,60
Odin Kreditt C 0,25 12,07 -2,22 9,85
Skagen Tellus 2,11 7,29 0,14 6,35
SPV Rente 5,62 2,01 0,99 2,32
SR-Bank Kreditt 0,36 4,64 2,60 4,69
Vibrand Kreditt 5,00 5,31
Andre rentefond - High yield
Alfred Berg Nordic High Yield ACC 1,63 5,74 4,38 8,15
Arctic High Return Class A 0,67 6,63 5,08 7,84
Danske Invest Global High Yield Obligasjon NOK 4,31 12,24 -2,72 5,60
Danske Invest Nye Markeder Obligasjon NOK h 3,38 14,05 -6,14 10,95
DNB High Yield A -4,35 5,87 -6,24 5,60
First High Yield -9,68 6,23 1,70 10,84
Fondsfinans High Yield -4,66 6,39 6,70 14,21
Nordea Emerging Market Bond 1,14 12,82 -7,62 11,50
Nordea Global High Yield 2,95 13,34 -4,38 7,97
Nordea International High Yield Bond 1,95 12,73 -4,70 6,14
Pareto Nordic Corporate Bond A 0,18 6,90 2,26 8,01
SEB European High Yield Fund C H-NOK 0,65 12,21 -4,36 7,23